Gümrüksüz satış mağazaları sil baştan

Tüm mağaza veya depolar Haziran'dan sonra Türkiye gümrük bölgesine giriş-çıkış yerleri içinde olacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Türkiye gümrük bölgesine giriş-çıkış yerleri dışında faaliyet gösteren mağaza ve depoların izinleri, 1 Haziran 2009'dan itibaren iptal edilecek.

Tüm mağaza veya depolar kara, hava, deniz, demir yolu sınır kapıları itibarıyla Türkiye gümrük bölgesine giriş-çıkış yerleri içinde olacak.

Gümrük Müsteşarlığı'nın konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan kara, hava, deniz, demir yolu sınır kapıları itibariyle, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış yerleri dışında faaliyet göstermekte olan mağaza ve depoların açılış izinleri 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren iptal edilecek.

Mağaza ve depo açma izni başvurularında gerekli olan noter tasdikli taahhütname şartı taşımayan, mağaza işletmeciliğinin birden fazla olduğu yerlerde faaliyet göstermekte olan mağaza ve depoların faaliyetlerine, kira sözleşmesinin bitim tarihinde, kira sözleşmeleri aynı tarihte sona ermeyen yerlerde de en uzun süreli sözleşmenin sona erdiği tarihte son verilecek.

Diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapan mağaza, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapan mağaza ve uçakta satış mağazası olarak açılması talep edilen yerler de mülkiyetine veya tasarruf hakkına sahip kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ilgili kişileri tarafından mağaza işletmeciliği tek bir işleticiye verilecek.

Yönetmeliğe göre, giriş sınır kapılarında mağaza açılabilmesi için başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere on iki ay içinde toplam en az 30 bin yolcunun giriş, çıkış sınır kapılarında mağaza açılabilmesi için en az 10 bin yolcu, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlisinin çıkış yapmış olması gerekecek. Yat limanları konusundaki özel durumları sonuçlandırmaya ise Gümrük Müsteşarlığı yetkili olacak.

Mağaza olarak açılmak istenilen yerin mülkiyetine veya tasarruf hakkına sahip kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ilgili kişileri tarafından mağaza işletmeciliği tek bir işleticiye verilecek.

Başvuru için aranan şartların kaybedilmesi halinde ise mağaza ve depoların faaliyetine son verilecek.

Yolcu çıkışı yapılan sınır kapıları ile sınırlı olmak üzere mağaza işletmeciliği tek bir işletmeci firma tarafından yapılan yerlerde alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satışı yapmak üzere yapılan mağaza açma taleplerinde izin, gümrüksüz satış mağazası faaliyetinde bulunabilme şartlarını taşıyan ve asıl işletici firma ile işletme sözleşmesi bulunan firmalara verilecek.

Diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapmak üzere Ankara;da Esenboğa hava sınır kapısında 1 adet, İstanbul;da Karaköy Limanı deniz sınır kapısında 1 adet olmak üzere, toplam 2 adet mağaza açılmasına izin verilecek.

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere İstanbul Boğazı'nda Zeyport Limanı deniz sınır kapısında 1 adet, Çanakkale Boğazı'nda Kepez Limanı deniz sınır kapısında 1 adet olmak üzere toplam 2 adet mağaza açılmasına izin verilecek.

Açılması talep edilen tüm mağaza veya depolar kara, hava, deniz, demir yolu sınır kapıları itibarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış yerleri içinde yer alacak.

Gümrük Müsteşarlığı çıkışta yolcular, nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri için kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarının özellikleri ve mağazaların faaliyet konularını dikkate alarak belirtilen limitleri ve miktarları 5 misline kadar arttırabilecek.

Uçakta satış mağazaları ve hava yolu şirketleri, eşyanın mağazaya alınmasından uçakta satışına kadar geçen süreçte doğacak eksiklik ve suistimalden dolayı uygulanacak idarî yaptırımlardan, ayrı ayrı sorumlu olacağına dair, bu yönetmeliğin ekinde yer alan Uçakta Satış Mağazası İşleticileri ve Bunlarla Anlaşmalı Hava Yolu Şirketlerinden Alınacak Taahhütname Örneğini ibraz edecek.

Mağaza ve depo açılış izinleri Müsteşarlıkça iptal edilen firma ve ortaklarına 5 yıl süre ile yeni mağaza ve depo açılış izni, taşınma izni ve devir izni verilmeyecek.