İşsizlik ekimde yüzde 9.7 oldu

TÜİK’e göre ekim döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 202 bin kişi artarak 2 milyon 743 bin kişiye, işsizlik oranı da 0.6 puanlık artışla yüzde 9.7’ye çıktı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Naki BAKIR

ANKARA - İşsizlik oranı ekim döneminde bir önceki döneme göre 0.2 puan düşerek yüzde 9.7 olurken, önceki yılın aynı dönemindekinin ise 0.6 puan üzerinde gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri ‘’2013 Ekim Dönemi Sonuç-ları’’na göre, işsiz sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 202 bin kişi artarak 2 milyon 743 bin kişiye, işsizlik oranı da 0.6 puanlık artışla yüzde 9.7’ye çıktı. İşsizlik oranı önceki döneme (eylüle) göre ise 0.2 puan azaldı. Aralık 2012’de yüzde 10.1’le çift haneli düzeyde bulunan işsizlik oranı, 2013’ün Ocak ayında yüzde 10.6, şubatta yüzde 10.5, martta da yüzde 10.1’le çift haneli düzeyde kaldıktan sonra düşüşe geçmişti. Nisanda önceki aya göre 0.8 puan düşerek yüzde 9.3’e inen işsizlikte bu eğilim mayısta 0.5 puanla devam etmiş ve işsizlik oranı yüzde 8.8’e gerilemişti. Haziranda ise işsizlikte duran düşüş eğilimi temmuzda yerini yükselişe bırakmış, bu eğilimin ağustos ve eylülde de devam etmesiyle yüzde 9.9’aulaşan işsizlik oranı yeniden çift hane sınırına gelmişti. Ekimde önceki döneme göre 0.2 puanlık düşüşe rağmen işsizlik oranının yılı çift haneli düzeylerde kapama ihtimali yüksek… Yıllar itibariyle yaz aylarında düşüşe geçen işsizlik oranı, özellikle son çeyrekte yeniden yükselişe geçiyor ve bunu izleyen yılın ilk çeyreğinde de sürdürüyor. 

Her beş gençten biri işsiz

Geçen yılla karşılaştırmada kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.3 puan artışla yüzde 11.5, kırsal yerlerde de 1.1 puanlık artışla yüzde 6’ya yükseldi. Ekimde, tarım dışı işsizlik oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 11.9 olurken; 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.2 puanlık artışla yüzde 19.3’e yükseldi. Genç işsizliğinin kentlerde yüzde 21.4’e ulaştığı, kırsal yerlerde de yüzde 14.6 olduğu dikkati çekiyor. Ancak anket döneminde iş arama kanallarından herhangi birini kullanmayan genç işsizler, bu hesaba dahil bulunmuyor.

İş gücüne katılım da istihdam oranı da düştü

Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 846 bin kişilik bir artışla 74 milyon 717 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 861 bin kişi artarak 55 milyon 862 bin kişiye, iş gücü ise 340 bin kişilik artışla 28 milyon 391 bin kişiye yükseldi. Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puanlık düşüşle yüzde 50.8’e geriledi. Anılan dönemlerin karşılaştırmasında erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık azalışla yüzde 71.7, kadınlarda ise bu oran 0.1 puanlık azalışla yüzde 30.6 olarak gerçekleşti.

Ekim 2013 döneminde istihdam edilenlerin sayısı önceki yılın ayın dönemine göre 139 bin kişi artarak 25 milyon 648 bin kişiye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 294 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 433 bin kişi arttı. İstihdam oranı önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık düşüşle yüzde 45.9’a geriledi.

İstihdam edilenlerin yüzde 23.5’i tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 49.8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet ve sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.5 puan, inşaat sektörünün payı 0.2 puan artarken, tarım sektörünün payının 1.3 puan azaldığı belirlendi.

Mevsim etkisi hariç işsizlik yüzde 9.9

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise istihdam edilenlerin sayısında ekim döneminde, bir önceki döneme (eylüle) göre 7 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 83 bin kişilik azalış meydana geldi.Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.2 puan azalarak yüzde 50.6, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45.6 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0.3 puanlık azalışla yüzde 9.9 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 94 bin kişi ile inşaat sektöründe gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 15.4tablo-077.jpg

DÜNYA’nın TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, iş başı yapmaya hazır olduğu halde anket döneminde iş arama kanallarından birini kullanmadığı için sayıya dâhil edilmeyen işsizlerin sayısı ekimde, önceki yılın aynı dönemine göre ize 11 bin kişilik azalışla 1 milyon 913 bin kişiye geriledi. Umudu olmadığı için iş aramayı bırakan ya da anket döneminde iş kanallarını kullanmamış olan bu kişiler de dahil edildiğinde geniş tanımlı işsiz sayısı net 191 bin kişi artarak 4 milyon 656 bin kişiye ulaştı. Umutsuzların da iş gücüne ve işsiz sayısına dahil edilmesi yoluyla yapılan hesaplamada, geniş tanımlı işsizlik oranının önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puan yükselerek yüzde 15.4 olduğu belirlendi. Söz konusu oran Eylül dönemine göre ise 1.2 puan düşüş kaydetti.

Çalışanların üçte birden fazlası kayıtdışı

Son yıllarda oranı hızla düşmesine rağmen kayıt dışı istihdam edilenler, hala toplam çalışanların üçte birden fazlasını oluşturuyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Ekim 2013 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 3.4 puan azalarak yüzde 36.3 oldu. Önceki yıl aynı döneme göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85’den yüzde 82.9’a, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 24.8’den yüzde 21.9’a geriledi. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli çalışanların oranı ise önceki yılın aynı dönemine göre 3.1 puan azalarak yüzde 19.9 oldu.

tablo2-035.jpg

Bu konularda ilginizi çekebilir