15 °C

KDV’de yeni iade taleplerinin yarısı 10 gün içinde ödenecek

Ocak 2019 sonrası "ihracattan kaynaklanan alacaklar" için geçerli olacak.

KDV’de yeni iade taleplerinin yarısı 10 gün içinde ödenecek

ANKARA (DÜNYA) - İş dünyasının uzun süredir beklediği KDV iadesi sorunu kısmen de olsa çözüme kavuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde(Seri no 24) değişiklik yaparak, nakdi iade taleplerinin karşılanma esaslarını belirledi. Tebliğ ile birlikte 2019 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde ödenmesi hükme bağlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre 2019 yılı Ocak ayı ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, ilgili şartları taşıyan ve olumsuzluk tespit edilmeyen nakdi iade taleplerinin yüzde 50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren 10 iş gününde iade edilecek. Kalan kısım ise YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontrollerin ardından ödenecek.

Mükelleflerin iadeden yararlanabilmesi için, en az 24 ay KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme döneminde iade talebinin sonuçlanmamış olması gerekiyor.

İade talebinde bulunan şirketlerin taşıması gereken diğer şartlar ise şunlar:

“Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin; özel esaslara tabi olmaması,  Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması, Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması”

Bu karar 2018 yılı itibarıyla birikmiş 150 milyar liranın üzerindeki KDV alacağını kapsamıyor.

Güncel Bağımsız Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer:
KDV iade sistemine radikal çözüm getirildi

Düzenlemeyi DÜNYA’ya değerlendiren Güncel Bağımsız Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Yılmlaz Sezer, uzun zamandır konuşulan ve değişik düzenlemelerle hızlandırılmaya çalışılan KDV iade sistemine radikal bir çözüm getirildiğinin söylenebileceğini bildirdi. Sezer, bu düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV iadesinde ÖN Kontrol Raporuna Dayalı iade uygulamasına geçtiği bilgisini verdi.

Bu iade sisteminin YMM raporuna istinaden iade edilecek tüm KDV’leri kapsadığının altını çizen Sezer,

“Yeni sisteme geçilmesi KDV iade uygulamalarını mutlak surette hızlandıracaktır. Ancak burada bir yanlış anlamaya engel olmak isterim. Bu uygulama İle Yeminli mali müşavirin iade raporunu vergi dairesine teslim etmesinin ardından 10 işgücü içinde iade rakamının yüzde 50 si ödenecek. 10 günlük süre, idarenin YMM  raporunu inceleyip  kontrol Raporunun hazırlanmasının ardından iade edilecek rakamın netleşmesinin ardından başlayacak” diye konuştu.

“İncelemenin de kaç günde yapılacağı netleşmeli”

Yani yeni sistemde de kontrol raporu hazırlanmasının esas olduğunun altını çizen Yılmaz Sezer, şunları söyledi:

“Şimdi sırada kontrol Raporunun hazırlanması sürecinin hızlandırılmasıdır. Çünkü idare iş yoğunluğu ve benzeri nedenlerle YMM raporunu inceleyip kontrol sürecinin hazırlanması süreci gerçekten uzun bir süre alabiliyor. Bence bu gelişmenin ardından YMM raporunun idareye teslimden sonra en geç kaç işgününde kontrol raporunun çıkması gerektiğinin netleşmesi yani bu sürenin yasal düzenleme ile sınırlandırılmış, belirlenmiş olması gerçek anlamda KDV iade süreçlerini hızlandıracaktır”.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap