8 °C

İstanbul Tahkim Merkezi için start verildi

İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurulması için ekonomi yönetimi start verdi. Merkez için nisan ayında genel kurul yapılması bekleniyor

İstanbul Tahkim Merkezi için start verildi

w3hebf.png

Üyeler, mesleğinde en az 10 yıl tecrübeye sahip olanlar arasından seçilecek. Üyelerin seçildikleri kurumdaki görevleri devam edecek. Genel Kurul üyeleri 4 yıl için seçilecek, süresi dolan üye yeniden seçilebilecek.

Faaliyete başlaması 1 yıl 

Türkiye’de ilk defa hayata geçirilecek olan tahkim merkezinin, ilgili kanunda sayılan bu kurumların temsilcilerini beyan ettikten sonra 2 ay içerisinde yapılması gerekiyor. 31 Ocak’a kadar tüm kurum ve kuruluşlar temsilcilerini bildirdiği için bu koşullarda nisan ayına kadar genel kurul toplantısının yapılması bekleniyor. Bu toplantı ile birlikte Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esaslar çizilecek, Türkiye için geç kalınmış bu alternatif çözüm merkezinin benzer merkezlere örnek olacak çizgisi belirlenecek, en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere hedefl er konulacak. Genel Kurul, kendi üyeleri arasından dört yıl için beş asıl ve dört yedek üyeden oluşacak olan yönetim kurulu seçecek. Ardından, tarafl ar tahkim kurullarına nasıl başvuracak? Hakemler nasıl seçilecek? Yargılama nasıl yapılacak? Kararlarda neler yer alacak? Bu kararlara karşı itiraz yerleri nereler olacak? gibi yönetmelikler belirlenecek ve ardından tanıtımı yapılacak. Bu durumda tahkim merkezinin faaliyete başlamasının 1 yılı bulması bekleniyor. Zaten eylem planında da aralık 2015’e kadar personel istihdamı gerçekleştirilerek ve ikincil mevzuatı yürürlüğe konularak, Milli ve Milletlerarası Tahkim Divanının faaliyete geçmesi sağlanacağı yer alıyordu. 

Tahkimin görevleri 

Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak olan tahkim merkezi, bunların yanında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili yurt içinde ve yurt dışında tanıtımlar yapmak ve bilimsel çalışmalar yapmakla birlikte bu konudaki çalışmaları destekleyecek. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak ve gerekli networkleri kurarak tanınırlığı ve güvenirliğinin artırılması ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve gerekli temelin oturtulması için kendini daha da geliştirerek katkıda bulunması da görevleri arasında yer alıyor.

Davalar kısa sürecek 

Konuya yakın uzmanlar, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında İstanbul’da bağımsız ve özerk yapıya sahip bir kurumsal tahkim merkezinin oluşturulmasını çok önemli bulduklarını belirterek, “Türkiye’de bir tahkim merkezi kurulması hem yerli müteşebbisler hem de yabancı yatırımcılar için çok önemli. İstanbul Tahkim Merkezi Türkiye’nin uluslar arası tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve genel mahkemelere göre nitelik sahibi olan hakemlerin çalışması nedeniyle davalar daha kısa sürede sonuçlanacak. Genel mahkemelerde duruşmalar halka açıkken, tahkim süreci gizli yürütülüyor, verilen kararlar gizli ve kamuoyuna açıklanmıyor. Şirketler bu nedenle tahkimi tercih ediyor. Örneğin Mısır’daki bir işadamı Londra’da imzaladığı bir sözleşmede uyuşmazlık durumunda İstanbul Tahkim Merkezi’ne başvuracak. Ticari uyuşmazlıklar adil ve tarafsız çözüme kavuşturularak Türkiye’nin uluslar arası alanda önemli bir adım atılmış olacak" dediler. 

Öte yandan, sermaye piyasaları için tahkim merkezinin kurulması çok önemli bulunuyor. Çünkü uluslararası sermaye hareketlerinden doğan uyuşmazlıklar ve şirket satın almalar, birleşme gibi yabancı unsurlu uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcılar açısından çok mühim. Uzmanlar, buna örnek olarak Turkcell’in davasını gösteriyorlar.

"Her geçen gün geç kalıyoruz"

Galatasaray Üniversitesi. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi’nin İstanbul Finans Merkezi projesi için çok önemli olduğunu söyledi. Çünkü en küçük bir risk olgusunda hukuki güvenlik olmazsa en hızlı çıkacak olan değerin finans ürünü olacağını dile getiren Akıncı, tahkim merkezinin finans merkezini tamamlayan bir proje olduğunu ifade etti. Akıncı, şunları söyledi: “Türkiye’nin 3. Köprü ve havaalanı gibi dünya çapında projeleri bulunuyor. Bu projeler için bir tahkim merkezinin çok ciddi bir şansı var. Paris ve Londra’daki tahkim merkezinin yanı sıra bizim bölgemize baktığımızda bağımsız devletler topluluğu ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinde inanılmaz kaynak var ve alt yapı ve üst yapı eksiklikleri var. Bu ülkelere çok ciddi bir şekilde orta veya yakın vadede ticaretin oluşacağı çok açık bir şekilde görünüyor. Bütün bu bölgeyi taradığınızda coğrafi olarak İstanbul kendiliğinden merkez olarak görünüyor. Hatta kültürel ve ekonomik olarak bir çekim merkezi. Dolayısıyla bizim rekabet edeceğimiz Dubai ve Kahire tahkim merkezlerine göre İstanbul öne çıkacaktır. Ayrıca İstanbul’un hukuk sistemi Avrupa ile entegre olduğu için çok ileri düzeyde. Bu nedenle Türkiye’nin rakibi yok. Bu nedenle tahkim merkezinin kurulmadığı her geçen gün geç kalıyoruz. Bu çok doğru bir proje. Hepimizin destek olması gerekiyor.”

"TPSB" bünyesinde de tahkim kurulacak"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkan İlhami Koç, tahkim merkezinin Türkiye için öneminin yadsınamaz olduğunu belirtti. Türkiye’nin jeopolitik durumu göz önüne alındığında, yeni yatırımlar yapmak isteyen şirketlerin alternatif çözüm merkezi ile birlikte daha çok güvenebileceği gözde yerlerden biri olacağını kaydeden Koç, özellikle komşu ülkelerle geliştirilen ticari ilişkiler açısından oluşan ihtilafl arda hızlı güvenilir ve adaletli bir alternatif çözüm merkezinin varlığının ticari ilişkilerin daha çok geliştireceği inancında olduklarını kaydetti. Koç, konuya yönelik şunları söyledi: “Nisan 2014'te yürürlüğe konulan yeni birlik statüsünde; birliğimiz üyelerinin kendi aralarında ve müşterileriyle olan ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi için, birliğimiz bünyesinde oluşturulacak tahkime de başvuru imkanı bulunmaktadır. Birliğimiz tahkim kurallarının oluşturulması çalışmalarını SPK ile koordineli bir şekilde tamamlamaya çalışmaktadır. Birlik bünyesinde kurulacak Tahkim, ülkemizde gerçekleştirilen sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan ihtilafl ar için de bir alternatif çözüm yeri olacaktır. Birliğimiz bünyesindeki tahkim, uyuşmazlığın tarafl arından en az birinin birliğimiz üyesi olması şartı ile çalışacak olup, bu durum dışında kalan diğer sermaye piyasası faaliyetlerinden doğacak her türlü uyuşmazlık, İstanbul Tahkim Merkezi’nde çözüm bulabilecektir.”

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.