7 °C

İnşaatçılar, sektöre girmenin kriterlere bağlanmasını istiyor

İnşaatçılar, sektöre girmenin kriterlere bağlanmasını istiyor

İnşaatçılar, sektöre girmenin kriterlere bağlanmasını istiyor

ANKARA - Gazeteniz DÜNYA ile İNTES tarafından Türkçe-İngilizce iki kitap halinde hazırlanan "inşaedenler" çalışmasında sektörü anlatan inşaatçılar, sektöre girmenin bazı kriterlere bağlanmasını istedi. Toplam 416 sayfadan oluşan başvuru kitabı niteliğindeki çalışmada 9 bakan yanı sıra çok sayıda bürokrat ve inşaat sanayicisinin sektöre ilişkin görüşlerine yer verildi. Müteahhiti 'risk alan kişi' olarak tanımlayan sanayiciler, özellikle yurtdışında iş yapılan bütün ülkelerde kalite anlayışını değiştirdiklerini bildirdi. Terör sorununun ancak yatırımla biteceğinin altını çizen inşaat sanayicileri, sektöre girmenin bazı kriterlere bağlanması gerektiğini vurguladı. İhalelerin başarı ve performansa göre verilmesinin önemine değinen inşaat sanayicileri, Türk müteahhitlerinin yurtdışı rekabette birbirlerine zarar vermesinden yakındılar. Bakanların değerlendirmesi ise şöyle: Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: Sektör rekabetçi noktaya geldi İnşaat sektörünün büyümesi sadece rakamsal büyüme ile sınırlı kalmamış, üstlenilen projelerin niteliği, büyüklüğü ve pazarın çeşitliliği açısından da uluslararası alanda rekabet edebilir noktaya gelmiştir. Bakanlık olarak kalkınmanın lokomotifi olan inşaat sektörüne verdiğimiz destek artarak devam edecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak: Sektör durgunluğu aşıp canlanacak İnşaat sektöründe son dönemde yaşanan durgunluk 2008 yılında yerini canlılığa bırakacak. Mevzuat çalışmalarımız hızlanarak devam edecek, bürokratik engeller kaldırılarak sektörün önü açılacaktır. İçinde bulunduğumuz yıl uzun süredir devam eden altyapı çalışmalarının meyvelerinin toplanacağı bir dönem olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler: Yeni yatırımları özel sektörün yapmasını arzu ediyoruz Yerli ve yenilenebilir enerjinin önünü açan mevzuat düzenlemelerimizin ardından rüzgâr enerjisi için sıraya giren özel sektörün, su ve kömür kaynaklarına da aynı ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için her yıl 4-5 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Biz anlayış olarak yeni yatırımları özel sektörün yapmasını arzu ediyoruz. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım: İnşaat sektörü marka oldu Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olan Türkiye hızla büyüyor ve gelişiyor. Bunda sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da marka olan inşaat sektörünün açılımı her türlü takdirin üzerindedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik: inşaatçılar Türkiye'yi nakış nakış işliyor inşaat sektörünün teknolojik gelişmişliğinin estetik düzenlemelerle bütünleşmesi ortaya konan hizmetleri daha da anlamlı kılmaktadır. Bir ressamın sanatının inceliklerini tuval üzerine yansıttığı gibi inşaatçılarımızda Türkiye coğrafyasını nakış nakış işlemektedir. Geleceğin Türkiye'sini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan: Güçlü ekonomiler arasına gireriz Türkiye'nin dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer almasını sağlayacak gelişimin ana eksenlerinden birisi, Türk insanının yaşam güvenliğini ve konforunu sağlama sorumluluğu altında bulunan inşaat sektörü olacaktır. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu: Kamu özel ortaklığı altyapısı için çalışıyoruz Hidroelektrik enerji üretimi, içmesuyu ve atık bertarafı ile çevre koruma projelerinde kamu-özel sektör ortaklığının artırılması için ihtiyaç duyulan teknik ve idari altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay: Turizm rekoru birlikte kıracağız Ülkemize gelecek turist sayısının ve turistlere hitap edecek tesislerin artırılarak, turizm gelirlerinde yeni rekor kırılması, inşaat sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerle birlikte başarılacaktır. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen: Politik risk sigortası yapacağız Türk müteahhitlerinin yurtdışında özellikle politik riski yüksek olan ülkelerde üstlendikleri işler için ihtiyaç duydukları Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası'nın uygulamaya konulması bakımından mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması çalışmalarına başladık.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.