11 °C

MTV ve trafik cezaları kredi kartıyla ödenebilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu açıklandı

MTV ve trafik cezaları kredi kartıyla ödenebilecek

ANKARA - Vatandaşlar, motorlu taşıtlar vergisi ile trafik para cezalarını yeni dönemde kredi kartıyla da ödeyebilecek. 

Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre, etkin tahsilat için motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezalarının kredi kartıyla ödenmesi için bir çalışma yürütülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün de iştirak ettiği bu çalışmalarda, cezaların kredi kartıyla ödenmesi için seyyar POS makinalarından yararlanılması düşünülüyor. Aynı şekilde kurumlar vergisi mükelleflerinin tüm vergilerini bankalar aracılığıyla ödemesine zorunluluk getirilmesi konusunda başlatılan çalışmalar da devam ediyor. Vadesi geçen vergi borçlarının bankalarca tahsil edilmesi amacıyla bankalarla görüşmeler gerçekleştirilirken, konuya ilişkin sistem altyapısı ve ikincil mevzuat için de çalışma yapılıyor. 

Mükellef cari hesabı geliyor

Gelir İdaresinde, tahsilat kayıtlarının birarada görülmesi ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak, "Mükellef Cari Hesabı"yla ilgili hazırlıklar da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yeni sistem ile, mükelleflerin bütün borç ve alacaklarının aynı anda görülebilmesi, bu şekilde borç takibi ile mahsup işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. "Borç Takip Sistemi" ile "E-Haciz Projesi" de, sistemin diğer ayakları olarak belirleniyor. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde tahsilatta etkinliği sağlamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu arttırmak için "Borç Takip Sistemi" kuracak. Sistem çerçevesinde, mevcut borç stokunun artmaması amacıyla cari döneme ait borçların, vergi türleri itibariyle takibi sağlanacak. "E-haciz" projesi kapsamında ise bankalar ile protokolün son haline getirilmesi ve bankalarla müzakere sürecinin tamamlanmasının ardından sistem yazılımı çalışmalarına başlanacak. Böylece vergi borçlularının banka hesapları nezdinde çok daha hızlı şekilde haciz işleminde bulunulacak. 

Risk analizleri yaygınlaşacak 

Gelir İdaresi Başkanlığının yeni döneme ilişkin diğer çalışmaları da raporda şu şekilde sıralanıyor: 

-Vergi dairelerinin yaptıkları takipli tahsilatın hangi yıllara ve türlere ilişkin olduğunun tespiti amacıyla kaynak tabanlı planlama çalışmaları sürdürülecek. 

-Borç stoku analizleri kapsamında mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit edilerek, borç stokunun azaltılması yönünde çalışmalar devam edecek. 

-Etkin bir vergi yönetimi ve denetimi kapsamında, mükellef ve 3. taraf bilgilerinden hareketle incelenecek mükelleflerin seçiminde kullanılan risk analizine dayalı modelin geliştirilmesi kapsamında, "Merkezi Risk Analizi Projesi" ile denetimde etkinlik arttırılacak. