12 °C

Hazine'ye yeni 'borçlanma entsrümanları'

Hazine, NİS, GAVİ ve Depo Alım İhalesi'ni de kullanabilecek

Hazine'ye yeni 'borçlanma entsrümanları'

 

 

ANKARA - Hazine, para piyasası nakit işlemleri kapsamındaki finansman faaliyetlerinde "Nakit İşlemleri Senedi (NİS), Geri Alım Vaadiyle Yeniden İhraç (GAVİ), Depo Alım İhalesi" araçlarını kullanabilecek.

Hazine, bu enstrümanlarla azami 30 gün vadeli borçlanmaya gidebilecek.

Hazine Müsteşarlığının hazırladığı 'Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hazine tarafından makro ekonomik dengeler gözetilerek maliye, para ve borçlanma politikaları ile uyumlu bir şekilde yürütülen nakit akışlarının yönetimi kapsamında para piyasası nakit işlemleri kullanılarak sağlanacak finansmana ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, bugün yürürlüğe girdi.

Hazinenin nakit ve borç yönetimi ile ilgili birimleri ile para piyasasında işlem yapan mali kurum ve kuruluşları kapsayan yönetmeliğe göre Hazine, para piyasası nakit işlemleri kapsamındaki finansman faaliyetlerinde "Nakit İşlemleri Senedi (NİS), Geri Alım Vaadiyle Yeniden İhraç (GAVİ), Depo Alım İhalesi" araçlarını kullanabilecek.

Nakit İşlemleri Senedi kapsamında, Hazine ihale ile en fazla 30 gün vadeli olmak üzere ıskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edebilecek. Fiziki olarak basılmayacak olan NİS, ikincil piyasada alınıp satılabilinecek, erken itfa edilebilecek. Tarafların hesapları arasında aktarım ve mutabakat kaydi olarak gerçekleştirilecek.

Geri Alım Vaadiyle Yeniden İhraçta ise Hazine, azami 30 gün içinde geri alma taahhüdü ile daha önce ihraç ettiği DİBS'leri fiziki olarak basılmaksızın yeniden ihraç edebilecek.

Yönetmelikte Depo Alım İhalesi de Hazine'nin DİBS ihraç edilmeksizin ve teminat verilmeksizin en fazla 30 gün vadeli olmak üzere yapacağı kısa vadeli borç alma işlemi olarak tanımlandı.

Öte yandan, NİS?in borsada işlem görmesi durumunda, sermaye piyasası mevzuatının borsada işlem görme, takas ve saklama hükümleri uygulanacak.

Yönetmelikte yer alan işlemler ve kağıtlar Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak koşulu ile her türlü vergi, resim, harç ve fondan istisna tutuldu.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.