İşgücüne daha hızlı katılan kadın iş bulmakta daha fazla zorlanıyor

Kentleşmeyle birlikte tarım dışı sektörlerde kadın işgücü arzının artması, istihdamda aynı hızla karşılığını bulamazken, 1990’ların ikinci yarısından itibaren işgücüne katılım oranı düşüş seyri izledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Talip AKTAŞ

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı son yıllarda dikkate değer artış seyri izliyor. Kadınların işgücüne katılım oranında AB ve OECD ortalaması yüzde 51; Türkiye’de ise yüzde 34 düzeyinde. Kırsal nüfusun yüksek olması ve tarım istihdamı dolayısıyla Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 1980-1990 arası dönemde yüzde 35’in üzerindeydi. Kentleşmeyle birlikte tarım dışı sektörlerde kadın işgücü arzının artması, istihdamda aynı hızla karşılığını bulamadı. Dolayısıyla 1990’ların ikinci yarısından itibaren işgücüne katılım oranı düşüş seyri izledi.

2005’te yüzde 23’lere kadar gerileyen oran, bu tarihten itibaren ise yeniden artışa geçti. 2013’te yüzde 30’u aşan oran, 2017’de de yüzde 34’e ulaştı. Türkiye’de son 5 yıldan bu yana işgücüne katılım oranında gözlenen artışın çok büyük bölümü kadınlardan geliyor. Nitekim son üç yılda kadın işgücü 3,5 milyon artarken, erkek işgücündeki artış 1,5 milyonda kaldı.

Ne var ki, işgücüne daha fazla katılmak isteyen kadın, iş bulma konusunda erkekler kadar şanslı değil. Erkeklerin yarısından bile daha düşük düzeyde işgücüne katılmakla birlikte kadınlardaki işsizlik oranı erkeklerin iki katına yaklaşıyor. Erkeklerde halen yüzde 72 işgücüne katılımla yüzde 8,8 düzeyinde bulunan işsizlik oranı, kadınlarda yüzde 34 gibi düşük bir katılım oranına rağmen yüzde 13’ün üzerinde bulunuyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir