25 °C

İhale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik

KİK'nin danışmanlık, hizmet, mal alımı ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle bazı belgelerin son teslim tarihi 1 yıl uzatıldı

İhale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik

Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) danışmanlık, hizmet, mal alımı ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.  

Konuya ilişkin 4 yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

KİK'nin danışmanlık, hizmet, mal alımı ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliklerinde bazı belgelerin son teslim tarihi, 1 Temmuz 2015'ten 1 Temmuz 2016'ya uzatıldı. 

Buna göre, ilanı veya duyurusu 31 Ağustos 2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kayıt edilmeden 1 Eylül 2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan danışmanlık ve yapım işleri ihaleleri için "iş deneyim", hizmet ve mal alımı ihaleleri için de " iş bitirme" belgelerinin asıllarının, 1 Temmuz 2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunlu olacak. 

Bu durumda, EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülecek ve eski belge dosyasında muhafaza edilecek. EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim ve iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1 Temmuz 2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacak. 

Kamu İhale Genel Tebliğinde de ilgili madde "İlanı veya duyurusu 1 Temmuz 2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, İhale Uygulama Yönetmelikleri maddeleri çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP'a kayıtlı olmayan kurum ve kuruluşların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP'a kayıt olmaları önem arz etmektedir" şeklinde düzenlendi. 

Kaynak: AA