İhracatçıya yeni pazar için destek

Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, ihracatçıların yeni pazarlarda aktif olabilmesi için ‘alıcı’ kredilerine daha fazla ağırlık vereceklerini açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

catsddbbdbd.jpg

Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, bu yıl Türk ihracatçısına 50 milyar TL’si nakdi kredi, 36-37 milyar TL’si sigorta ürünleriyle olmak üzere 86-87 milyar TL’lik bir finansman desteği sağlamayı hedefl ediklerini söyledi. İhracatçıların yeni pazarlara girmesi ve bu pazarlarda aktif olabilmesi için ‘alıcı’ kredilerine daha fazla destek vermeye yoğunlaşacaklarını anlatan Hayrettin Kaplan, faktoring sektörü için geçen sene açılan reeskont kredisi penceresinin genişleyeceğini ayrıca yeni bir pencereyi de leasing sektörüne açmayı istediklerini açıkladı. Geçen sene marka kredisi ile yurtdışında markalaşmak isteyen firmalar için uygun maliyetli finansman sağlamaya başlayan, piyasadaki en uygun maliyetli kredi olan Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredisinin kapsamına döviz kazandırıcı işlemleri de dahil eden Eximbank, bunlara ek olarak faktoring firmaları aracılığıyla sevk sonrası reeskont kredisi kullandırmaya da start vermişti.

Verilen desteğin miktarı ve kapsamı genişliyor 

İhracat faktoringi alanında 17 şirketten 13’üne limit tanıdıklarını belirten Kaplan şöyle devam etti: “Eximbank, tarafından 238 ülkedeki alıcıya gerçekleştirilen sevkiyatlar sigorta kapsamına alınabiliyor ki bu rakam faktoring şirketleri tarafından kapsanan ülke sayısının 3 katı. Faktoring şirketleri şu anda Avrupa’ya yapılan ihracatı etkin bir şekilde destekliyor. Ancak, biz Afrika, Körfez ve Orta-Doğu gibi bölgelerde de aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Faktoring şirketlerine sunacağımız bu teminat uygulamasıyla da şimdi bu şirketlerin Avrupa dışındaki bölgelere de açılmasına imkan tanıyacağız. Dolayısıyla, önümüzdeki aylardan itibaren faktoring sektörünün bölge spesifik olmaktan çıkıp Türk ihracatçısının açıldığı bölgelerde hizmet verilebilmesini sağlamış olacağız. Böylece, ihracatçılarımıza verilen desteğin miktarı ve kapsamı çok da genişleyecek. Faktoringle başlayan destekler bu yıl leasing sektörüyle de devam edecek. 

Leasing şirketlerine de uzun vadeli kaynak sağlamayı hedefl iyoruz. Böylece ihracatçı leasing şirketleri üzerinden de cazip koşullarda finansman sağlayabilecek.” Leasing sektörüne sağlanacak finansman için Dünya Bankası ile uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi kullanılması için görüştüklerini de aktaran Kaplan, uluslarüstü kuruluşlardan kaynak sağladıkça bunu yurt içinde ihracatçıya aktarmak için bir program bazı oturttuklarını da aktardı. 

Geçen sene Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, AYB gibi kuruluşlar başta olmak üzeri yurtdışından 3 milyar doların üzerinde kaynak sağladıkları bilgisini paylaşan Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, bu sene ise dış finansman kaynağını yaklaşık yüzde 50 büyüterek yaklaşık 4,5 milyar dolara çıkartmak istediklerini söyledi. 

Kaplan, “Yurtdışından sağladığımız fonlarla orta ve uzun vadeli kaynak yaratma kapasitemizi güçlendiriyoruz. Dünya Bankası’nın MIGA programları dahil ve pek çok uluslararası bankadan sağladığımız, kaynaklarla ihracatçıya sağladığımız orta- uzun vadeli kredilerimizi toplam portföyümüzün yüzde 35’ine getirdik. Bu oran 5 yıl önce yüzde 15’ti. Bu büyüme bizim özellikle borçlanma tarafında elde ettiğimiz kaynak çeşitliliğiyle sağladı. Örneğin İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlayacağımız kaynağın alokasyonu şimdiden hazır. Dünya Bankası ile haziranda ikinci MIGA programını başlatmak istiyoruz ki orta-uzun vadeli kaynak tarafını daha fazla geliştirebilelim” diye konuştu. Eximbank, orta ve uzun vadeli kaynak yapısını genişletmek için bu yılın başında 500 milyon dolarlık 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı da gerçekleştirmişti. Banka piyasa şartları uygun olursa yılın ikinci yarısında da aynı tutarda bir tahvil ihracı daha yapmayı şimdiden ajandasına yazmış durumda. 

İhracatçıya toplam destek 90 milyar TL’ye dayanacak 

“İhracat sektörüne 2016 yılında 50 milyar TL nakdi kredi ve 36-37 milyar TL sigorta olmak üzere toplam 86-87 milyar TL’lik finansman desteği sağlamayı hedefl iyoruz” diyen Hayrettin Kaplan, “Böylece sağladığımız destekte yüzde 18’lik bir artış sağlanacak. Ülkemiz ihracatının da yüzde 21-22’lik bir bölümü finanse edilmiş olacak ki bu 5 sene önce yüzde 9’lardaydı” açıklamasını yaptı. Kaplan, yılın ilk çeyreğinde Türk Eximbank tarafından sağlanan kredilerinbakiyesinin de 45,6 milyar TL olduğunu sigorta desteğinin ise 7,2 milyar TL’ye ulaştığını anlatırken “Bunun soncunda toplam finansman desteği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32’lik bir artışla 52,8 milyar TL’na yükseldi” bilgisini verdi. Bankanın 2015 yılı rakamlarına bakıldığında aktifl erinin bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında artarak 44,4 milyar TL’ye geldiği görülüyor. Bu artışta aynı dönemde yüzde 35 artan ve 43 milyar TL’yi aşan kredilerin rolü büyük. 2015'te toplam portföyün yüzde 35’ine gelen orta ve uzun vadeli krediler ise 2014 yılında yüzde 24 düzeyindeydi. 2015 yılında bankanın sigorta desteği ise yıllık yüzde 15 artışla 29 milyar TL’yi aşmıştı. 

Alıcı kredilerinde de farkındalığı artıracak 

Türk Eximbank için 2016’nın gündeminde faktoring ve leasing sektörü üzerinden verilen çoklu destek kanal stratejisinin yanında ‘alıcı’ finansmanı da var. Hayrettin Kaplan, 2016 sonunda aktif büyüklüklerinin 50 milyar TL’yi aşmasını öngördüklerini ifade ederken, “Bu tabii rakamsal hedefl er ama bizim için niteliksel hedefl erimiz de önemli. Alıcı kredilerinde son yıllarda önemli mesafeler almakla birlikte daha etkin olmayı hedefl iyoruz” vurgusunu da yaptı. ,

Kullandırılan kredilerin ağırlıklı olarak Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredisi olmasını beklediklerini de anlatan Hayrettin Kaplan, “Dünya ticareti zor bir dönemden geçiyor ve daralıyor. Korumacılık eğilimleri artıyor. Büyüme düşük ve büyüyemeyen her ülke ihracata daha fazla ağırlık veriyor. Biz son 4-5 yıldır Eximbank olarak ihracatta atağa geçen diğer ülkelerin Eximbankları gibi ürünler sunmaya odaklandık. Bu hedefimize de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bunun en önemli ayağı da alıcı kredileri. Yurtiçinde ihracatçılara verdiğiniz krediler kadarını hatta daha çoğunu alıcılara sağladığınızda ihracatçınızın yeni bir pazara girişini kolaylaştırdığınız gibi daha fazla rekabetçi olmasını da sağlıyorsunuz. Bu kapsamda, alıcının finansman ihtiyacı nedeniyle ihracatta yaşanan sıkıntıları aşmak amacıyla alıcı kredisi niteliğinde olan proje kredilerimiz ile de uluslararası ticaretin finansmanına yönelik kredi programlarımıza ağırlık vermeyi sürdüreceğiz. Marka kredisi ise bizim için katma değere dönüşüm açısından önemli” dedi. Eximbank’ta alıcı kredisinde öne çıkan sektör ise makine – teçhizat. Makine ihracatında alıcıya 7 yıl vadeye kadar kredi sağlayan Türk Eximbank, bazı Afrika ülkelerinde makine ihraç eden işadamlarına bu ürünlerden satmaya başlamış. Şimdilik hacim düşük ama önümüzdeki dönemde artması bekleniyor.

