9 °C

”Kriz, kamu harcamaları artırılarak atlatılacak”

Devlet Bakanı Nazım Ekren, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun 17. Dönem Açılış Töreni'nde öğrencilerin sorularını da yanıtladı

”Kriz, kamu harcamaları artırılarak atlatılacak”

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, "kamu harcamalarını artırarak ekonomide beklenen konjonktür dalgalanmasını geçme şansımız yüksek gözüküyor" dedi.

Ekren, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun 17. Dönem Açılış Töreni'nde öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

"2009 Programında yer alan kamusal yatırımlar mali disiplini sarsmaz mı" şeklindeki sorusu üzerine Ekren, kamu harcamalarının mali disiplini bozmadan ekonomide büyüme; enflasyon ve istihdam konusunda makul bir çıkış yolu üretip üretmemesinin bir iki faktöre bağlı olduğunu söyledi.

Ekren, konuya Türkiye ekonomisi örneğinde bakıldığında, bütçe açığının, kamu borç stokunun ya da faiz dışı fazlanın Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranının son 5-6 yılda oldukça istikrarlı bir trend gösterdiği için ortaya çıkan bu rahatlamayı, kamu harcamalarını artırarak ekonomide beklenen konjonktür dalgalanmasını geçme şansının yüksek gözüktüğünü kaydetti.

İyi hedeflenmiş, amacı iyi belirlenmiş, sonucu iyi kurgulanmış harcamaların özel önem taşıdığına dikkati çeken Ekren, kamu yatırımları içinde yer alan GAP, DOP ve KOP'un enflasyon ve üretimde karşılaşılan arz şoklarını ve talep sorunlarını çözebileceğini söyledi.

"Kamu harcamaları ilave imkan sağlayabilir"

Ekren, iyi kurgulandığında, kaynaklar iyi tahsis edildiğinde mali disiplini bozmayacak şekilde uygulamaya konulduğunda kamu harcamalarının arz ve talebi yönetmede, ekonomi yönetimine ilave imkan sağlayabildiğini ifade etti.

Bir başka öğrencinin, küresel krizin sonuna gelinip gelinmediğine ilişkin sorusu üzerine de Ekren, küresel krizin sonuna gelinip gelinmediği konusunda, ödenecek veya ödenmiş maliyetlerin daha önceki krizlerle karşılaştırılarak bir mukayese yapılması gerektiğini söyledi.

Ekren, şu andaki tabloya bakıldığında her yeni üretilen veri ve bilgi farklı bir tablo ortaya çıkardığı için, bilinmeyen sürecin bir başka yönünü aydınlattığı için bu konuda çok net ve somut bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydetti ve "Ne kadar prensip ve kurallara bağlı kalınırsa sorun o kadar kolay atlatılır" dedi.

Krizin verdiği ders

Küresel finansal türbülansla birlikte, artık bankacılık sektöründe de, ekonomik yapı ve ilişkiler sisteminde de kuralların ve dengelerin değişeceğini belirten Ekren, şöyle devam etti:

"Eğer kurallar ve dengeler değişim trendi içinde olacaksa, bankacıların üzerinde durması gereken konu, bugün başlanan yeni finansal mimari arayışların ne olacağı konusunda şimdiden kafa yorması gerek.

Uygulamalardaki hataların, prensiplerden zamanla vazgeçmenin ciddi bir maliyet ödediğini görmüş olduk. İşte küresel krizin belki de bütün bankacılara, oyunculara verdiği en önemli ders, hata veya prensiplerden kontrol edebilirim mantığı ile bile olsa zamanla ciddi bir maliyet üretir. Kontrolsüz risk üstlenme arzusu, kar baskısını gereğinden fazla abartma, operasyonal risklerini gerektiği şekilde dikkate almama, rating notlarını teori ve piyasadaki uygulamaları yeniden gözden geçirme zahmetinde bulunmama, düzenleme ve denetleme standart kurallarını aşındırma şu anda küresel finansal krizin ortaya çıkışını şekillendiren önemli unsurları olarak da ön plana çıktı."

Ekren, bankacılık okulunun, Ziraat Bankası'nın Türk bankacılık sektörüne donanımlı insan gücü, insan kaynağı katkısı sağlayan önemli bir aktivitesi olduğunu söyledi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.