29 °C

İSO, 'İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nu açıkladı

İSO'nun ikinci 500 araştırmasında ilk sırayı, 212,6 milyon liralık üretimden satışı ile Hekimoğlu Un Fabrikası aldı

İSO, 'İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nu açıkladı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2014 yılı araştırmasına göre, İkinci 500 şirketlerinin toplam aktifler cari olarak yüzde 14,5 artarken, öz kaynakları yüzde 17,4, toplam borçları ise yüzde 12,7 yükseldi. 

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payı 2007 yılında yüzde 47,6 iken, 2013 yılında yüzde 38,8'e kadar inmişti. Aynı dönemde toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı ise yüzde 52,4'ten yüzde 61,2'ye yükselmişti. 2014 yılında ise öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 39,8'e çıktı. Ancak bu oran hala sürdürülebilir bir borç/öz kaynak ilişkisi olmaktan uzak bulunuyor. 

İkinci 500 Büyük şirkette 2014 yılında toplam aktifler cari olarak yüzde 14,5 artarken, öz kaynaklar yüzde 17,4, toplam borçlar ise yüzde 12,7 yükseldi. İkinci 500 kuruluşları, 2014 yılındaki bilanço büyümesini daha çok öz kaynaklarıyla gerçekleştirdi. Bu da İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun finansal kaldıraç oranının iyileştiğini gösterdi. 

İkinci 500 şirketlerinin üretimden satışları 2014 yılında yüzde 12,9 büyürken, vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 106,2 arttı. 

Bütün bunlar "İkinci 500 Büyük" kuruluşun, 2014 yılında yaşanan mali dalgalanmaları daha iyi yönettiğini, mali yapı açısından sağlıklı bir gelişme içinde olduğunu gösterdi. Buna bağlı olarak sanayi kuruluşları 2014 yılında artan gelirleriyle öz kaynaklarını yükseltebildi ve kısmen yeterli iç kaynak  üretebildi. Bu da şirketlerin borçlanma bağımlılığının bir miktar azalmasını sağladı. 

Toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 60,2 

İkinci 500'ün toplam borçlar/öz kaynaklar dengesinde son 10 yıldır öz kaynaklar aleyhine oluşan bozulmanın geçen yıl biraz düzelmeye başladı. İSO İkinci 500'de toplam borç/öz kaynak oranı 2012 yılında 133,5 iken, 2013 yılında 25 puana yakın artarak 157,8 olmuştu. 2014 yılında ise bu oran 151,6'ya indi. 

Borç/öz kaynak oranının 2014 yılında gerilemesi, büyük ölçüde şirketlerin karlılık ve öz kaynak oluşturma olanaklarındaki iyileşmeden kaynaklandı. Bu oranın gerilemesinde döviz cinsi borçların 2014 yılında daha sınırlı büyümesinin de etkisi oldu. 

Kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payı ise 2014 yılında hemen hemen aynı kaldı. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda kısa vadeli borçların toplam borçlara oranının 2010 yılında yüzde 70,9 iken, 2014 yılında yüzde 65,6'ya kadar gerilemesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. 

Kâr eden şirket sayısı arttı 

İSO İkinci 500 şirketlerinin öz kaynaklarının toplam varlıklar içindeki payı, 2014 yılında 1 puanlık artış gösterse de 2007 yılından bu yana yaşanan trendin tersine döndüğü söylenemiyor. İkinci 500'deki toplam borçların toplam varlıklar içindeki payının yüzde 60,2 ile yüksek bir seviyede bulunması, bu kuruluşların mali yapısında öz kaynaklar aleyhine bir kompozisyona işaret etti. Bu veriler, şirketlerin borç bağımlılığının ve öz kaynak ihtiyacının sürdüğünü gösterdi.  

İSO'nun, 1.000 büyük sanayi kuruluşunu kapsayan araştırmasının ortaya koyduğu ve sanayinin genel durumunu ortaya koyan en önemli verilerden biri de duran varlıklar ile dönen varlıklar arasındaki ilişki oldu. Bu oranın Türkiye'nin Birinci 500 şirketine göre İkinci 500 şirketlerinde biraz daha kötü olduğu görüldü. Birinci 500 şirkette duran varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 45 civarındayken, İkinci 500'de bu oran yüzde 41'lere kadar geriledi. 

Bilanço hanelerinde kar yazan şirket sayısında 2013 yılında İkinci 500 Büyük'te de Birinci 500'deki gibi bir azalma olmuştu. 2014'te ise Birinci 500'de olduğu gibi İkinci 500'de de kar eden şirket sayısında belirgin bir artış kaydedildi. 

İkinci 500 içinde 2014 yılında kar eden kuruluş sayısı 426, zarar eden kuruluş sayısı ise 74 oldu. 2013 yılında kar eden kuruluş sayısı 377, zarar eden firma sayısı ise 123 olarak ortaya çıkmıştı. 

İkinci 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 29,3 arttı 

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, teknoloji yoğunluklarına göre üretilen katma değer bazında incelendiğinde, Birinci 500'deki dağılımla hemen hemen aynı görüntünü ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  

"Ne yazık ki bu tablo, teknolojiyle ortaya koyabildiğimiz  katma değerin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu gösterdi. Üretilen katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 45 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubu aldı. Bu grubun 2013 yılı payı yüzde 45,8 idi. İkinci 500 içinde üretilen katma değer itibarıyla en yüksek ikinci pay yüzde 26,1 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun. Bu grubun 2013 yılı payı yüzde 26,2 idi. 

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 2013 yılında yüzde 23,4 iken, 2014 yılında yüzde 24,6'ya yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2013 yılında yüzde 4,6 iken, 2014 yılında yüzde 4,3'e indi. Birinci 500 içinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 22,6'da kalırken, İkinci 500 içinde payın yüzde 28,9 olması dikkat çekici bir gösterge." 

İkinci 500 Büyük kuruluşun gelirlerinden Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları payın, önceki yıla göre bir miktar artmış görünse de hala oldukça düşük olduğu görüldü. 2014 yılında İkinci 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 29,3 artarak 223 milyon 435 bin lira olarak gerçekleşti. Şirketlerin üretimden satışlarından Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları pay yüzde 0,3 gibi düşük bir seviyede kaldı. 

İSO İkinci 500 şirketleri bir önceki yıla göre 2014'te istihdamını yaklaşık 2 bin kişi artırdı. 

İkinci 500 sıralamasında 95 yeni şirket girdi!

İSO İkinci 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı yıllar itibariyle dalgalanma gösterdi. 10 yıldır bu klasmandaki yabancı sermayeli şirketler 65-75 bandı arasındayken, 2014 yılında bu şirketlerin sayısı 71 oldu. 2014 yılında yabancı sermaye paylı kuruluşların katma değer ile dönem kar ve zararı hariç diğer tüm göstergelerde İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki paylarında artış görüldü. 

İkinci 500 kapsamındaki 71 yabancı sermaye paylı kuruluşun toplam üretimden satışlar içindeki payı, 2013 yılına göre 1,2 puan artarak yüzde 14,7 oldu. Yabancı sermaye paylı kuruluşlar 2014 yılında İSO İkinci 500 ihracatının yüzde 19,1'ini gerçekleştirdi. Bu oran Türkiye'nin ihracatının yüzde 1,15'ine denk geldi. 

Türkiye'nin İkinci 500'ünde 2014 yılında ilk 10'da yer alan şirketlerin hiçbirinin 2013 yılı sıralamasının ilk 10 şirketi arasında bulunmaması dikkati çekti.  

İkinci 500'de 2014 yılında en çok ihracat gerçekleştiren kuruluş 105 milyon dolarla "Prekons İnşaat" oldu. Onu 103 milyon dolarla "ATK Tekstil" ve 97 milyon dolarla "Cevher Döküm" izledi.  

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 2014 yılında 95 yeni şirket girdi. Bunlardan 27'si 2013 yılında "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer alırken, bu yıl İkinci 500'e geriledi. 68 kuruluş ise geçen yılki İSO 1.000 sıralamasının dışından gelerek sıralamaya girdi. 

Birinci 500 araştırmasında olduğu gibi İkinci 500 şirketlerinde de veri kapatma eğilimi devam etti. İkinci 500'de bir önceki yıl 30 olan isminin açıklanmasını istemeyen firma sayısı 41'e çıktı. Yine bu araştırmada 275 şirket karını, 187 şirket ise ihracatını açıklatmadı. Çalışan sayısını kapatan şirket sayısı da 206 oldu. 

Açıklamaya göre, 2014 yılında İSO İkinci 500 Büyük Kuruluş şöyle sıralandı: 


   2014   2013   Kuruluş   Üretimden Satışlar (Net) (TL)  
  
   1   -   Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş.   212.578.183  
  
   2   184   ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.   211.926.909  
  
   3   21   BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.   211.817.249  
  
   4   56   Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş.   211.812.855  
  
   5   160   Uğurdemir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.   211.326.603  
  
   6   29   SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş.   210.908.196  
  
   7   -   BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş.   210.850.654  
  
   8   66   Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.   208.518.475  
  
   9   87   Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.   207.932.745  
  
   10   -   Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.   207.693.276  
  
   11   12   Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.   207.034.124  
  
   12   3   Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.   206.897.381  
  
   13   -   Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.   206.844.308  
  
   14   -   Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş.   206.700.175  
  
   15   85   Cevher Döküm Sanayii A.Ş.   206.625.159  
  
   16   -   Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.   206.078.397  
  
   17   131   Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş.   205.950.276  
  
   18   36   Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.   204.937.178  
  
   19   6   Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.   204.329.204  
  
   20   108   Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   204.211.700  
  
   21   127   Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş.   204.157.642  
  
   22   22   Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş.   203.906.930  
  
   23   7   Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.   203.806.551  
  
   24   14   Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş.   203.649.961  
  
   25   -   ANATEKS Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş.   202.644.388  
  
   26   115   Akbel Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   201.613.949  
  
   27   -   Doğan Gazetecilik A.Ş.   201.287.313  
  
   28   67   Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.   200.344.687  
  
   29   33   SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   199.884.976  
  
   30   243   Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş.   199.863.560  
  
   31   -   Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.   199.692.786  
  
   32   +   Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş.   199.052.079  
  
   33   199   Söğütsen Seramik San. İnş. Mad. İth. İhr. A.Ş.   197.659.495  
  
   34   114   Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş.   197.050.301  
  
   35   +   Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.   196.927.853  
  
   36   135   P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.   196.926.866  
  
   37   112   Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş.   196.879.702  
  
   38   -   -   -  
  
   39   -   İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.   196.490.069  
  
   40   -   -   -  
  
   41   38   Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.   195.313.312  
  
   42   -   Emas Makina Sanayi A.Ş.   195.251.426  
  
   43   46   Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.   195.131.477  
  
   44   44   İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.   194.627.165  
  
   45   -   Mar Tüketim Maddeleri İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş.   193.896.927  
  
   46   4   Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş.   193.534.875  
  
   47   34   Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ)   193.190.529  
  
   48   186   Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş.   192.952.318  
  
   49   117   Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş.   192.860.666  
  
   50   -   Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.   192.512.591  
  
   51   43   Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   192.065.807  
  
   52   260   Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş.   191.942.492  
  
   53   50   İşbir Sünger Sanayi A.Ş.   191.860.373  
  
   54   139   Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   191.356.849  
  
   55   -   Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.   191.313.343  
  
   56   180   Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş.   191.240.644  
  
   57   417   TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.   190.303.282  
  
   58   59   GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.   190.302.144  
  
   59   11   Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.   189.278.502  
  
   60   226   Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.   188.974.086  
  
   61   97   Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.   188.504.831  
  
   62   +   Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.   188.334.740  
  
   63   20   ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.   188.115.371  
  
   64   62   Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.   187.525.994  
  
   65   103   Türk Ytong Sanayi A.Ş.   187.350.788  
  
   66   31   Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş.   186.421.964  
  
   67   -   Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş.   186.239.228  
  
   68   147   Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.   185.896.225  
  
   69   76   Magnesit A.Ş.   185.827.937  
  
   70   -   Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş.   185.826.741  
  
   71   75   Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş.   185.723.209  
  
   72   +   Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.   185.653.372  
  
   73   218   Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş.   185.468.381  
  
   74   210   Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   185.043.714  
  
   75   -   -   -  
  
   76   +   ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.   184.504.984  
  
   77   68   Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.   184.219.460  
  
   78   -   -   -  
  
   79   143   Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.   183.704.690  
  
   80   54   Erkunt Sanayi A.Ş   183.439.474  
  
   81   39   Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. Tic. A.Ş.   183.085.133  
  
   82   100   Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.   183.041.750  
  
   83   145   Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   182.782.590  
  
   84   294   Beşler Gıda ve Kimya A.Ş.   182.448.798  
  
   85   96   Hisarlar Makina San. ve Tic. A.Ş.   182.250.117  
  
   86   95   Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.   182.061.973  
  
   87   -   -   -  
  
   88   64   Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.   180.825.958  
  
   89   80   Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş.   179.486.180  
  
   90   86   Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.   179.050.186  
  
   91   192   A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş.   179.039.270  
  
