19 °C

Harcamalara 'AHP ve AFP' uygunluğu

Harcamalara 'AHP ve AFP' uygunluğu

Harcamalara 'AHP ve AFP' uygunluğu

(10:00)ANKARA - Merkezi Yönetim Bütçesine tabi idareler, uygulanmakta olan ekonomik programın aksamaması ve ilave nakit ihtiyacına yol açılmaması için, harcamalarını vize edilen Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ve Ayrıntılı Finansman Programına (AFP) uygun gerçekleştirecek. Maliye Bakanlığının "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği", Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen AHP ve AFP'lere uygun olarak, Ocak ve Şubat ayları harcamaları ile Bakanlıkca yapılan münferit serbest bırakma işlemleri dikkate alınmak suretiyle hazırlanacak tertip düzeyindeki detaylar; Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Daire Başkanlıkları veya Müdürlüklerince 1 Mart 2008 tarihine kadar e-bütçe sistemine girişleri sağlanarak onaylanacak. Tertipler düzeyinde bloke tutularak AHP ve AFP'lere bağlanmayan ödenekler, bütçe uygulamalarındaki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlıkca kullandırılabilecek. Sosyal güvenlik reformu çerçevesinde sürdürülen genel sağlık sigortasına ilişkin yasal düzenlemelerin 2008 yılı içinde yürürlüğe gireceği dikkate alınarak, bütçelerin "Tedavi ve Cenaze Giderleri" tertiplerinde yer alan ödenekler, yılın ilk 6 aylık dönemi itibariyle programa bağlandı, ikinci altı aylık dönemde yer alan ödenekler bloke tutuldu. Sosyal güvenlik kurumları Sosyal güvenlik kurumları, Bakanlıkca icmal cetveller üzerinden vize edilen AFP'lerinin detay kayıtlarını, 14 Mart 2008 tarihine kadar e-bütçe sistemine girecek. Söz konusu kurumlar, hazine yardımı revize taleplerini AFP icmal cetveller üzerinden Bakanlığa bildirecek. Bu çerçevede, hazine yardımları idarelerin aylık gider, öz gelir gerçekleşmeleri, net finansman durumları, revizeyi gerektiren detaylı hizmet gerekçeleri ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak revize edilecek. Genel bütçeli idareler ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin harcamaları, üçer aylık dönemler itibariyle programlanmış ödenekler dahilinde yapılacak. İdareler, zorunlu ve acil durumlarda Bakanlığa revize talebine bulunabilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.