KOBİ'lere nakit krediler 6 yılda 3 katına yükseldi

KOBİ'lere nakdi krediler (takipteki alacaklar hariç) 2010-2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 30 artarak 388 milyar liraya yükseldi. 2010 yılında bu rakam 125 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) KOBİ'lere nakdi kredilerin (takipteki alacaklar hariç) 2010-2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 30 artarak 388 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. 

TBB tarafından yapılan açıklamaya göre, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Türkiye'deki işletme sayısının yüzde 99,8'ini, istihdamın ise yüzde 74,2'sini oluşturuyor. 

KOBİ'lere nakdi krediler (takipteki alacaklar hariç) 2010-2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 30 artarak 388 milyar liraya yükseldi. 2010 yılında bu rakam 125 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde, sabit fiyatlarla ortalama büyüme hızı da yüzde 20 oldu. 

Böylece KOBİ nakit kredileri son 5 yılda toplam kredi stokundan daha hızlı büyüdü ve 2010 yılında yüzde 23,6 olan toplam krediler içindeki payını 2015 yılında yüzde 26'ya yükseltti. Küçük ve orta boy işletmeler yıllık ortalama yüzde 31 ve yüzde 26 artışla en hızlı büyüyen gruplar oldu. 

KOBİ kredilerinde tahsili gecikmiş alacak oranı Aralık 2015 itibariyle yüzde 4 olarak gerçekleşti. Toplam kredi stoku için tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 3,2 olurken, en yüksek tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 5,7 ile mikro işletmelerde görüldü. Bu oran küçük işletmelerde yüzde 3,6, orta büyüklükteki işletmelerde ise yüzde 3,1 oldu. 

Bankacılık sisteminden nakdi kredi kullanan KOBİ sayısı 2015 yılında 2,7 milyona yükseldi. Bu sayı 2010 yılında 1,4 milyon olarak gerçekleşmişti. Böylece son 5 yıl içinde nakdi kredi kullanan KOBİ sayısı toplamda yüzde 94, yıllık bazda ise ortalama yüzde 15 arttı. 

Nakdi kredi KOBİ sayısının 2 milyonu mikro işletme, 482 bini küçük boy işletme ve 152 bini de orta boy işletme statüsünde yer alıyor. 

Mikro işletmelere kullandırılan nakdi kredi miktarı Aralık 2015 itibariyle ortalama 49 bin lira oldu. Aynı dönemde bu miktar küçük boy işletmeler için 274 bin lira, orta boy işletmeler için 1 milyon lira olarak gerçekleşti. Genel olarak KOBİ başına kullandırılan nakdi kredi 146 bin lira oldu. Bu tutar 2010 yılına göre 60 arttı. 

KOBİ'lere kullandırılan nakit krediler içinde yabancı para kredilerin payı yüzde 17 olarak yer alırken, bu oran mikro işletmelerde yüzde 6, küçük işletmelerde yüzde 15, orta büyüklükteki işletmelerde ise yüzde 25 oldu. 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir