19 °C

KOBİ'ler için Anadolu Girişim Sermayesi Fonu geliyor

KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak. GAP'a bütçeden 26.6 milyar lira kaynak aktarılacak.

KOBİ'ler için Anadolu Girişim Sermayesi Fonu geliyor

HÜSEYİN GÖKÇE

ANKARA - GAP Eylem Planı'nın Ekonomik Kalkınmanın Hızlandırılması başlığı altında özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı öngören eylemler yer alıyor. Plana göre, Gelişen 43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu ile bölgedeki KOBİ'lerin finansal araçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir girişim sermayesi fonu oluşturulacak. Uygulama sorumluluğu KOSGEB'de olacak. KGF ve KOSGEB'in bölgeye yönelik özel destekleri olacak. GAP Eylem Planı'nın Ekonomik Kalkınmanın Hızlandırılması başlığı altında özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı öngören eylemler yer alıyor. Plana göre, Gelişen 43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu ile bölgedeki KOBİ'lerin finansal araçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir girişim sermayesi fonu oluşturulacak. KOSGEB destek programları kapsamında 5 bin işletmeye 58 milyon lira kredi kullandırılacak. Adıyaman, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde KGF şubeleri açılacak. 550 işletmeye kefalet sağlanacak, 195 milyon lira destek verilecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, beraberinde 5 bakanıyla birlikte önceki gün Mardin'de 20142018 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı'nı açıkladı. Planın 4 yıllık dönem için belirlenen özet finansman tablosuna göre, bu dönemde GAP için ilave finansman hariç olmak üzere merkezi yönetim bütçesinden 26 milyar 688 milyon lira ödenek aktarılacak. Ödenek GAP için belirlenen yeni 5 ana eksen için harcanacak. Bunun 17 milyar 836 milyon lirası altyapının geliştirilmesi, 6 milyar 195 milyon lirası sosyal gelişmenin güçlendirilmesi için kullanılacak.

Yeni fonun sorumluluğu KOSGEB'de

Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için 1 milyar 628 milyon lira, şehirde yaşanabilirliğin artırılması için 1 milyar 4 milyon lira ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için ise 25 milyon lira harcanacak. 26.6 milyar liranın 5.1 milyar liralık kısmı 2014 yılında aktarılırken, içinde bulunduğumuz 2015'te 5 milyar 250 milyon liralık aktarım yapılacak. Takip eden üç yılda ise 5.3, 5.4 ve 5.4 milyar lira aktarılacak.

Eylem planının, Ekonomik Kalkınmanın Hızlandırılması bölümünün sanayi alt başlığında, yatırımcıların finansmana erişimi konusunda önemli hedefler yer aldı. Buna göre bölgede 43 ilde kullandırılabilecek Anadolu Girişim Sermayesi Fonu adlı bir fon kurulacak. Bunun uygulama sorumluluğu KOSGEB'de olacak. Aynı başlık altında, KGF ve KOSGEB'in bölgeye yönelik özel destekleri de yer alıyor.

Buna göre Adıyaman, Şanlıurfa ve Şırnak'ta Kredi Garanti Fonu şubeleri açılacak. KGF'nin etkin tanıtımı için 200 tanıtım toplantısı yapılacak. Bu kapsamda 5 bin işletmeye kefalet sağlanacak ve 195 milyon liralık destek verilecek.

KOSGEB destek programları kapsamında, bölgedeki 5 bin işletmeye 58 milyon liralık destek verilecek.

Ortak tasarım ve Ar-Ge merkezleri kurulacak

Eylem planı kapsamında 2018 yılı sonuna kadar bölgedeki işletmelerin ortak tasarım, üretim, Ar-Ge, test-analiz merkezleri kurmaları desteklenecek. Yine firmaların, ortak tedarik, pazarlama, ihracat gibi alanlardaki işbirlikleri ve kümeleşmeyi kolaylaştıracak faaliyetleri ilgili kurumların koordinasyonunda desteklenecek.

Kalkınma Bakanlığı ve UNPD işbirliği ile hazırlanan küme tanılama rehberi kullanılarak tespit edilen kümeler desteklenecek ve gelişmeleri izlenecek.

Belirlenecek üç pilot ilde rekabet gücünün arttırılması merkezli kalkınma eylem planı hazırlanacak. Bu üç ilde yaratıcı endüstriler konusunda haritalandırma çalışması yapılacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap