24 °C

Kamu-özel sektör işbirliğinde 'AB kriterleri' karşılanacak

Kamu-özel sektör işbirliğinde 'AB kriterleri' karşılanacak

Kamu-özel sektör işbirliğinde 'AB kriterleri' karşılanacak

ANKARA - Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan, ancak geciken kamu-özel sektör işbirliği modellerine ilişkin kanun tasarısının Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir kamu alım modeli kanununu beklediği öğrenildi. DÜNYA'nın edindiği bilgilere göre, DPT tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan kamu-özel sektör işbirliği kanun taslağı, yeni bir kanun tasarısı hazırlığını gerektirdi. DPT, kamu-özel sektör işbirliği kanun taslağını hazırlarken, mevcut Kamu İhale Kanunu yanında, kamu ile işbirliğine girecek özel sektör kuruluşlarının bir "imtiyaz" kullanmasının söz konusu olacağından hareketle, bu işbirliğine girilmesine ilişkin ihale süreçlerini belirleyen ve AB kriterlerini karşılayan yeni bir kanun yapılmasını öngördü. Hazırlanan kamu-özel sektör işbirliği kanun taslağı da bu nedenle bekletildi. Maliye yeni yasa için hazırlık yapıyor İmtiyazlara ilişkin bu kanun taslağı da Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı. Buna göre, kamu mal ve hizmet alımlarını düzenleyen kamu ihale kanunu yanında, kamu-özel sektör işbirliği modelleri olan yap-işlet, yap-işlet-devret, yap-kirala modellerini öngören kamu-özel sektör işbirliği yöntemlerine ilişkin kamunun yürüteceği alım ve anlaşma süreci yeni bir yasayla tanımlanacak. Maliye Bakanlığı'nın taslağı hazırladığı ve görüş alma aşamasında olduğu kaydedildi. Mevcut sistemde, yap-işlet, yap-işlet-devret kanunu çerçevesinde, kamu ihale mevzuatı kapsamında ihale açılıyor. Bu ihaleler, işin türüne göre işletme süresi-ödenecek bedel-işletmeden verilecek yıllık bedeller veya bu unsurların tümünü içeren kombinasyonlar şeklinde teklif alınması yoluyla yapılıyor. Yeni taslağın, bu modelleri de içeren ancak daha geniş kapsamlı ve AB standartlarını göz önünde bulunduran bir yapıda olduğu kaydedildi. AB kamu alımları modelinde, kamu mal ve hizmet alımları, imtiyazlar sisteminin yanı sıra, elektrik-gaz ve su gibi sektörel kamu-özel sektör işbirliği alanı da bulunuyor. Bu sektörü kapsayan bir yasa tasarısı da TBMM aşamasında bulunuyor.