İş dünyası: Kutuplaşmaya karşı birlik olalım

Referandumun sonuçlanmasının ardından iş dünyası temsilcileri, toplumdaki kutuplaşmanın giderilmesi, daha güçlü bir ülke için birlik olunması yönünde çağrı yaptı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DÜNYA - İş dünyası seçimlerle geçen dönem sonunda artık reformlara odaklanılmasını istiyor. Önceliğin yeniden ekonomiye verilmesini isteyen iş dünyası temsilcileri böylelikle daha rahat risk alıp yatırım yapabileceklerini ve yeni bir başarı hikayesi yazılacağını vurguladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
Toplumu ortak hedefte birleştirelim

“Türkiye’de bir defa daha demokratik süreçler işlemiş, milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Referandum sonucunda hayata geçirilecek yeni sistemle güçlenen ve hızlanacak olan yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün olacaktır. Devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik geride bırakılmıştır. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir. Türkiye olarak son 15 senede müthiş bir ekonomik gelişme gösterdik. Kişi başı geliri 3 bin dolardan 12 bin dolara çıkardık. Düşük teknolojili üretimden, orta teknolojili üretime geçtik. Ancak dünyada iş yapma biçimi, malları üretme biçimi inanılmaz bir biçimde değişiyor. 3 bin dolardan 12 bin dolara çıkarken yaptıklarımız yaparak, 25 bin dolara sıçrayabilmek mümkün değil. Artık yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz. İçerde ve dışarda ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden artırmak ve ülkemizi zenginleştirme hamlesine devam etmek için reform sürecini canlandırmalı, hep birlikte çalışarak hazırlayacağımız yeni büyüme hikâyemizi tüm dünyaya gösterebilmeliyiz.”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir:
Türkiye'nin yeni büyüme hikayesine ihtiyacı var

“Bu değişiklikle ben Türkiye’nin kazandığına inanıyorum. Ama bu sonuçları tüm Türkiye’nin iyi okuması gerekiyor. Gerginlikler bu ülkeye bir fayda getirmeyecektir. Artık süratle Türkiye’nin sorunlarına, üretime ve ekonomiye odaklanmalıyız. Türkiye'nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı var. Başta hukuk sistemi olmak üzere, adli ve idari yargı reformlarını, işgücü piyasaları reformunu, kamu harcama verimliliği ve reformunu, yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformları ve eğitim sisteminin ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz.”

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen:
Güçlü ve kararlı bir ekonomi yönetimi oluşturulmalı

“Referandumun barış, huzur ve güven ortamında gerçekleşmiş olması memnuniyet vericidir. Toplumun sağduyusunu bir kez daha kanıtlayan bu durum, demokrasimiz açısından önemli bir başarıdır. Uzun süredir ülkemizin gündemine siyaset hakim olmuştur. Vatandaşlarımız iradesini ortaya koyduğuna göre, artık çalışmaya, üretmeye, büyümeye ve ilerlemeye devam etmemiz gerekir. Güçlü, kararlı ve dünya ekonomisini yakından takip eden bir ekonomi yönetimi oluşturulmalı, sektörlerimizin sürdürülebilir büyüme ve rekabetçiliğini geliştirecek kısa ve orta vadeli tedbirler, yapısal reformlar hızla devreye girmelidir.”

ATO Başkanı Gürsel Baran:
Beklentimiz ekonomik istikrarın kalıcı hale gelmesidir

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçlü Türkiye için atılmış en büyük adımdır. Yeni Anayasa, sistemdeki tıkanıklıkları ortadan kaldırarak demokrasimizin standartlarını yükseltecek, milli birliğimizin ve ekonomimizin daha da güçlenmesini, Türkiye’nin uzun vadeli stratejik hedefl erine ulaşmasını sağlayacaktır. Türkiye ekonomisi, rekabet gücünü giderek artıran bir dinamizm ve istikrarlı bir büyüme içerisindedir. Beklentimiz, ekonomik istikrarın kalıcı hale gelmesidir. Türkiye’nin yakın siyasi tarihine baktığımızda, ilerleme ve kalkınmanın, siyasi istikrarın sağlandığı dönemlerde gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Sandık geride kaldı, artık aydınlık geleceğimiz için durmadan yorulmadan çalışma günüdür. İş dünyası daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok kazanmak, işini, ticaretini büyütmekten başka bir şey düşünmüyor.”

