KOBİ'ler için KOSGEB'den 700 milyon liralık bütçe

"KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Yılı Teklif Çağrısı'nın 24 Nisan'da KOSGEB'in internet sitesinde ilan edileceğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Proje sunan KOBİ'ler için KOSGEB tarafından toplam 700 milyon liralık bütçe ayrıldı." dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Yılı Teklif Çağrısı'nın, 24 Nisan'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) internet sitesinde ilan edileceğini belirterek, "Programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ'ler için KOSGEB tarafından toplam 700 milyon liralık bütçe ayrıldı. Bunun 500 milyon lirası imalat sanayisi, 200 milyon lirası yazılım sektörü KOBİ'lerine verilecek." dedi.

Özlü, KOSGEB'de düzenlenen, "KOSGEB KOBİ 2018 Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, kurumun 28. yılını kutladığını ifade etti.

KOSGEB'de büyük bir dönüşüm başladığına işaret eden Özlü, bu dönüşümün Türk ekonomisi ve sanayisinin, teknoloji odaklı dönüşümüyle uyumlu olduğunu, kurumda "katma değerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliğe nitelikli destek" vizyonunun benimsendiğini söyledi.

Özlü, KOSGEB'in yeni yol haritasının "bürokrasiden arındırılmış, etkin, verimli, çözüm ortağı bir yapılanma" anlayışıyla oluşturulduğunu belirterek, "Bundan sonra KOSGEB için 'daha az bürokrasi, daha nitelikli teşvik' prensibi ve ilkesi geçerli olacak. Bugüne kadar 1 milyondan fazla KOBİ'ye dokunan, yüz binlerce girişimciye umut olan KOSGEB, bundan sonra da KOBİ'lerimize çok daha verimli biçimde yol arkadaşlığı yapmaya devam edecek." diye konuştu.
Geçen yıl KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 8 alt kategoride proje çağrısı yayınladıklarını ve 8 bin 355 proje başvurusu aldıklarını anlatan Özlü, bunlardan 3 bin 12 projeye, 742 milyon lira destek sağladıklarını dile getirdi.

"Destek programı üst limiti 1 milyon lira"

Özlü, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Yılı Teklif Çağrısı'na çıktıklarını belirterek, "İllerimizin imalat sanayisi sektörlerini ayrıntılı biçimde analiz ettik. Her ilin, hangi imalat sektörlerinde rekabet avantajına sahip olduğunu belirledik. Örneğin, İstanbul'da giyim, metal ürünler, makine, kimya, elektronik sektörüne destek vereceğiz. Kayseri'de mobilya, metal ürünler, kauçuk ve plastik gibi sektörlere destek olacağız." ifadesini kullandı.
Programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ'ler için KOSGEB tarafından toplam 700 milyon liralık bütçe ayrıldığını ve bunun 500 milyon lirasının imalat sanayisi, 200 milyon lirasının da yazılım sektörü KOBİ'lerine verileceğini aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"Yazılım sektöründeki KOBİ'lerimiz için çok özel bir paragraf açıyoruz. Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimize, toplam 200 milyon lira destek vereceğiz. Destek programının üst limiti 1 milyon lira olarak belirlendi. Projesi kabul edilen KOBİ'ler, 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere, destekten yararlanacak. Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makine-teçhizat kalıp, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödenecek. Sunulacak projeler en az 6 ay, en fazla 12 ay süreli olacak. Proje teklif çağrısı, 24 Nisan'da KOSGEB'in internet sitesinde ilan edilecek. Son başvuru tarihi 22 Haziran olacak. Başvurular ekim ayı sonunda sonuçlandırılacak ve ilan edilecek."

Destek programlarıyla Türkiye'nin yüksek teknoloji üretmesini, ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini hedeflediklerini söyleyen Özlü, KOSGEB'in sunduğu destek ve teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ'ler üzerinde yoğunlaştırdıklarını bildirdi. Özlü, KOBİ'leri yerli üretime teşvik ettiklerini, onların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklediklerini dile getirdi.

İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20 seviyesine çıkarmak için bütün kaynaklarını seferber ettiklerini vurgulayan Özlü, "Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye" hedefine, KOBİ'ler ve girişimcilerle birlikte yürüdüklerini belirtti.

"KOBİ'ler lokomotif olacak"

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt da KOBİ'lerin 3 milyonu aşan sayılarıyla ülkedeki toplam işletmelerin yüzde 99'undan fazlasını, toplam istihdamın yüzde 70'inden, toplam üretimin ve yaratılan katma değerin ise yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştirdiğini bildirdi. Ülkelerin dünyadaki yerini KOBİ'lerin gücünün belirlediğine işaret eden Uzkurt, bu işletmelerin faaliyet gösterdikleri bölgelerde, istihdam ve gelir artışı sağlayarak, sosyal istikrara ve bölgesel gelişmişlik farklarının azalmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda KOBİ'lerin lokomotif olacağına inandığını ifade eden Uzkurt, "Geçtiğimiz 28 yıl boyunca, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan, yüksek nitelikli, öncü bir kurum olma vizyonuyla çok önemli görevler üstlendik. KOBİ'lerin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek, önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olmak üzere bütün imkanlarımızla KOBİ'lerimizin yanlarında olduk. Güçlü KOBİ'lere sahip olmak ve onlar vasıtasıyla ekonomimizi sağlam temellere dayandırmak için desteklerimizi artırarak ve kapsamını genişleterek devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Uzkurt, KOSGEB'in bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle üzerinde halen çalışılan projeler hakkında da bilgi verdi. Bölgesel önceliklerin tespit edilebilmesi için 81 ilden temsilcilerin katılımıyla 26 bölge merkezinde çalıştaylar organize ettiklerini belirten Uzkurt, kredi faiz desteğini revize ettiklerini ve yakın zamanda yürürlüğe koyacaklarını bildirdi. KOBİ'lerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilip yönlendirilmesi konusunda KOBİ rehberliği ve teknik danışmalık ile KOBİ yetkinlik değerlendirme sistemlerini yürürlüğe koyacaklarını anlatan Uzkurt, şunları kaydetti:

"Gelecek dönemde de bizlere çizdiğiniz istikamette, ithal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini desteklemek, KOBİ'lerimizi uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak ve ülkemizin stratejik önceliklerine uygun yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı girişimcilerimizi özellikle desteklemeye devam edeceğiz. KOSGEB'i sadece destek veren bir kurum değil KOBİ ekosistemini yöneten, KOBİ'ler ile kalkınmayı tesis eden ve KOBİ'lerimizin ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini veren bir kurum haline dönüştüreceğiz."

Bu konularda ilginizi çekebilir