25 °C

Mayısta 527 firmaya izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında Mayıs ayında 527 firmaya izin belgesi verildi.

Mayısta 527 firmaya izin belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığı'nın, Mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin belgesi, yurt içi ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen, resen kapatılan ve iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Buna göre, geçen ay 527 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 firma için yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 firma için hariçte işleme izin belgesi, 93 firma için vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi. 

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 10 oldu, 20 firmanın dahilde işleme izin belgeleri re'sen kapatıldı. 6 firmanın da dahilde işleme izin belgeleri resen iptal edildi. 

Kaynak: AA