ABD canlı, Avrupa iyi, İran beklemede

Hayrettin Kaplan, ihracat pazarlarındaki gelişmeleri de değerlendirdi. Amerikan pazarının canlı olduğunu Avrupa’ya ‘şahane’ denilemese de iyi gittiğini ifade eden Kaplan, İran konusunda ise iş dünyasında sıcak görüşmelerin haberlerini aldıklarını ama yaptırımların sınırlı kaldırılması nedeniyle henüz ticaretin ‘temkinli bir bekleyiş’ içinde olduğunu kaydetti.

Diğer kredi kuruluşları ile işbirlikleri artacak

“Diğer ihracat kredi kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Ne var ne yapabiliriz diye devamlı bakıyoruz. Hem ihracatçının isteğini anlamak, hem de bizimle aynı işi yapanların gündemi ne diye araştırıyoruz. İskontolu poliçeyi İskandinav ülkelerindeki ihracat kredi kuruluşları yapıyordu, Türk ihracatçısına bizde sunduk. İtalya, İspanya, Hindistan ve Japonya’yı gezdik. İşbirliklerini daha fazla artırmaya çalışıyoruz.”

Pazarı tanıyarak girin kısa vadeli bakmayın

“Bir pazara girerken kısa vadeli bakmamak, o pazarı iyi tanıyarak girmek lazım. Pazarın dinamiklerine uygun hazırlık yapmadan girildiğinde ilk karşılaşılan başarısızlıkta işadamlarımız hemen o pazardan çıkıyor. Üstelikte de bir daha geri dönmemek üzere. Halbuki yeni pazarlara yavaş yavaş girip bölgesel stratejilerle hareket etmek lazım. İyi analiz etmeden girildiği bir takım düş kırıklıkları yaşanması mümkün.”

US Exim ile işbirliğine hazırlanıyor

Türk Eximbank’ın sektör spesifi k destekleri de var. Mesela geçen seneden beri reeskont kredisi kapsamında döviz kazandırıcı hizmetleri, dolayısıyla turizm sektörünü destekliyor. Bir başka sektör ise Türk ekonomisinin güçlü kaslarından biri sayılan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri. Banka, geçen seneden bu yana Sahra Altı Afrika’da müteahhitlik sektörünün aldığı işler kapsamında 700 milyon dolarlık projeyi destekler hale gelmiş ki bu projelerin boyutunun 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Ayrıca artan ABD pazarı ilgisini desteklemek içinde US Exim ile geçtiğimiz günlerde bir işbirliği anlaşması imzalamış. Hayrettin Kaplan, US Exim ile Türk Eximbank’ın co-fi nansman yaparak fi nansmanın US Exim, garantinin Türk Exim’in tarafından sağlanacağı bir model üzerinde anlaştıklarını da anlattı. Böylece proje fi nansmanında Türk müteahhitlerinin daha rekabetçi ve düşük maliyetli bir fi nansmana kavuşması mümkün olacak. Kaplan ayrıca müteahhitlik sektörü için dünyanın diğer büyük eximbanklarıyla işbirliğini de geliştirerek verilen desteği artırmak istediklerini söyledi.

Bu konularda ilginizi çekebilir