   92   -   -   -  
  
   93   323   Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.   178.872.267  
  
   94   -   -   -  
  
   95   163   Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş.   178.369.661  
  
   96   219   Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş.   178.289.185  
  
   97   -   -   -  
  
   98   165   Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.   178.133.847  
  
   99   177   Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   177.843.409  
  
   100   +   Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   177.510.248  
  
   101   -   Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.   177.179.341  
  
   102   244   Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş.   176.829.477  
  
   103   10   Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.   176.242.548  
  
   104   155   Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.   176.217.623  
  
   105   247   Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   176.215.376  
  
   106   170   Ergaz San. ve Tic. A.Ş.   175.866.303  
  
   107   91   Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş.   175.820.652  
  
   108   -   Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.   175.686.315  
  
   109   149   Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.   175.341.034  
  
   110   -   Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş.   175.331.685  
  
   111   57   Ankara Un Sanayii A.Ş.   175.297.293  
  
   112   128   ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş.   175.026.020  
  
   113   159   Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.   174.943.793  
  
   114   84   As-Ado Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş.   174.778.743  
  
   115   208   Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.   174.196.650  
  
   116   204   Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.   174.171.179  
  
   117   336   Termikel Madeni Eşya San. İhr. ve İth. Tic. A.Ş   174.003.213  
  
   118   73   As Tavukçuluk Tarım İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.   173.697.364  
  
   119   92   Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş.   173.631.936  
  
   120   70   Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş.   173.471.542  
  
   121   90   Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   173.435.068  
  
   122   157   GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.   172.273.274  
  
   123   174   Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş.   171.371.009  
  
   124   61   Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.   170.953.915  
  
   125   216   Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   170.790.865  
  
   126   189   Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.   170.309.779  
  
   127   262   Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.   169.896.211  
  
   128   69   Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.   169.820.517  
  
   129   113   Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.   169.798.826  
  
   130   168   Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.   169.479.919  
  
   131   150   Örgen Gıda San. ve Tic. A.Ş.   169.470.517  
  
   132   179   Surtel Kablo Sanayii A.Ş.   169.102.271  
  
   133   206   Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.   169.089.735  
  
   134   146   Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   168.904.559  
  
   135   134   Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş.   168.481.382  
  
   136   193   Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.   168.206.716  
  
   137   222   Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş.   167.758.216  
  
   138   51   PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş.   167.481.177  
  
   139   27   Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş.   167.139.519  
  
   140   89   Modern Beton San. ve Tic. A.Ş.   165.165.801  
  
   141   435   Prekons İnşaat Sanayi A.Ş.   164.767.532  
  
   142   328   ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   164.474.094  
  
   143   277   Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.   164.372.297  
  
   144   267   Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş.   164.235.033  
  
   145   309   Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.   163.814.200  
  
   146   182   Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş.   163.802.775  
  
   147   447   Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.   163.565.407  
  
   148   102   Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.   163.469.588  
  
   149   207   Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş.   162.818.668  
  
   150   153   Uşak Seramik Sanayi A.Ş.   162.779.541  
  
   151   63   Cevher Jant Sanayii A.Ş.   162.584.884  
  
   152   118   Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.   162.569.273  
  
   153   175   Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.   162.507.802  
  
   154   111   Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   162.453.443  
  
   155   82   Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.   162.370.020  
  
   156   156   Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.   162.313.739  
  
   157   212   Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   162.285.353  
  
   158   161   Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş.   162.262.175  
  
   159   253   Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.   162.065.276  
  
   160   246   Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş.   161.330.585  
  
   161   126   Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.   160.733.471  
  
   162   215   Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş.   160.582.981  
  
   163   152   Merter Helva San. ve Tic. A.Ş.   160.340.549  
  
   164   40   Kaşmir Halı San. ve Tic. A.Ş.   160.268.777  
  
   165   318   Festival İplik ve Halı San. ve Tic. A.Ş.   159.184.612  
  
   166   124   Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.   159.070.237  
  
   167   -   Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş.   159.063.457  
  
   168   137   Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş.   158.695.478  
  
   169   141   Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş.   157.810.604  
  
   170   -   -   -  
  
   171   389   Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   157.460.185  
  
   172   -   -   -  
  
   173   93   Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.   156.955.770  
  
   174   129   Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.   156.721.735  
  
   175   -   -   -  
  
   176   -   -   -  
  
   177   300   Gurme Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.   156.464.081  
  
