8 °C

İşverene asgari ücret teşviki yürürlükte

Asgari ücrette devlet desteği sağlayan düzenlemenin yer aldığı 6661 sayılı Torba Yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla, işverenin 100 TL’lik sigorta prim yükünü Hazine karşılayacak.

İşverene asgari ücret teşviki yürürlükte

DÜNYA 

Asgari ücretin 1.300 liraya çıkmasının ardından işverenin yükünün paylaşılmasına ilişkin düzenlemeye göre prim ve hizmet belgelerinde, 2015’te kazancı 2 bin 550 liraya kadar bildirilen sigortalı için işverenin 100 TL’lik sigorta prim yükünü Hazine karşılayacak. Özel sektörde çalışan 12 milyon 800 bin işçinin 10 milyon 996 bin 757’sinin aylık 100 liralık devlet desteğinden yararlanması öngörülüyor. Teşvikten yararlanacak işverenin bir önceki yılın aynı ayında brüt günlük 85 TL, aylık 2 bin 550 TL veya altında ücretle çalıştırdığı işçi sayısı dikkate alınacak. Destekten 2016 yılında kurulacak yeni işyerleri de faydalanacak. 

Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016’ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresince ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası bulunan işveren bu destekten yararlanamayacak. Ancak, prim ve ceza borcu olanlar, bunları Amme Alacakları Tahsili Kanunu’nun 48. maddesine göre yapılandıranlar destek alabilecek. Hazine katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılanlara verilen destek de gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak. 

Yurtdışındaki Türk vatandaşları bin euroya bedelli askerlik yapacak. Yurt dışında oturma veya çalışma izniyle en az 3 yıl süreyle bulunan, 38 yaşını tamamlayan Türk vatandaşları, defaten 1000 euro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak. 

Linyit ve taş kömürü çıkaran yeraltı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti, yıllık izinlerin arttırılması, çalışma süresinin 37.5 saate düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilecek. Bu destekler, bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanacak. Maliyet artışlarına ilişkin usul ve esaslar, bunların uygulanma süreleri, bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. 

Yasayla ayrıca Sayıştay denetimine, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı bulunan şirketler de dahil olacak. Sayıştay, bu şirketlerden sermayesindeki kamu payı yüzde 50’den az olanların bağımsız denetim raporunu esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.