17 °C

İstihdamda yine hizmet sektörü önde

TÜİK verilerine göre, 2013 yılında girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

İstihdamda yine hizmet sektörü önde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013'e ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2013 yılında 987 bin 446 otomobil, 151 milyon 47 bin 68 ton hazır beton, 694 bin 270 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 290 bin 239 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 732 milyar 609 milyon lira oldu. Bu değer 2012'de 655 milyar 833 milyon lira iken, 2011'de 592 milyar 845 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 14,9'u gıda ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 12,4 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 8,3 ile tekstil ürünleri takip etti.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ise ilk üç sıraya göre Toptan ve perakende ticaret  motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründen sonra yüzde 15,6 ile Ulaştırma ve depolama ve yüzde 12,6 ile İmalat sanayi sektörleri yer aldı. 

Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 35,8’ini oluştururken  sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 29,5 oldu. NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında ise yüzde 27,1’lik pay ile İmalat sanayi, yüzde 24,3 ile Toptan ve perakende ticaret  motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 10,3 ile İnşaat sektörü izledi.

Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 42,5’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı yüzde 30,7 iken, ticaret sektörünün katma değer payı yüzde 19,8 oldu.

Katma değerin İmalat sanayi bölümlerine göre oransal dağılımı

NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında yaratılan faktör maliyetiyle katma değere göre İmalat sanayi sektörü yüzde 34,8 paya sahipti. İmalat sanayi kısmının bölümlerine göre yaratılan faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek paya sahip bölümler ise sırasıyla yüzde 11,6 ile Gıda ürünlerinin imalatı, yüzde 9,7 ile Tekstil ürünlerinin imalatı ve yüzde 8,1 ile Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı oldu.

Ulaştırma ve depolama sektörü ciroda yüzde 40,3’lük pay ile ilk sırada yer aldı. Hizmetlerde yaratılan ciroda en yüksek paya sahip diğer kısımları ise sırasıyla yüzde 12,2 ile İdari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,1 ile Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 11,8 ile Bilgi ve iletişim ve yüzde 11,1 ile Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler izledi.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 60,8’i düşük teknoloji ile çalıştı 

Düşük teknolojide yoğunlaşan imalat sanayindeki girişimler, istihdamın yüzde 53,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 39,1’ini oluşturdu.

İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı

Orta-düşük teknoloji ve orta-yüksek teknoloji düzeylerinde girişim sayısı ve istihdam oranları farklı iken, yaratılan faktör maliyetiyle katma değer açısından büyük bir faklılık göstermedi. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap