9 °C

MTA, 6 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek

MTA, 6 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek

ANKARA - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Ankara, Hatay ve İzmir'deki 6 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek. 

MTA'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, genel müdürlükçe yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan Ankara, Hatay ve İzmir'deki 6 adet ruhsatlı jeotermal alanın ihalesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek. İhale MTA Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

İhaleye T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilecek.

İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilecek ve 200 lira karşılığında temin edilebilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.