7 °C

İSO 500'de kriter 40 yıldır aynı

İSO 500'de kriter 40 yıldır aynı

İSO 500'de kriter 40 yıldır aynı

İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, Oda'nın gerçekleştirdiği Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında "40 yıldır" kriterin, üretimden satışlar olduğunu bildirdi. Küçük, Oda'nın kırk yıldır aralıksız olarak devam ettirdiği çalışmanın, sanayi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları kapsadığını ve sıralama kriteri olarak da üretimden satışlar büyüklüğünün kullanıldığını kaydetti. Üretimden satışlar kriterinin kullanılmasındaki amacın, kuruluşların sınai faaliyet büyüklüklerinin ölçülebilmesi olduğunu aktaran İSO Başkanı, toplam satış hasılatı, yani ciro büyüklüğünün İSO 500'de sıralama kriteri olmadığını vurguladı. Tanıl Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: "İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmamız, başlangıçtan itibaren Türkiye merkezlidir. Çalışmamız kapsamında, 500 büyük sanayi kuruluşunun Türkiye'de gerçekleştirdiği üretim, Türkiye'den yaptığı ihracat, Türkiye'de yarattığı katma değer, istihdam, karlılık ve verimlilik incelenmekte; elde edilen veriler toplam Türkiye rakamları ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. İSO 500, sonuçların, takip eden yılların birbiriyle kıyaslanarak elde edildiği, devamlılık temelinde zengin bir veri tabanı sunan, türünün tek örneği ve seri niteliğinde bir çalışmadır. Üretimden satışlar kriterinde bir değişikliğe gidilmesi, çalışmanın bu niteliğini olumsuz etkileyecektir. Öte yandan, çalışmamızın başlangıcından bu yana geçen kırk yıllık dönemde, hem dünya hem de Türkiye ekonomisinde önemli gelişme ve değişmelerin ortaya çıktığı bir gerçektir. Bu gün, ne mutlu ki, Türk sanayi kuruluşları, küresel şartlarda, dünyanın dört bir yanında üretim yapabilmektedir. Ancak, takdir edileceği üzere, sanayi kuruluşlarımızın küresel büyüklüklerinin saptanması, değerlendirme kriterleri ve kapsamı itibariyle tamamen farklı bir çalışma alanı olacaktır. Sanayimizdeki gelişmeleri yakından takip eden İstanbul Sanayi Odası, bir yandan kırk yıldır yaşattığı İSO 500 araştırmasını aynı başarıyla geleceğe taşımanın gayreti içindeyken, diğer yandan da, ekonomideki değişen koşullara paralel güncellemelere gitmenin arayışı içindedir." Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının, şirketlerin gerçek büyüklüğünü yansıtmadığını savunmuştu.