13 °C

Hükümet, sendikalara yeni önerilerini bugün sunuyor

Hükümet, sendikalara yeni önerilerini bugün sunuyor

Hükümet, sendikalara yeni önerilerini bugün sunuyor

ANKARA - Son iki gündür işçi ve memur sendikları ile yapılan görüşmelerde Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'na son şeklini vermeye çalışan hükümet, taraflara yeni önerilerini bugün sunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in hükümet adına yürüttüğü görüşmelerde çalışanların talepleri doğrultusunda öneriler revize edilerek oluşacak yeni metini Emek Platformu, pazartesi yapılması öngörülen toplantıda ele alacak. Emek Platformu tarafından açıklanan eylem planında üçüncü ve son eylemin yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülürken Ankara'da yapılacak gösteri ve TBMM'ye yapılacak ziyaret olması kararlaştırılmıştı. DÜNYA'ya bilgi veren kaynaklar, eğer pazartesi günü uzlaşma sağlanırsa bu eylemden vazgeçilebileceğini kaydettiler. Sendikalar primde 8 bine sıcak bakıyor Sosyal taraflarla yapılan toplantıda, daha önce alternatifli olarak sunulan öneriler paketi üzerinde durulduğu, işçi kanadının ise 19 maddelik Emek Platformu taleplerini tekrarladığı öğrenildi. Bu kapsamda, prim gün sayısına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önerdiği iki alternatiften biri olan prim gün sayısının 8000 güne indirilmesine işçi kanadının daha sıcak yaklaştığı kaydedildi. Emeklilik yaşına ilişkin olarak, 65 yaştan hükümet kanadının geri adım atmak istemediği, ancak geçiş sürecinin uzatılmasını gündeme aldığı vurgulandı. Sosyal güvenlik, vatandaşa kitapçıkla anlatılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Reformu'nu vatandaşa hazırladığı kitapçıkla anlatacak. "Neden Sosyal Güvenlik Reformu" başlığı ile hazırlanan kitapçıkta, Sosyal Güvenlik Reformu'na niye ihtiyaç duyulduğu, reformun amacı, yaşanan süreç ile reformun ana parametreleri hakkında bilgi veriliyor. Kitapta şunlara yer verildi: . Emeklilerin yüzde 62'si 60 yaşın altında: Erken emeklik, finansman dengesini bozan en önemli nedenlerden biri. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi emeklilerin yüzde 62'sinin yaşının asgari emeklilik yaşı olan 58-60 yaşın altında . 1.9 emekli bir emekliğe bakıyor: Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için 4 sigortalının bir emekliyi finanse etmesi gerekir. Bu oran Türkiye'de 1.9. OECD ülkeleri arasındaki karşılaştırmalara göre, Türkiye en uzun süre emekli maaşı ödeyen ülkeler arasında. Prim ödeme gün sayısı İtalya, Avusturya, Portekiz ve Norveç'te 14 bin 400 gün, İspanya'da 12 bin 600, İngiltere'de ise 14-16 bin gün. Web sitesinde de yayınlanıyor: Reformun ana parametreleri, aylık bağlama oranları, emekliliğe hak kazanma yaşı, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı ve güncelleme katsayısı. Kitapcık bakanlığın web sitesinde de yayınlanıyor.