23 °C

Liman ve iskelelere ilave denetim

Liman ve iskelelere ilave denetim

 

Ankara - Yabancı bir limana uğrayarak Türk limanına gelen Türk Bayraklı gemiler, harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim Ve Kontrolü Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yüklemelerde kaptan ve acente tarafından yüke ilişkin 3 nüsha olarak düzenlenecek beyanname, gümrük idaresine ibraz edilecek.

Eşyalar, beyannameye göre kap ve içeriği kontrol edilerek gözetim altında yüklenecek ve beyan edilmemiş olanlar ile beyana göre fazla çıkan miktar için ek bir beyanda bulunulmadıkça ya da yeni beyanname düzenlenmedikçe yüklemeye izin verilmeyecek. Gerek görüldüğü durumlarda ise eşyanın kapsamlı tespiti yapılacak.

Başka limandan ilave yük alınması

Geminin, gümrük idaresi bulunan başka liman veya iskelelerden ilave yük alması gerektiğinde, oradaki gümrük idaresince öncelikle beyanname  ile taşınan eşya karşılaştırılarak, incelemeler yapılacak.

Şüphe uyandıracak bir durum bulunmadığı takdirde, daha önceki mevcut yükle birlikte, söz konusu yeni yük için yeni bir beyanname düzenlenerek belirli şartlar çerçevesinde eşya gemiye yüklenebilecek.

Yükün boşaltma yeri değiştirebilecek

Beyannamede kayıtlı eşyanın tamamının ya da belirli kısımının varılacak liman veya iskeleye boşaltılmasından vazgeçilmesi durumunda, eşya varış limanı yolu üzerinde gümrük idaresi bulunan liman veya iskelelerden herhangi birine boşaltılabilecek.

Gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve boşaltmalarda ise liman başkanlıkları yetkili ve sorumlu olacak.

Dahili sefer yaparken, yabancı bir limana uğrayarak Türk limanına gelen Türk Bayraklı gemiler, harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulacak.

İstisnalar

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşyalar, gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanyalar, tek bir liman başkanlığı idari sınırları içerisinde taşınan her türlü eşya ve 7 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesi kapsamında yabancı bayraklı gemilerce yapılacak taşımalar için söz konusu Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Öte yandan, 7 Kasım 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ" de yürürlükten kaldırıldı.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap