Memurlar kemer sıktı!

"Memurların Borçlanma ve Borç Yapıları" anketinin sonuçlarına göre, memurlar zorunlu harcamalarda önemli ve vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve eğitim için giyinme, ev eşyası ve iletişim harcamalarını kıstı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasında, memurların aile bütçesinden en az payı giyinme harcamalarına ayırdıkları, ardından da ev eşyası, iletişim ve sosyal yaşam harcamalarının geldiği ortaya çıktı. Buna göre, memurların zorunlu harcamalarda önemli ve vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve eğitim için giyinme, ev eşyası ve iletişim harcamalarını kıstıkları sonucuna ulaşıldı. 

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin 81 ilde farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan 6 bin 606 memurla görüşerek yaptığı "Memurların Borçlanma ve Borç Yapıları" anketinin sonuçları açıklandı. 

Memurlara, gelir durumları, giderleri, harcama kalemleri ve tutarları ile borç miktarları, borçlanma nedenleri, borçlarının vadesi ve borcun ödenmesine ilişkin sorun yaşayıp yaşamadıklarına dair sorular yöneltildi. 

Kamu görevlilerinin yüzde 97'si her ay düzenli olarak borç ödüyor

Araştırmada, kamu görevlilerinin yüzde 97'sinin her ay düzenli olarak borç ödediği görüldü. Buna göre düzenli borcu olmayan memurların oranı ise yalnızca yüzde 3 olarak belirlenirken,  yüzde 34,4'ünün aylık harcaması 3 bin liranın üzerindeyken yüzde 69,2'sinin evine aylık 3 bin liranın altında kazanç girdiği sonucuna ulaşıldı. 

Araştırmada, memurlara hane halkı toplam gelir miktarına ilişkin yöneltilen soruya verilen cevaplardan, kamu görevlilerinin yüzde 13,3'ünün aylık toplam gelirinin bin 750 ile 2 bin lira, yüzde 17,1'inin 2 bin ile 2 bin 250 lira, yüzde 10,6'sının ise 2 bin 750 ile 3 bin lira arasında olduğu ortaya çıktı. 

Buna göre, memurların yüzde 69,2'sinin aylık 3 bin liranın altında bir gelire sahip olduğu, memur ailesinin yalnızca yüzde 30,8'inin eline aylık 3 bin liranın üzerinde kazanç geçtiği görüldü.  

Zorunlu harcama kalemleri içinde en fazla pay kira ve konut giderlerine ayrılıyor

Kamu görevlilerinin zorunlu harcama kalemleri içinde en fazla payı kira ve konut giderlerinin teşkil ettiği, ardından gıda ve eğitim harcamalarının ailenin toplam giderleri içinde önemli bir paya sahip olduğu görüldü. Buna göre, araştırmaya katılan memurların yüzde 43,2'si en çok harcamayı konut, yüzde 32'si gıda, yüzde 12,6'sı ise eğitim için gerçekleştirdiğini belirtti. 

Ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde 21,1'i uzun vadeli borçlarını sadece kredi kartı üzerinden yaparken, yüzde 45,4'ünün ise yalnızca banka kredisine sürekli borç ödediği ortaya çıktı. Şahsi borç alan memurların oranı yüzde 1,9, yalnızca senet karşılığı borcu olanların oranı ise yüzde 0,4 olarak belirlendi. 

Borçlarını ödeyemeyen memurlardan 54,8'i çeşitli yaptırımlarla karşılaştı

Araştırmaya göre, son 3 yılda borçlarını ödeyememe sorunuyla karşı karşıya kalanların yüzde 45,2'sinin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan önce sorunu çözdüğü görüldü. Buna karşın, borçlarını ödeyemeyen memurlardan 54,8'i çeşitli yaptırımlarla karşılaştılar. Söz konusu kamu görevlilerinin yüzde 35,8'i taksitlerini aksattığı için cezai faiz ödediğini ifade ederken yüzde 7,2'si banka hesabına bloke konulduğunu, yüzde 5,7'si yasal yaptırımla karşılaştığını, yüzde 6'sı ise hakkında haciz işlemi uygulandığını belirtti. 

Etiketler