12 °C

İşverenlerin yüzde 39'u çalışanlara fazla mesai yaptırıyor

SETA tarafından hazırlanan rapora göre, işverenlerin yüzde yüzde 39,8'i çalışanlara fazla mesai yaptırıyor

İşverenlerin yüzde 39'u çalışanlara fazla mesai yaptırıyor

ANKARA - Mülakatlarda işverenlerin yüzde 49,4'ü aradıkları nitelikteki iş gücünü bulamadıkları zaman kendileri yetiştirirken, yüzde 39,8'i ise mevcut çalışanlara fazla mesai yaptırıyor. 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) hazırlanan "Türkiye'nin insan kaynağının belirlenmesi" başlıklı raporda, çalışma hayatıyla ilgili verilerden durum analizi yapıldı, işverenler ve işveren temsilcilerinin görüşleri alındı, işverenlerin işe alımlarda ön planda tuttukları hususlar belirlendi. 

Araştırma için İŞKUR, MEB, TOBB, MYK, KOSGEB, DPT, TÜİK, YÖK, TİSK ve Gazi Üniversitesi ile ön görüşme yapıldı. 

 Raporun amacı, Türkiye'de insan kaynağı talep ve arzının vasıf ve nitelik açısından belirlenmesi, uyumsuzluğun ortaya çıkardığı sorunların tespiti, sorunların ortadan kaldırılması için izlenmesi gereken strateji ve politikaların işverenlerin, işveren temsilcilerinin ve ilgili tarafların görüşlerine dayanarak ortaya konması olarak belirtildi. 

Toplam 2 bin 18 firmayla görüşüldü 

Rapora göre, araştırma kapsamında görüşülen toplam 2 bin 18 firmanın yüzde 18,2'si makro, yüzde 37,0'ı küçük, yüzde 27,2'si orta ve yüzde 17,6'sı da büyük ölçekli firma.  

Görüşülen firmaların yüzde 30,1'i cirosunu belirtmezken, yüzde 18,5'i bir milyon veya altı, yüzde 22,2'si 1-5 milyon arası, yüzde 17,3'ü 5-25 milyon arası, yüzde 11,8'i ise 25 milyon üzerinde ciro belirtti.  

Mülakatlarda işverenlerin yüzde 49,4'ü aradıkları nitelikteki iş gücünü bulamadıkları zaman kendileri yetiştirirken, yüzde 39,8'i ise mevcut çalışanlara fazla mesai yaptırıyor. 

İşverenlerin yüzde 57,4'üne göre, gelecek yılda en çok ihtiyaç duyulan alan, mesleki ve teknik beceriler. 

Nitelikli iş gücü, firmaların büyümesini çok az etkiliyor 

Firmaların yüzde 46,9'u meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite mezunlarının mesleki becerilerinden memnun. 

Katılımcı firmaların yüzde 59,5'ine göre işe başvuranlar, talep ettiği ücreti yüksek bulmazken, yüzde 77,3'ü ise iş karşılığında verilen ücretlerin düşük olmadığını düşünüyor. 

Araştırmanın en önemli sonuçlarından birisi de iş piyasasının mevcut yapısı, sektör ve yerleşim yeri gibi faktörlerle karşılaştırıldığında, nitelikli iş gücü bulamama sorununun, firmaların büyümeye ilişkin planlarını en az etkilemesi. 

Raporun sonuçlarına göre, mikro ve küçük ölçekli firmaların insan kaynaklarıyla ilgili konularında İŞKUR ve KOSGEB gibi diğer kuruluşların hizmetlerinden faydalanması teşvik edilmeli. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.