Hurda daha modern toplanacak, ithalat azalacak

Hurda stoğunun daha iyi değerlendirilmesi ve modern bir sistem oluşturmak amacıyla "Atık Getirme Merkezleri" kurulacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hurda stoğunu daha iyi değerlendirmek ve modern bir sistem oluşturmak için "Atık Getirme Merkezleri" kurulacak. Bu kapsamda hurda ithalatının azaltılması amaçlanıyor.  

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı verilerine göre, metal hurda toplanmasında ilkel yöntemlerden kurtularak takip ve kontrol edilebilir modern bir sisteme geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar "Atık Getirme Merkezleri" kurulacak. 

Uygulama altyapısının hayata geçirilmesiyle yurtiçindeki hurda toplama işleminin daha sistemli hale gelmesi ve izlenebilirliği ile ayrıştırma oranlarında artış sağlanması hedefleniyor. 

Bu doğrultuda, metal hurda ayrıştırma ve işleme merkezlerine yönelik, potansiyeli yüksek bölgeler tespit edilecek ve bu bölgelerde sanayi siteleri oluşturulması desteklenecek. 

Yıllık bazda veriler oluşturulacak 

 Eylem planı çerçevesinde, yurtiçi demir-çelik hurda üretim kapasitesi ve üretimiyle ilgili güncel verilerin yıllık bazda oluşturulması ile hurda üretim ve tüketim projeksiyonlarının yapılması da planlanıyor. 

Bu kapsamda hazırlanacak yıllık raporlar tüm paydaşların kullanımına açık olacak. 

Hurda ithalatına son 6 yılda 45 milyar dolar harcandı 

Son 6 yılda 45,2 milyar dolarlık hurda ithalatı gerçekleştiren Türkiye, dünyanın en önemli hurda ithalatçısı ülkeleri arasında yer alıyor. 

Söz konusu dönemde 117,5 milyon tonluk hurda ithal edilirken, AB en önemli ithalat pazarı konumunda bulunuyor. 

Yıllar itibarıyla hurda ithalatı miktarı ve tutarları şöyle: 

Yıllar :                                   2009       2010        2011       2012       2013        2014  

İthalat miktarı (Bin Ton)        15.665     19.192    21.460     22.415    19.725      19.068  
  
İthalat Tutarı (Milyon Dolar  )   4.240       7.122     9.767        9.419      7.511      7.150  

Bu konularda ilginizi çekebilir