Karacadağ Kalkınma Ajansı ekonomiye dört alanda 52 milyon TL kazandırdı

Diyarbakır ve Şanlıurfa kentlerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 4 başlıkta harekete geçirdiği mali destek programları ile ekonomiye 52 milyon liralık kaynak kazandırılmasına öncülük etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MAHİR SOLMAZ

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı kapsayan TRC2 bölgesinde faaliyet gösteren Karacadağ Kalkınma Ajansı, odağına turizm ve akıllı kentlere destek olmayı aldı. 4 ayrı başlıkta mali destek programı açıklayan Ajans, bu yıl toplam 30 milyon liralık hibe desteği verdi. Bu başlıklar, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı ve Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı şeklinde. 30 milyon liralık hibe, destek almaya hak kazan şirket, kurum ve kuruluşların eş finansmanlarıyla birlikte yaklaşık 52 milyon liralık bir kaynağı ekonomiye kazandıracak.

2018 Yılı Mali Destek Programları hakkında bilgi veren Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, ilk başlıklarının Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı olduğunu söyledi. Bu program ile birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilerek, belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasının amaçlandığını ifade eden Maram, ayrıca bu rotalar üzerindeki insan hareketliliğinin ekonomik ve sosyal refahınn artırılmasının da hedefl endiğini vurguladı. Maral, programa 24 proje teklifinin sunulduğunu ve bunlardan 13’ünün destek alamaya hak kazandığını belirterek, "Ajans bu projelere 5.9 milyon liralık hibe verecek" dedi.

Sanayiye 7 milyon TL hibe

İkinci başlıklarının ise “Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı” olduğuna değinen Maral, "Kapsadığımız bölgede mevcut ve yeni kurulacak karma ve ihtisas organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, girişimcilik merkezleri ile İŞGEM ve lojistik merkezler/köylerin ve fuar merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, AR-GE laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması amacıyla çıkılan mali destek programı kapsamında ajansımıza toplamda 22 proje teklifi sunuldu. Bunlardan 15’i asil listeye girerek destek alamaya hak kazandı. Ajans bu projelere 7 milyon TL hibe desteği verecek” açıklamasını yaptı.

Yazılım ve tasarımda 33 KOBİ destek aldı

Hasan Maral, üçüncü başlıklarının ise bölgelerindeki KOBİ'lerin kalite ve ihracat odaklı olarak, özellikle yenilikçi teknolojiler temelinde gelişmelerine katkı sunulması amacıyla çıkılan programları olduğunu söyledi. KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı ismini taşıyan bu alana toplam 97 proje teklifi sunulduğunu belirten Dr. Maral, “Bunlardan 33’ü asil listeye girerek destek alamaya hak kazandı. Ajansımız bu projelere 10.5 milyon TL hibe desteği verecek" ifadesini kullandı.

Bölgedeki çocukların eğitimine 55 proje

Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı kapsamında ise 211 proje teklifinin sunulduğunu belirten Hasan Maral bu programa ilişkin de şu bilgileri verdi: "Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkılan mali destek programı kapsamında Ajansımıza toplamda 211 proje teklifi sunuldu. Bunlardan 55’i asil listeye girerek destek almaya hak kazandı."

Diyarbakır-Şanlıurfa'ya 275 milyon TL kazandırıldı

Dr. Hasan Maral, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın kuruluşundan bugüne 776 projeye destek verdiğini, eş finansman ile birlikte toplam 375 milyonluk bir kaynağın TRC2 bölgesinde ekonomiye kazandırıldığının altını çizdi. Maral, şunları söyledi: "Bölge Planı İzleme ve Koordinasyon Komisyonları Oluşturulması ve Yürütülmesi çalışması, Bölgesel Politikalar İçin Etkin İşbirliği Projemiz, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Projemiz, Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projemiz, Hazır Giyim Sanayi Bölgesi Projemiz ile Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projemiz bir çok aktör tarafından kendi alanında İyi Uygulama Örneği olarak kabul edildi."

Bu konularda ilginizi çekebilir