16 °C

İçki ve sigara ithalatında sınırlar yeniden belirlendi

İçki ve sigara ithalatında sınırlar yeniden belirlendi

İçki ve sigara ithalatında sınırlar yeniden belirlendi

ANKARA - Tütün ürünleri ve alkollü içkilerin yurtiçindeki üretim ve tüketimine ilişkin radikal düzenlemeler paralelinde, bu ürünlerin ithalatına ilişkin esaslar da yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilere ilişkin dış ticarette standardizasyon tebliği uyarınca, çok sayıda ürünün ithalatında Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (TAPDK) düzenlenen "uygunluk belgesi" aranacak. Birçok ürün için zorunlu olarak kuruma bildirimde bulunulacak. Perakende satışa hazır hale getirilmiş malttan üretilen biralar, vermut ve diger taze üzüm şarapları, fermente edilmiş içkiler, alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler bildirimi yapılması zorunlu ürünler kapsamında yer alıyor. Bira dahil alkollü içkilerde dökme ürün ithalatı için izin verilmeyecek. İthalatında uygunluk belgesi istenecek ürünler -Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler, -Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler hariç), -Metanol (metil alkol) -Kolonya bazı (perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar hariç), -Deodorant bazı (perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar hariç), -Yaprak tütün ve tütün döküntüleri, -Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar, -Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve salçaları.