KDV iadesinde ilk ödeme 2020 yılında

KDV iadelerinde soru işaretleri aydınlanıyor. Tasarıya göre 2019 öncesi iadeler ‘bütçe el verdiğinde’ ödenecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

SERCAN AKINCI

İş dünyasının beklediği KDV iadelerinin ödenmesine 2020 yılında başlanacak. KDV iadeleri 2019 öncesi ve sonrası diye iki döneme ayrılacak. 2019 yılında KDV iadesi oluşan firmalara 2020 yılının ilk 6 ayında ödemeler yapılacak.

Bunun yanında 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde ödenmeyen KDV iadelerine belirlenen oranda faiz uygulanacak. İş dünyasında 140 milyar lirayı bulduğu ifade edilen KDV iadelerinin ödenmesine bu yıl başlanacağı beklentisi var. Ancak tasarıya göre 2019 yılına kadar oluşan KDV iadeleri ayrı bir hesapta toplanacak ve bütçe el verdiğinde Maliye Bakanlığı onayıyla ödenecek. ‘Geçici Madde 39’da ödemeler için tarih belirtilmiyor.

Öte yandan bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütmekle sorumlu. Fakat 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Bakanlar Kurulu kalkacağı için, birikmiş KDV'lerin ödenmesi konusunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Konuyu gündeme getiren DÜNYA Gazetesi Yazarı Dr. Bumin Doğrusöz, "2019 yılı öncesi KDV iadelerinin ödenmesi konusunda herhangi bir tarih verilmiyor. Maliye Bakanlığı'nın onayıyla bütçe el verdiğinde ödenecek. Bu tarih 2019 da olabilir 2030 da. Ne zaman ödeneceği belli olmasa da yetkinin Maliye Bakanlığı'na verilmesi de olumlu bir adım" dedi. En erken vergi iadesi ödemesinin 2020 yılında yapılacağını vurgulayan Doğrusöz, KDV alacağı olsa da ocak ayında KDV ödemesi çıkan şirketlerin sıkıntıya düşebileceğini anlattı.

"Devlet tek cari hesapla çalışmalı"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren daha önce yaptıkları toplantılar ışığında biriken KDV iadelerini 3 ay içinde alacaklarının söylendiğini belirtti. 2019'a kadar olan KDV iadelerinin ayrı bir hesap olarak değerlendirilmesinin sorunu çözmeyeceğine işaret eden Eren, sanayicinin de bu duruma sevinmeyeceğini kaydetti. Şirketlerin borcunu ödemekle mükellef olmasına karşın devletin kendini farklı bir yere koymaması gerektiğini vurgulayan Eren, "Devlet tahvil gibi, merkez bankasına borçlanma gibi finans kaynaklarını kullanabilir. Borcunu ödememek etik bir finansman mekanizması değildir. Devletin tek cari hesapla çalışması gerekir" dedi.

KDV iadelerinin yapılmamasının ihracatçıyı sıkıntıya düşüreceğini ifade eden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, kendilerinin KDV'yi peşin olarak ödediklerini anlattı. KDV iadelerini alıncaya kadar geçen sürede finansman sıkıntısı çektiklerini bildiren Çetin, Eximbank'ın bu zorluğun devam etmesi halinde daha da fazla destek vermesi gerektiğini dile getirdi. Çetin, KDV iadelerinin ödenmesi halinde ihracat hedefin çok üstünde rakamlara ulaşılabileceğine dikkat çekti.

Zamana yayarak ödenecek

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise durumu olumlu olarak değerlendiriyor. Bundan sonraki süreçte KDV iadelerinin düzenli olarak ödeneceğini kaydeden Tanrıverdi, "140- 150 milyar liralık birikmiş KDV iadesi var. Bu bütçeye ağır bir yük. Tek seferde ödemek mümkün değil. Bunu zamana yayacaklar. Sürecin başlaması da iyi. Yeni yük gelmezse, bizim sektördeki sıkıntı biter" diye konuştu. 

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen de ticaret savaşlarının başladığı böyle bir dönemde, KDV iadelerindeki sıkıntının çözülüyor olmasını sevindirici olarak tanımladı. Bu dönemde özel sektöre daha fazla söz verilmesi gerektiğini kaydeden Yücelen, KDV iadelerinde 2019 öncesi ve sonrası olarak ayrılmasının muhasebedeki 'dönemsellik ilkesi'nden kaynaklandığını söyledi.

Ağbal: 70 bin KDV iade talebi 500 bine çıkacak

ANKARA (DÜNYA)

Devreden KDV’nin iadesine imkan sağlayan Katma Değer Kanunu'nda değişiklik yapan 25 maddelik yasa tasarısının Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Komisyona yaptığı sunumda 33 yıldır uygulanmakta olan KDV Kanunu'nda devrim niteliğinde bir değişikliğe gidildiğini belirterek, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açıldığını kaydetti. Ağbal, sonraki döneme devreden 160 milyar TL tutarında bir KDV olduğunu belirtti. Ağbal, tasarıyla işletmelerin üzerinde finansman yükü oluşmaması için devreden KDV’nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenlemenin yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesinin sağlanacağını, bu sürenin 3 aya kadar indirilebileceğini kaydetti. Halen yılda 70 bin civarında KDV iade talebinin incelendiğini kaydeden Ağbal, yapılacak yeni düzenlemeyle KDV iade talebinin 500 bine kadar çıkacağına dikkat çekti. Bu taleplerin hızlı bir şekilde incelenmesinin yapılması için idari kapasitenin artırılacağını kaydeden Ağbal, bini Gelir İdaresi Başkanlığında olmak üzere iki bin kadro ihDas edileceğini söyledi. Bakanlık olarak 2020 yılına kadar çok yoğun bir çalışma içinde olacaklarını kaydeden Ağbal, kurulacak risk analiz merkezi ile hem genel hem sektörel hem de belge olarak günlük takip içine gireceklerini, geriye dönük inceleme sistematiğinden vazgeçerek, cari dönem incelemelerine geçeceklerini söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal’ın komisyona yaptığı sunuma göre, 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak. Uzun yıllardır oluşan devreden KDV’nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor. Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak. İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getiriliyor. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi beyannamesi verme imkanı sağlanıyor.

Etiketler