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi:
Güçlü dinamiklerimizi harekete geçirelim

"Sandıktan çıkan sonucun ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradan esas olarak Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin kazançlı çıkacağına inanıyorum. Daha çok üretim, daha çok ihracat için Türkiye, güçlü dinamiklere sahip. Özellikle ekonomi yönetiminden alacağı kararlarla bu dinamikleri harekete geçirip, iş dünyasının önünü açacak adımları atmasını bekliyoruz."

BMD Başkanı Sinan Öncel:
Büyüme hamlesi devam edecek

"Türk markalarının yeni dönemde de yurt dışı büyüme hamlesinin süreceğini öngörüyoruz. Yurt içinde ise döviz artışından kaynaklanan sıkıntıların düzenlemelerle sona ereceğini ümit ediyoruz."

TGSD Başkanı Şeref Fayat:
Tartışmalara son verelim

"6 aydır Türkiye’nin gündemini belirleyen tartışmada seçmen son sözü söyledi. Millettin kararının hayırlı olmasını diliyorum. Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir ve uzun ömürlü olabilmeleri için en geniş mutabakatla yapılması tercih edilir. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda bu hassas denge mutlaka dikkate alınarak hareket edilmeli. Diğer taraftan artık tartışmaya son verip bir an önce ekonomiye odaklanmalıyız."

İMKON ve TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu:
Kalkınma hamlesi kaldığı yerden devam etmeli

“7 Haziran seçimi öncesinden beri süregelen seçim süreci istikrarsızlıkları ve belirsizliklerinin Türkiye ekonomisinin yanında, inşaat sektörünü de durağanlığa sürüklemişti. Yapılan başkanlık referandum seçiminde “evet” oranının yüksek çıkması, mevcut hükümeti de güçlendirmiştir. Aynı zamanda da hükümete güven tazeletmiştir. Bizler iş dünyası olarak, artık seçimlerin geride kaldığı, önümüzün açık olduğu, ülkemizin artık kalkınma hamlelerine kaldığı yerden evetiyle de hayırıyla da devam etmesi gerektiğini bu ülkenin vatandaşları, bu milletin fertleri olarak, ülkemize hizmet etmeye, ülkemizi kalkındırmaya yönelik çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu:
Tek bir gün dahi kaybetmeye tahammülümüz yok

“Artık kısır tartışmaları, karşılıklı suçlamaları, ötekileştirmeyi bir kenara bırakıp birlik ve bütünlük içinde çalışma zamanıdır. Ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz için sağduyuyla hareket etme, tüm kesimleri kucaklayarak doğru adımları atma zamanıdır. Ülke olarak tek bir gün dahi kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Türkiye dünyanın sayılı güçlü ülkeleri arasında yer alsın istiyorsak en önce ekonomisini güçlendirmek zorundayız. Yeni yatırımlar için, üretim ve istihdam artışı için, refah seviyesi yüksek insanlarımız için ‘canlı ekonomi, güçlü ekonomi’ diyoruz.”

MASFED Başkanı Aydın Erkoç:
Komşu ülkelerle diyalog iyileştirilmeli

"Bundan sonra işimize gücümüze odaklanıp çalışmaya devam etmemiz lazım. Yöneticilerimiz de durumu değerlendirip üzerine düşeni yaparlar inşallah… Ülkemizin üretime, istihdama, markalaşmaya ihtiyacı var. Bir an evvel komşu ülkelerle de diyaloglarımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa ülkeleriyle... Çünkü ihracatımızın yüzde 50’ye yakını Avrupa ülkeleriyle yapılıyor. Önümüzdeki dönemin ekonominin ana gündem maddesi olduğu seçim atmosferinin yaşanmayacağı ülkemizi yarınlara taşıyacak yapısal reformların gerçekleştirileceği bir dönem olmasını diliyorum."

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman:
Sürdürülebilir büyümenin önü açıldı

“Seçim atmosferi geride kaldı. Yoğun bir referandum propaganda süreci geçirdik. Herkes kendince değişiklikleri anlatmaya çalıştı. Şimdi artık ekonominin ön planda olduğu, siyasetin ekonomiye etki etmediği bir döneme giriyoruz. Sürdürülebilir büyümenin anahtarı olan ekonomik ve yapısal reformların hayata geçirilmesinin önü açılmıştır. Ülkemiz için ekonomimiz için güzel bir gelecek olmasını diliyoruz.”

ASİAD Onursal Başkanı Barış Aydın:
Seçimin kazananı Türkiye

“Seçimin kazananı Türkiye’dir, milletimizdir. Bundan sonra bir olacağız, birlik olacağız. Ülkemizi hem ekonomik anlamda hem de bundan sonraki dev projelerle şahlandıracağız. Yeni sistemin sağladığı istikrar ve güven ile yatırımlar hızlanacak böylece hem üretim, hem istihdam hem de ihracatımız artacak. 2023 hedefl erimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz.”

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter:
Eğitimde pozitif bilimler öne çıkmalı

"Yeni dönemde Türkiye gündemi artık ekonomiye odaklanmalı. Yerel ve küresel krizlere dirençli bir ekonomi, sanayide dönüşüm, sağlıklı ve kapsayıcı büyüme, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin önlenmesi ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirler öncelikli gündem maddeleri olmalı. Ekonominin yanı sıra eğitim sisteminde köklü reformlar yaparak rekabetçi, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeye önem verilmeli. Artık ucuz işgücüne dayalı sanayi politikaları ile dış pazarlarda rekabet üstünlüğünün sürdürülmesi çok zor. Türkiye hızla eğitim sistemini bu gerçeğin ışığında değiştirmeli. Yeni nesilleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi pozitif bilimlerin yönlendirdiği bir eğitim sistemi ile geleceğe hazırlamalıyız.”

KAGİDER:
Toğlum yüzde 100 kucaklanmalı

"Şimdi istikrara odaklanma zamanıdır. Toplumun yüzde 100’ünü kucaklayarak toplumsal uzlaşmanın sağlanması, ekonomide ve siyasette Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ve dünyada hak ettiği konuma ulaşmasını sağlayacak yapısal reform sürecinin başlatılarak tamamlanması gerekmektedir. Kadın girişimciliğinin ve kadının ekonomik ve sosyal konumunun güçlenmesi için çalışan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER olarak Türkiye’nin yararına olacağına ve ülkemizde kadının ekonomik sosyal ve politik güçlenmesini sağlayacağına inandığımız bütün reform çalışmalarına elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi açıklamayı görev kabul ediyoruz."

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş:
Bugünden itibaren ekonomi ele alınmalı

"Artık referandum sürecinde içeride ve dışarıda, kırılan - dökülen ilişkileri tekrar gözden geçirerek düzeltmenin zamanı. Bugünden itibaren ekonomi ele alınmalı, ekonomideki sıkıntılara, bekleyen sorunlara çözüm üretilmeli. 2019 seçimleri hemen kısa sürede gündemimize girmemeli. Gündemimiz seçim veya sandık değil, daha fazla üretim, daha fazla istihdam olmalı ki tekrar istediğimiz yüksek büyüme oranlarına ulaşalım."

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar:
İşsizliği ortadan kaldıracak çalışmalar ortaya çıkmalı

"Referandum sonucuna ve halkın kararına saygı duymak gerekir. Referandum nedeniyle Türkiye'de uzun süredir ekonomi konusu konuşulmuyor. Bunun artık gündeme gelip, hedefl ediğimiz ihracat ve üretim seviyelerine ulaşmamızı sağlayacak, işsizliği ortadan kaldıracak çalışmaların ortaya çıkması gerekiyor."

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk:
Siyasetçilerden tansiyonu düşürmelerini istiyoruz

"Referandum sonrasında çoğunluk-azınlık ayrımına gidilmeden her kesimin beklentileri ya da endişeleri dikkate alınarak bir yol izlenmeli. Siyasetçilerden tansiyonu düşürmelerini, büyük önder Atatürk'ün çizdiği yolda ülkemizin kalkınma çabasına hız vermelerini istiyoruz."

KESİAD Başkanı Zeki Yöndem:
Artık gün birlik olma günü

"Referandumun sonuçlanmasıyla toplumsal ve ekonomik hayatta hızla yolumuza kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Yüzde 51’in üzerinde bir oy oranıyla evet kararı çıkmış olsa da, yüzde 49’a yakın hayır oyu çıktığı da unutulmamalı. Artık gün birlik olma günü."

BASİFED Başkanı Levent Akgerman:
Biriken ülke sorunlarına çözüm üretilmesi lazım

"Referandum sonucunu tartışmak yerine biriken ülke sorunlarına çözüm üretilmesi lazım. AB ilişkileri, ekonomik darboğazın yarattığı işsizlik, yapboza dönen eğitim sistemi, yargının tüm kesimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde etkin hale getirilmesi gibi sorunlar çözüm bekliyor. Korku ile milletimiz huzur bulamaz. Üretken ve rekabetçi olamaz. Gerçekleşen referandum ile yürürlüğe girecek olan yeni yönetim sisteminin mevcut sorunları aşabileceğine dair kaygılara sahibiz."

AKGİAD Başkanı Volkan Kebir:
Parlamento reformları bi an önce hayata geçirmeli

"Cumhurbaşkanımızın, referandum gecesi ‘2019 yılına kadar seçim olmayacağını’ söylemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzde iki yıldan fazla bir süre var. Parlamentomuzun bu 2 yılı iyi değerlendirerek yapısal öncelik taşıyan reformları bir an önce hayata geçirmesi lazım."

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat:
Şimdi ekonomiye dört elle sarılma zamanı

"Cumhurbaşkanlığı sistemi bürokrasiyi azaltıp, karar sürecini hızlandıran ve istikrarı temel alan bir yapı. Türk milletinin artık tek isteği geleceğe yürümek. Şimdi ekonomiye dört elle sarılma zamanı."

BUSİAD Başkanı Günal Baylan:
Ayrışma ve kutuplaşma artık geride bırakılmalı

"Türkiye ivedi bir şekilde mevcut yapısal sorunlarına odaklanmalı. Ayrışma ve kutuplaşma sürecinin artık geride bırakılması son derece önemlidir ve vakit kaybetmeden toplumsal uzlaşı ve dayanışmanın gerektirdiği adımlar atılmalıdır. İlgili reformları hayata geçirerek, siyaset üstü eğitim politikaları geliştirerek, milli çıkarları doğrultusunda her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeyi içselleştirmiş, dünya düzeni içerisinde gerekli rekabetçilik koşullarını yerine getirmiş ve demokrasinin tüm değerlerini el üstünde tutan bir ülke olmaya odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz."

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses:
Milletimiz geleceğine sahip çıktı

"Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine “Evet” dedi. Önümüzde, Uyum Yasaları, AB öncelikli olmak üzere Uluslararası İlişkiler, Kamu Personel Reformu, Seçim ve Siyasi Partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız."

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl:
Türkiye'nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı var

"İş dünyası olarak bundan sonrasında ekonomiye odaklanılmasını arzu ediyoruz. Önümüzde yeni sistemle ilgili uyum yasalarının hazırlanacağı yeni bir süreç var. Yeni sistemde devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. İş dünyasının kaybedecek zamanı yok. Bize göre referandum süreci geride kalmıştır. Gerginliklerin ülkemize hiçbir faydası olmaz. Süratle Türkiye'nin sorunlarına, üretime ve ekonomiye odaklanmalıyız. Türkiye'nin yeni bir büyüme hikâyesine ihtiyacı var. Yapısal reformları süratle gerçekleştirmeliyiz."

GSO Başkanı Adil Konukoğlu:
Önümüze bakmalı, ekonomiye öncelik vermeliyiz

"Artık daha güçlü Türkiye için birlikte çok çalışma zamanıdır. Önümüze bakmalı, ekonomiye öncelik vermeliyiz. Sandıkta tecelli eden millet iradesine saygı duyulması gerekiyor. Öncelikle siyasi istikrarın korunması şarttır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte inşallah güçsüz hükümetler, koalisyonlar, siyasi buhranlar sona erecek. Artık daha güçlü Türkiye için birlikte çalışma zamanıdır. Yeni dönemde birlik beraberliğimizi pekiştirerek, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine çıkarma hedefi ne kararlı adımlarla yürümeliyiz. Önümüze bakmalı, yeniden ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanmalıyız. Üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmanın ve ekonomiyi büyütmenin çalışmalarını yapmalıyız.”

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu:
Komşularımızla ilişkilerimizi barışçıl temeller üzerinde ilerletmeliyiz

"Belirsizlik sürecini ardımızda bıraktık, bundan sonra yapılması gereken var gücümüzle çalışarak ülkemize müreff eh bir gelecek yaratmak olacaktır. Ekonominin ön planda olduğu bir gündem ile yatırımlara hız kazandıracak, ihracatımızı ve istihdamımızı artıracak, ulusal ve uluslararası ekonomik ortamımıza güven ve güç sağlayacak yapısal reformlara odaklanmalıyız. Komşularımızla olan ilişkilerimizi barışçıl temeller üzerinde ilerletmek, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden ivme kazandırmak geleceğe yönelik sosyal