KEP'te 2 firmaya daha yetki

KEP hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen firma sayısı 7’ye yükseldi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 2012 yılında sunulmaya başlanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetinden yararlanan kullanıcı sayısının 120 bini aştığını belirtti.

BTK tarafından KEP hizmeti sunmak üzere KEPKUR Yazılım Bilişim Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve F.İ.T Bilgi İşlem Sistem Servisleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye yetki verilmesi dolayısıyla BTK Konferans Salonu’nda tören düzenlendi.

Sayan, törende yaptığı konuşmada, internetin keşfi ve yaygınlaşmasıyla klasik çalışma, düşünme, eğlenme metotlarının artık geride kaldığını ifade ederek, yaşamın yeni şekilleriyle sanal ortama taşındığını söyledi. Yazılı haldeki bilgilerin yerini elektronik ortamdaki bilgilerin almaya başladığına dikkati çeken Sayan, iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlandığını kaydetti.

Elektronik ortamın çok yoğun şekilde kullanılmaya başlanmasının bazı taleplerin ortaya çıkmasına sebep olduğunu vurgulayan Sayan, bu noktada, gizlilik, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar edilemezliği sağlayan elektronik imza uygulamasının önem kazandığını anlattı.

Artık iletişim şekillerinin de değişmeye başladığına işaret eden Sayan, haberleşme eğiliminin telefondan daha ziyade, e-postaya, sosyal medyaya, internet sitelerine ve forumlarına yöneldiğini söyledi.

Sayan, Türkiye'de KEP ile elektronik ortamda güvenli haberleşme yapabilme imkanlarının genişletildiğini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve BTK tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle desteklenerek bu ortamlarda yapılan iş ve işlemlerin hukuki boyutta da geçerliliğinin sağlandığını dile getirdi.

"Şirketlerin elektronik ortamdaki işlemlerde KEP kullanmaları zorunlu"

Türk Ticaret Kanunu ile şirketlere elektronik ortamda yapılacak işlemlerde KEP’i kullanmalarının zorunlu kılındığını ifade eden Sayan, 6099 sayılı Kanunla da anonim, limited ve sermayesi paylara bölünen şirketlere elektronik tebligat yapma zorunluluğu getirildiğini anımsattı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile de elektronik tebligat gönderiminde KEP altyapısının kullanılacağının hüküm altına alındığını belirten Sayan, bu hükümle KEP adreslerinin aynı zamanda elektronik tebligat adresi olarak da kullanılabilmesinin sağlandığı kaydetti.

KEP'in, elektronik ticaretin ve kamu alanında yürütülen e-dönüşüm projesinin alt yapısını oluşturacak bir asli unsur olarak da büyük önem taşıdığını vurgulayan Sayan, şöyle konuştu:

"Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanan KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın, göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı ve alıcısı tarafından okunup okunmadığı ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir. KEP sisteminde elektronik postalar 'güvenilir bir üçüncü taraf' rolünde olan kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları (KEPHS) vasıtasıyla gönderilip alınmaktadır. KEP sisteminin kullanıcıları, sistemden faydalanabilmek için yetkilendirilmiş olarak hizmet veren KEPHS’lerin herhangi birinden kendileri adına 'kep.tr' uzantılı bir hesap açtırmak zorundadırlar."

Bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi esnasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak KEP sisteminde tutulan kayıtların, delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgeler olarak kabul edildiğini ifade eden Sayan, KEP sistemi vasıtasıyla ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları, sözleşme, resmi yazışma, e-tebligat, e-fatura gibi elektronik ortamdaki birçok belgenin hukuki geçerliliğe sahip bir şekilde taraflar arasında paylaşımının sağlandığını anlattı. 

KEP hizmetinin 2012'de sunulmaya başladığını, bugün itibarıyla yüzde 90’ı tüzel kişiler olmak üzere yaklaşık 120 binin üzerinde kullanıcıya hizmet sağlandığını belirten Sayan, gelecek süreçte KEP'in kullanıcı sayısının artacağı inancında olduğunu kaydetti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesine bağlı olarak kamu kurum kuruluşları, şirketler ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerin büyük oranda elektronik ortamda gerçekleşmeye başladığını ve taraflar arasında elektronik bilgi/belge paylaşımının hukuki geçerliliğe sahip bir şekilde gerçekleştirilmesinin daha fazla önem kazandığına dikkati çeken Sayan, "Bu çerçevede her alanda büyük değişimler ve gelişmeler sağlaması beklenen, elektronik ticaret ile elektronik devlet projelerinin altyapısını oluşturacak asli unsurlardan biri olan KEP hususunda yapacağınız çalışmaların ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümüne büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Sayan, konuşmasının ardından KEPKUR Yazılım Bilişim Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve F.İ.T Bilgi İşlem Sistem Servisleri Sanayi ve Ticaret AŞ yöneticilerine yetki belgelerini verdi. Böylece BTK tarafından KEP hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen firma sayısı 7’ye çıktı. Daha önce de Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret AŞ, TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret AŞ, Intertech Bilgi İşlem Ve Pazarlama Ticaret AŞ, Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'ye yetki belgesi verilmişti.

Bu konularda ilginizi çekebilir