7 °C

Mali Müşavirler Taksim'de 'Angaryalara Hayır' dedi

1 Mart’ta başlayan Muhasebe Haftası nedeniyle binlerce mali müşavir mesleki sorunlarına dikkat çekerek “Angaryalara Hayır” sloganları eşliğinde Taksim Atatürk Anıtı’nda buluştu

Mali Müşavirler Taksim'de 'Angaryalara Hayır' dedi

 

İSTANBUL – Binlerce mali müşavir 1 Mart’ta başlayan Muhasebe Haftası nedeniyle İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda buluşarak “Bağımsız Denetim Hakkımız”, “Çağdaş ve Demokratik Bir Meslek Yasası”, “Angaryalara Hayır” sloganlarıyla sorunlarını haykırdı. Mali müşavirler, hem Türkiye ekonomisinin hem de özellikle genç meslektaşların geleceklerini ipotek altına almakla suçladıkları Kamu Gözetimi Kurumu’nun yaklaşımlarına dikkat çekti. 

Türkiye’de 25 yıldır kutlanan Muhasebe Haftası nedeniyle Taksim’de bir basın açıklaması yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye genelinde sayıları 100 bine yaklaşan meslektaşlarının büyük iş yükü altında, artan gelecek kaygısıyla, sıkıntılı günler geçirdiğini açıkladı. Arıkan Türkiye genelinde meslektaş sayısının stajyer ve büro çalışanlarıyla birlikte 260 bine ulaştığını anımsatarak, İstanbul Odası’nın bu sayının önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.  

Arıkan 25 yıldır meslektaşlarının, hazine ve mükellef arasında köprü oluşturduğunu, kamu maliyesinin güçlenmesine katkı sağladığını, işletmelerin gelişmesinde yol gösterici bir misyonla, uluslararası alanda rekabet etmelerine ivme katan bir anlayışta çalıştıklarını ifade etti. Arıkan bu yaklaşım ve özverilerine karşın, meslekte sürekli ertelenen ve büyüyen sorunların çözülmesine ise artık katkı verilmesi zamanının çoktan geçtiğini vurguladı. 

Kamu Gözetim Kurumu'na çağrı

Çözüm bekleyen sorunların başında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) yaklaşımlarının ilk sırayı aldığını belirten İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, kurumun varoluş sebebi olan gözetim görevinden ziyade kendini adeta meslek örgütü yerine koyan bir anlayışta hareket etmesi olduğunu açıkladı.  

“Tüm Türkiye, yarım milyonu aşkın işletme, 100 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir, şeffaf, denetlenebilir, kayıtlı bir ekonomi idealine kilitlenmişken, KGK Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile Türkiye ekonomisinin geleceğini zora soktu” diyen Arıkan, kurumun bağımsız denetim yapacaklar için, meslek camiasının, yeniden sınav yapılmaması, mevcut eğitimlerin yeterli görülmesi, genç meslektaşlara getirilen engellerin kaldırılması ve çatı örgütleriyle işbirliği yapılması çağrısına ise sırtını döndüğünü açıkladı. 

KGK’nın bu yaklaşımını sürdürmesi halinde “Türkiye’yi; kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve vergi gelirlerinin azaldığı bir süreç beklemektedir” diyen Arıkan meslektaşlarının yasal hakkı olan “bağımsız denetim”in önünün artık tıkanmaması gerektiğini belirtti. 

Muhasebecilerin KGK’dan talepleri

Arıkan düzeltilmesini istedikleri Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde meslek camiasının taleplerini ise beş maddede şöyle dile getirdi:

1. Denetim yapacak serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere yeniden sınav zorunluluğu getirilmemeli. 
2. Mesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi Birliğimizin kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale edilmemeli, gerekli durumlarda çatı örgütümüzle işbirliği yapılmalı.
3. Unvanlar arasında ayrımcılık yapılmamalı ve eşit davranılmalı.
4. TÜRMOB eğitimleri kabul edilmeli. 
5. KGK, harç, hizmet bedeli, mühür ve benzeri konularda yasal dayanağı olmayan yet¬kiler kullanmaktan vazgeçmeli, paydaşların katılımına ve denetimine açık bir yönetim tarzı sergilemeli.

Denetlenmeyen bir ekonominin;  yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, haksız rekabet, yoksulluk, işsizlik gibi yıkıcı sorunlarla karşılaşacağı uyarısında bulunan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan kayıt dışı ile mücadelede “bağımsız denetim”in Türkiye için vazgeçilemez olduğunun altını çizdi. 

Arıkan yaptığı basın açıklamasında çıkış hedefinden uzaklaşan Türk Ticaret Kanunu’nun başta denetim olmak üzere amacına tekrar kavuşturulması gerektiğini, bağımsız denetimin güvenlik ve yargı dışında, tüm yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda uygulanması gerektiğini ifade etti. 

Konuşmasında mali müşavirliğin bir kamu mesleği olarak görev alanının çeşitliliğine vurgu yapan Arıkan geniş bir yelpazede hizmet verildiğini anımsatarak mesleki sorunların; Maliye Bakanlığı ile ilişkilerde çözüm bekleyen tarafları olduğunu, mesleki mevzuatla ilgili ciddi sıkıntıların yaşandığını, yanı sıra da vergi incelemeleriyle ilgili çözülmesi beklenen unsurlar bulunduğunu belirtti. 

"Temel sorunlara çözüm bulunmalı"

İSMMMMO Başkanı Yahya Arıkan anılan başlıkların dışında meslek mensuplarının sorunlarıyla ilgili taleplerini ise dokuz maddede şöyle özetledi: 

1- Ücret tarifemiz 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulaması da dikkate alınarak, zamana endeksli bir ücret tarifesine dönüştürülmeli ve bağımsız denetim ücretlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli.
2- Meslek mensuplarının iş sahipleri ile yaptıkları sözleşmeler Damga Vergisi’nden istisna edilmeli.
3- Serbest meslek faaliyetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmeli.
4- KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalı.
5- Meslek mensubunun tahsilâtı kolaylaştırılmalı.
6- Serbest meslek yıpranma indirimi getirilmeli.
7- Stajyerlerimiz için ücret istisnası öngörülmeli.
8- Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmeli.
9- Serbest meslek giderleri yeniden düzenlenmeli.

Çağdaş ve demokratik meslek yasası ihtiyacı

İSMMMO Başkanı Arıkan çağdaş ve demokratik bir meslek yasasına bugün her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç olduğuna işaret ettiği konuşmasında, mücadele anlayışlarının çoğulcu, yapıcı, ötekileştirmeyen bir çizgide tümüyle mesleğin kazanımları temelinde şekillendiğini belirtti. Arıkan uzun süredir devam etmekte olan bakanlık vesayetine son verilmesini, nispi temsil seçim sisteminin kaldırılmasının da önemine dikkat çekerek, çatı örgüt TÜRMOB’un yönetiminde temsilde haksızlık oluşturan 5’e 4 uygulamasının da sonlanmasını talep etti.

Arıkan sorunların tercihinde izledikleri yol haritasını ise şu sözlerle açıkladı: 
“Sorunların çözümünde ilk tercihimiz her zaman diyalog olmuştur.  Ancak görüyoruz ki bu sürecin sonuna geliniyor. Artık haklı taleplerimize yanıt verilmesini istiyoruz. Özellikle TBMM’nin mesleğimizle ilgili yasal düzenlemeleri, görüşlerimizi alarak yapmasını bekliyoruz işbirliği için de kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Taleplerimiz kabul görene kadar, hukuk içinde demokratik tepkimizi sonuna kadar kullanacağımız ise tartışılamaz.”

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.