6 °C

İthalatta ek mali yükümlülük düzenlemesi

A.TR Dolaşım Belgesi ile serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatta, "İhracatçı Beyanı"nın gümrük idaresine ibrazı durumunda ilave mali yükümlülük bulunmayacak.

İthalatta ek mali yükümlülük düzenlemesi

Ekonomi Bakanlığının, Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ek mali yükümlülük kapsamındaki eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, belirlenen fasıllara ilişkin Hindistan, Endonezya, Pakistan, Vietnam, Bangladeş, Sri Lanka ve Kamboyça menşeli olmadığını gösteren "İhracatçı Beyanı" ithalatçı tarafından gümrük idaresine ibraz edilirse ek mali yükümlülük doğmayacak.

Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şehadetnamesi, tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde "İhracatçı Beyanı" aranmayacak.

İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşesine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dahil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilecek. İhracatçı firmanın iş birliğine gitmemesi durumunda, menşe şehadetnamesi istenilmesine karar verilebilecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen karar kapsamındaki eşyalar için menşe belgesi aranmayacak.

Tebliğ, yayımını takip eden 60'ıncı gün yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.