İş yapma kolaylığında 71'inci ülke Türkiye

Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı 2013 Raporu açıklandı. Rapora göre, Türkiye iş yapma kolaylığı sıralamasında 185 ülke arasında 71. sırada yer aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

 

ANKARA - Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında geçen yıl 71. sırada olan Türkiye, bu yıl da 185 ülke arasında 71. sırada yer aldı.

Dünya Bankası, 185 ülkenin iş yapma kolaylığı açısından sıralandığı ''İş Yapma Kolaylığı 2013 Yıllık Raporu''nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye sıralamada geçen yılki yerini korumasına rağmen, geçen yılki sıralamada 183 ülke yer alırken, bu yıl ülke sayısı 185 oldu. Türkiye'nin sıralamasının değişmemesi raporda, ''diğer ekonomilerin de en az Türkiye kadar reform yaptığı, dolayısıyla Türkiye'nin sıralamadaki yerinde bir değişiklik olmadığı anlamına geldiği'' şeklinde yorumlandı.

Raporda, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmede kaydettiği ilerlemelerin altı çizildi. Özellikle, Türkiye'nin inşaat ruhsatları alanında maliyetleri düşürdüğü, ruhsat alma sürecini daha verimli hale getirdiği ve ruhsat almak için tamamlanması gereken işlem sayısını dört adet azalttığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Türkiye'nin sözleşme alacakları ile ilgili icra masraflarını da düşürdüğü, geçen sene bir sözleşme alacağı ile ilgili talep edilen icra masrafı alacak değerinin yaklaşık yüzde 27,9'u iken, bu sene ücretin yaklaşık yüzde 24,9'a düştüğü kaydedildi.

2013 raporunda, Türkiye'de reformların önemini koruduğu ve özellikle diğer yükselen piyasa ekonomileri ile karşılaştırıldığında ilerlemenin daha sınırlı politika alanlarına ışık tutuğunu ifade edildi.

Spesifik olarak, Türkiye'deki işletmelerin tasfiye işlemleri ile ilgili ciddi kısıtların yaşamaya devam ettiği belirtilen raporda, şöyle denildi:

''Örneğin, çoğu benzer ülkeye göre piyasadan çıkış daha uzun zaman almaktadır (3,3 yıl) ve kurtarma oranları daha düşüktür (dolar başına 23,6 sent). Ayrıca, bir depo inşa etmek için gerekli inşaat ruhsatını almak için tamamlanması gereken işlemlerde iyileşme olmakla birlikte, Türkiye bu işlem bakımından hala 185 ekonomi arasında 142. sırada yer almaktadır.''

Raporda, Türkiye Hükümeti'nin, şirketlerin büyümelerinin ve istihdam yaratmalarının önündeki iş ortamı ile ilgili kısıtların giderilmesi sürecindeki kararlılığını koruduğunun altı çizildi.

En kolay iş yapılan ülke Singapur

[PAGE]

En kolay iş yapılan ülke Singapur

Rapora göre, sadece geçen yıl içinde 108 ekonomide yerel girişimcilerin iş yapmalarını kolaylaştıran 201 adet düzenleyici reform uygulandı. Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesi, düzenleyici reform uygulayan ekonomilerinin oranın en yüksek olduğu bölge oldu.

İş yapma kolaylığı küresel sıralamasında Singapur üst üste yedinci kez birinci sırada yer aldı. En fazla işletme dostu düzenlemeye sahip ilk on ülke içinde Singapur'un yanı sıra Hong Kong ÖİB, Çin, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Norveç, İngiltere, Kore Cumhuriyeti, Gürcistan ve Avustralya yer aldı.

Bir önceki yıla göre iş yapma kolaylığı açısından en fazla iyileştirme yapan ülkeler listesinin en üst sıralarında ise Polonya, Sri Lanka, Ukrayna, Özbekistan, Burundi, Kosta Rika, Moğolistan, Yunanistan, Sırbistan ve Kazakistan yer aldı.

10 temel göstergeye bakılıyor

İş Yapma Kolaylığı 2013: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Daha Akıllı Düzenlemeler başlıklı rapor, her yıl yayımlanan İş Yapma Kolaylığı rapor dizisinin onuncusunu oluşturuyor.

Son 10 yılda yayınlanan raporlar, 180 ekonomi tarafından yaklaşık 2 bin düzenleyici reform uygulandığını gösteriyor. Örneğin, 2005 yılından bu yana, bir iş kurmak için geçen ortalama süre 50 günden 30 güne düştü. Düşük gelirli ekonomilerde ortalama süre yarı yarıya kısaldı.

Son 8 yıl içinde, gayrimenkul devir işlemleri için geçen ortalama süre 35 gün azalarak 90 günden 55 güne düştü. Devir işlemlerinin ortalama maliyesi ise 1,2 puan azalarak gayrimenkul değerinin yüzde 7,1'inden yüzde 5,9'una geriledi.

Rapor, ekonomik büyümenin sağlanması ve istihdamın yaratılması için güçlü bir özel sektör iş ortamının önemine dikkati çekiyor. İş Yapma Kolaylığı Raporu, ''iş kurma, inşaat ruhsatı işlemleri, elektrik bağlantısına erişim, gayrimenkul tescili, krediye erişim, yatırımcıların korunması, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin uygulanması ve tasfiye işlemleri'' olmak üzere 10 kilit alandaki göstergelere dayalı olarak düzenlemelerin etkileri hakkında nicel bir ölçü sunuyor.