5 °C

Hak sahibine 2B satışında, 400 metrekareye kadar rayiç bedelin % 50'si alınacak

Hak sahibine 2B satışında, 400 metrekareye kadar rayiç bedelin % 50'si alınacak

 

 

İSTANBUL - Hak sahiplerine 6992 sayılı 2Bkanunu kapsamında yapılacak taşınmaz satışlarında, 400metrekareye kadar rayiç bedelin yüzde 50'si alınacak.
Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazineadına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerindeğerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışıhakkında kanunda değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasa değişikliğiile hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satışbedelinin; 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelinyüzde 50'si, fazlası için rayiç bedelin yüzde 70'i üzerindenhesaplanması hüküm altına alındı. 
Önceki uygulamada, hak sahiplerine doğrudan satılacak olantaşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i üzerindenhesaplanıyordu.
Yasa değişikliği kapsamında, birden fazla taşınmazda haksahibi olunması hâlinde yüzde 50 satış bedeli hesaplaması, haksahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacak.
Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi halinde yüzde50 satış bedeli hesaplaması, taşınmazın sadece 400 metrekaresiiçin ve hak sahiplerinin hisselerine oranlanarak uygulanacak.
Daha önce başvuru bedeli yatırmadan yapılan başvurular ilebundan sonra yapılacak başvurular, başvuru bedeli alınmaksızıngeçerli kabul edilecek.
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.