16 °C

Küçük ve hibrit otolarİn satİşİ artacak

Küçük ve hibrit otolarİn satİşİ artacak

Küçük ve hibrit otolarİn satİşİ artacak

ÜSTANBUL - Denetim, vergi ve danİşmanlİk firmalarİndan KPMG tarafİndan gerçekleştirilen "Küresel Otomotiv Sektörü 2008" araştİrmasİnda otomotiv yöneticilerinin yüzde 81'i, küresel pazar payİ ve satİlan ürünler açİsİndan önümüzdeki 5 yİlda talebi karşİlamak için düşük maliyetli otomobillerde büyük bir artİş görüleceğini, aynİ oranda bir başka kesim ise hibritlerde artİş beklediğini kaydetti. Araştİrmada, dünya genelindeki araç üreticileri ve tedarikçilerinde görev yapan 113 kİdemli yönetici ile gerçekleştirilen görüşmelerde, yöneticilerin yüzde 86'sİ kalitenin, yüzde 84'ü, yakİt verimliliğinin önümüzdeki beş sene içinde tüketicilerin satİn alma kararlarİnİ etkileyecek en önemli iki faktör olacağİnİ bildirdi. Diğer önemli faktörler ise tüketici kriterleri, emniyet ve satİn alİnabilirlik olarak sİralandİ.