   178   224   Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   155.941.142  
  
   179   106   Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş.   155.940.794  
  
   180   +   Aytaç Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş.   155.773.890  
  
   181   232   Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   155.640.881  
  
   182   275   TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.   155.555.985  
  
   183   94   Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   155.554.184  
  
   184   240   Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş.   155.543.371  
  
   185   198   Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.   155.489.374  
  
   186   -   -   -  
  
   187   -   -   -  
  
   188   164   Dost Fındık Gıda Kuy. İnş. Tah. Nak. Tur. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.   154.480.309  
  
   189   +   Migiboy Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   154.404.813  
  
   190   -   -   -  
  
   191   136   Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.   153.978.242  
  
   192   +   Dekoral Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.   153.730.471  
  
   193   319   Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.   153.673.823  
  
   194   -   -   -  
  
   195   270   Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayi A.Ş.   153.187.460  
  
   196   271   Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.   152.858.523  
  
   197   195   Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.   152.344.809  
  
   198   266   Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti.   151.955.610  
  
   199   +   Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.   151.599.132  
  
   200   172   Camiş Madencilik A.Ş.   151.567.680  
  
   201   188   Sunteks Dokuma Boya Apre San. ve Tic. A.Ş.   151.526.713  
  
   202   231   Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   151.359.264  
  
   203   282   Akım Metal San. ve Tic. A.Ş.   151.209.713  
  
   204   343   Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.   151.108.698  
  
   205   252   Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.   150.967.962  
  
   206   78   Cam Elyaf Sanayi A.Ş.   150.584.130  
  
   207   120   Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.   150.500.401  
  
   208   +   Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş.   150.412.976  
  
   209   144   Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.   150.257.912  
  
   210   332   Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.   150.109.252  
  
   211   291   SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş.   150.017.203  
  
   212   317   Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.   149.898.763  
  
   213   -   Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş   149.729.402  
  
   214   79   Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş.   149.657.923  
  
   215   +   Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş.   149.598.995  
  
   216   353   ÇİNKOM Çinko Kurşun Metal ve Madencilik San. Tic. A.Ş.   149.465.705  
  
   217   148   Ege Gübre Sanayii A.Ş.   149.419.804  
  
   218   278   Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.   149.221.346  
  
   219   98   ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.   148.431.884  
  
   220   394   Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.   148.296.797  
  
   221   201   Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş.   147.988.013  
  
   222   162   Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş.   147.921.273  
  
   223   48   Akteks Akrilik İplik San. ve Tic. A.Ş.   147.311.482  
  
   224   233   Petro Yağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş.   147.087.280  
  
   225   -   -   -  
  
   226   242   Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.   146.995.050  
  
   227   375   Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş.   146.724.328  
  
   228   302   Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.   146.541.923  
  
   229   -   TÜVASAŞ-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.   146.491.357  
  
   230   331   Beltan Vibracoustic Titreşim Elemanları San. ve Tic. A.Ş.   146.311.325  
  
   231   -   -   -  
  
   232   230   Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.   146.157.793  
  
   233   -   -   -  
  
   234   292   AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.   145.402.875  
  
   235   256   Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.   145.291.439  
  
   236   347   Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş.   145.078.896  
  
   237   293   Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.   145.073.464  
  
   238   312   Gür İplik San. ve Tic. A.Ş.   145.049.987  
  
   239   261   Venüs Giyim San. ve Tic. A.Ş.   144.954.327  
  
   240   -   -   -  
  
   241   +   Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.   144.811.842  
  
   242   60   Coşkunöz Radyatör ve Isı San. Tic. A.Ş.   144.185.030  
  
   243   49   Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.   143.701.083  
  
   244   342   Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.   143.619.348  
  
   245   263   Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.   143.193.756  
  
   246   436   S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği   143.037.857  
  
   247   181   Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.   142.800.546  
  
   248   -   -   -  
  
   249   457   Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.   142.645.392  
  
   250   350   Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.   142.340.894  
  
   251   -   -   -  
  
   252   214   Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş.   141.153.936  
  
   253   273   Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.   140.767.882  
  
   254   304   Uludağ Maden Suları T.A.Ş.   140.732.718  
  
   255   +   Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş.   140.687.970  
  
   256   329   Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.   140.387.732  
  
   257   227   Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş.   140.359.627  
  
   258   255   Della Gıda San. ve Tic. A.Ş.   140.259.250  
  
   259   +   Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.   140.037.787  
  
   260   296   İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş.   139.858.524  
  
   261   194   Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.   139.366.824  
  
   262   +   Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.   139.270.795  
  
   263   +   Mersin Un San. ve Tic. A.Ş.   139.141.036  
  
   264   +   Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.   139.012.249  
  
   265   196   Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş.   138.911.479  
  
   266   -   -   -  
  
   267   -   -   -  
  
   268   298   Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş.   137.757.608  
  
   269   324   Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş.   137.118.356  
  
   270   +   Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   137.111.740  
  
   271   313   Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş.   136.583.570  
  
   272   185   Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.   136.395.990  
  
   273   248   Valf Sanayii A.Ş.   135.451.210  
  
   274   450   Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.   135.337.528  
  
   275   269   Yurt Çimento San. ve Tic. A.Ş.   135.203.456  
  
   276   +   Ekosinerji Elektrik San. ve Tic. A.Ş.   134.953.582  
  
   277   220   Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.   134.624.882  
  
   278   274   Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.   134.455.572  
  
   279   +   EMS Mobil Sistemler ve Hastane Malzemeleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.   134.383.655  
  
   280   272   Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.   133.299.329  
  
   281   -   -   -  
  
   282   306   Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.   133.049.232  
  
   283   259   Atiker Metal İthalat İhracat ve İmalat San. Tic. A.Ş.   132.750.157  
  
   284   398   Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.   132.707.564  
  
   285   399   Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   132.537.963  
  
   286   241   Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   132.351.374  
  
   287   357   Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti.   132.259.307  
  
   288   +   OPSAN Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş.   131.983.556  
  
   289   410   Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.   131.831.352  
  
   290   202   Elif Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti.   131.614.408  
  
   291   276   Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş.   131.078.767  
  
   292   303   Sanica Isı Sanayi A.Ş.   130.540.349  
  
   293   352   Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   130.463.984  
  
   294   205   Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş.   130.201.677  
  
   295   286   Yıldız Granini Meyve Suyu San. ve Tic. A.Ş.   129.717.082  
  
   296   315   Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş.   129.712.618  
  
   297   362   Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.   129.561.399  
  
   298   +   Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.   129.037.309  
  
   299   123   İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş.   128.978.201  
  
   300   396   Elba Bant San. ve Tic. A.Ş.   128.634.880  
  
   301   334   Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taahhüt A.Ş.   128.512.266  
  
   302   369   Pınar Su San. ve Tic. A.Ş.   128.352.109  
  
   303   379   Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş.   128.197.811  
  
   304   361   Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş.   128.138.439  
  
   305   365   Samsun Yem San. ve Tic. A.Ş.   127.921.924  
  
   306   476   Hacıoğulları Hazır Beton Saç ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.   127.879.969  
  
   307   295   Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri Gıda San. Tic. A.Ş.   127.877.491  
  
   308   257   Akın Tekstil A.Ş.   127.571.801  
  
   309   310   Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş.   127.330.939  
  
   310   388   Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti.   127.312.983  
  
   311   289   Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş.   127.263.381  
  
   312   140   Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.   127.207.635  
  
   313   322   MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş.   127.102.108  
  
   314   299   Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   127.060.713  
  
   315   401   Hektaş Ticaret T.A.Ş.   126.919.191  
  
   316   348   DYO Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.   126.321.945  
  
   317   +   Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.   126.202.490  
  
   318   411   Altınbey Giyim Ticaret A.Ş.   126.016.372  
  
   319   -   -   -  
  
   320   285   Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.   125.823.692  
  
   321   424   Safa Tarım A.Ş.   125.233.072  
  
   322   386   Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.   125.207.820  
  
   323   +   Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş.   124.854.784  
  
   324   308   Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş.   124.731.253  
  
   325   99   Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   124.704.620  
  
   326   400   Örma Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   124.701.399  
  
   327   395   Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.   124.689.853  
  
   328   321   Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.   124.606.214  
  
   329   +   Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   124.387.437  
  
   330   228   Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş.   124.357.107  
  
   331   377   Ego Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş.   123.949.934  
  
   332   425   Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.   123.795.866  
  
   333   335   Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   123.762.195  
  
   334   305   Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.   123.600.216  
  
   335   -   -   -  
  
   336   380   Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.   123.416.073  
  
   337   197   Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.   122.870.853  
  
   338   287   Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.Ş.   122.758.540  
  
   339   307   Antalya Enerji Üretim A.Ş.   122.219.007  
  
   340   471   Ela Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.   122.193.557  
  
   341   382   Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.   121.680.464  
  
   342   327   Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti.   121.398.093  
  
   343   -   -   -  
  
   344   133   TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş.   121.009.877  
  
   345   -   -   -  
  
   346   441   Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.   120.658.042  
  
   347   385   Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.   120.184.828  
  
   348   397   E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş.   120.060.560  
  
   349   -   -   -  
  
   350   474   Emin Tarım San. ve Tic. A.Ş.   119.962.410  
  
   351   71   Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş.   119.702.765  
  
   352   +   Maykim Yağ ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.   119.677.340  
  
   353   +   ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş.   119.215.611  
  
   354   281   Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş.   118.905.460  
  
   355   280   Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.   118.673.301  
  
   356   469   Ersur Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.   118.439.468  
  
   357   225   Aymar Yağ ve Gıda San. Tic. A.Ş.   118.024.641  
  
   358   138   Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş.   117.947.716  
  
   359   391   Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.   117.856.816  
  
   360   364   Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş   117.783.470  
  
   361   +   Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş.   116.727.869  
  
   362   +   Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş.   116.725.153  
  
   363   374   Burak Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.   116.490.162  
  
   364   -   Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.   116.480.314  
  
   365   238   Küçükarslanlar Bakır Çinko San. ve Tic. A.Ş.   116.304.683  
  
   366   283   Selva Gıda Sanayi A.Ş.   115.810.259  
  
   367   +   Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş.   115.578.991  
  
   368   341   İBA Kimya San. ve Tic. A.Ş.   115.486.414  
  
   369   +   Diril Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.   115.463.497  
  
   370   326   Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş.   115.205.305  
  
   371   26   Demirsan Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.   115.105.208  
  
   372   -   -   -  
  
   373   378   KOMGIDA Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   114.478.436  
  
   374   371   Hitit Seramik San. ve Tic. A.Ş.   114.303.499  
  
   375   428   Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.   114.081.039  
  
   376   370   Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş.   114.046.400  
  
   377   355   Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.   113.528.852  
  
   378   -   -   -  
  
   379   402   Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş.   113.304.776  
  
   380   376   Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.   113.052.048  
  
   381   354   Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti.   112.930.723  
  
   382   393   Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş.   112.824.679  
  
   383   461   Tat Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.   112.733.639  
  
   384   381   Subor Boru San. ve Tic. A.Ş.   112.598.172  
  
   385   122   Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş.   112.279.654  
  
   386   264   Polisan Kimya Sanayii A.Ş.   111.904.265  
  
   387   284   Sezon Pirinç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.   111.080.591  
  
   388   481   Yılmazlar Et Gıda Tarım Hayvancılık Nak. Tur. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.   110.844.739  
  
   389   +   İSPAK İzmit Sıvı Paketleme Sanayi A.Ş.   110.735.283  
  
   390   413   CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.   110.710.072  
  
   391   446   Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş.   110.229.732  
  
   392   407   Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.   109.877.597  
  
   393   465   Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.   109.871.866  
  
   394   455   Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.   109.548.204  
  
   395   438   Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.   109.250.554  
  
   396   +   Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taahhüt A.Ş.   108.914.118  
  
   397   +   Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim San. ve Tic. A.Ş.   108.768.931  
  
   398   383   Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.   108.664.885  
  
   399   320   Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş.   108.479.525  
  
   400   500   Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.   108.264.079  
  
   401   492   Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.   108.255.135  
  
   402   408   Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.   108.177.519  
  
   403   358   Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   108.172.084  
  
   404   448   Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş.   107.978.263  
  
   405   363   BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.   107.736.091  
  
   406   -   Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş.   107.724.420  
  
   407   460   Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş.   107.648.910  
  
   408   445   Emin Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   107.619.470  
  
   409   372   Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.   107.216.204  
  
   410   +   Çelikpan Radyatör Üretim A.Ş.   107.086.249  
  
   411   -   -   -  
  
   412   345   Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.   106.214.131  
  
   413   454   Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.   106.163.643  
  
   414   -   -   -  
  
   415   404   Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.   105.894.534  
  
   416   493   Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.   105.865.668  
  
   417   +   Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş.   105.832.816  
  
   418   432   Hatboru Çelik Boru San. ve Tic. Ltd. Şti.   105.633.406  
  
   419   431   Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş.   105.284.820  
  
   420   384   Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.   105.100.505  
  
   421   458   Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.   104.696.437  
  
   422   330   Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   104.628.610  
  
   423   +   Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   104.338.663  
  
   424   +   Eti Elektrometalurji A.Ş.   104.266.577  
  
   425   414   Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş.   104.183.107  
  
   426   485   İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş.   104.112.406  
  
   427   +   Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş.   104.003.220  
  
   428   249   Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.   103.978.493  
  
   429   403   Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.   103.892.437  
  
   430   473   CHT Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş.   103.415.432  
  
   431   426   Aydın Örme San. ve Tic. A.Ş.   103.094.907  
  
   432   463   Penguen Gıda Sanayi A.Ş.   103.036.194  
  
   433   -   -   -  
  
   434   +   Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.   102.674.135  
  
   435   489   TMO Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası   102.580.883  
  
   436   392   EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti.   102.561.880  
  
   437   +   Arsan Dokuma Boya San. ve Tic.A.Ş   102.458.144  
  
   438   368   Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi A.Ş.   102.336.109  
  
   439   418   As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş.   102.244.810  
  
   440   211   İzopoli Yapı Elemanları Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.   101.935.470  
  
   441   316   Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş.   101.569.613  
  
   442   190   Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.   101.547.214  
  
   443   166   İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş.   101.524.456  
  
   444   451   Angora Halı San. ve Tic. A.Ş.   101.471.432  
  
   445   +   Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.   101.467.203  
  
   446   +   Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.   101.450.953  
  
   447   415   Emek Yağ Sanayi A.Ş.   101.208.908  
  
   448   449   Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş.   101.177.100  
  
   449   467   Günsan Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.   101.173.129  
  
   450   +   Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.   101.069.432  
  
   451   419   Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.   101.028.003  
  
   452   -   Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.   101.026.044  
  
   453   +   Bandırma Has Un Fabrikası Ltd. Şti.   100.913.437  
  
   454   -   -   -  
  
   455   +   Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş.   100.396.428  
  
   456   -   -   -  
  
   457   442   Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.   99.487.931  
  
   458   430   Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.   99.473.145  
  
   459   456   İhlas Gazetecilik A.Ş.   99.419.518  
  
   460   479   Serhat Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.   99.166.214  
  
   461   452   Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş.   99.081.563  
  
   462   +   Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş.   98.966.008  
  
   463   -   -   -  
  
   464   406   Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş.   98.738.909  
  
   465   420   Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   98.554.423  
  
   466   +   EKU Fren Kampana ve Döküm Sanayi A.Ş.   98.389.089  
  
   467   +   Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.   98.388.976  
  
   468   +   Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.   98.219.818  
  
   469   444   Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.   98.086.092  
  
   470   -   İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.   97.726.168  
  
   471   +   Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş.   97.580.803  
  
   472   487   Samur Halıları San. ve Tic. A.Ş.   97.094.917  
  
   473   +   EMA Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.   96.939.225  
  
   474   366   Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   96.688.941  
  
   475   +   Gitaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tic. ve San. A.Ş.   96.644.319  
  
   476   +   K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş.   96.524.472  
  
   477   +   Bagin Yağ Sanayi Tesisleri İmalat ve İşletmeciliği A.Ş.   96.304.783  
  
   478   258   Nitromak DNX Kimya Sanayii A.Ş.   96.205.963  
  
   479   498   Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   96.143.358  
  
   480   -   -   -  
  
   481   -   -   -  
  
   482   472   Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş.   95.457.428  
  
   483   433   Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş.   95.268.871  
  
   484   +   İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.   95.149.889  
  
   485   440   Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.   95.082.755  
  
   486   +   Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.   94.945.190  
  
   487   422   ELKON Elevatör Konveyör ve Makina San. ve Tic. A.Ş.   94.883.184  
  
   488   +   Güneş Süt Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.   94.508.996  
  
   489   412   Başyazıcıoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   94.473.337  
  
   490   -   -   -  
  
   491   497   YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.   94.391.259  
  
   492   301   Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.   94.265.963  
  
   493   +   Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.   94.157.314  
  
   494   +   Erse Kablo İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti.   94.080.773  
  
   495   482   Gökhan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.   93.904.085  
  
   496   +   Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.   93.149.063  
  
   497   +   Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti.   92.906.795  
  
   498   +   Bantboru San. ve Tic. A.Ş.   92.891.287  
  
   499   +   Pakten Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.   92.681.644  
  
   500   +   Domino Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.   92.546.191  
  
 TOPLAM   71.824.412.691  
 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap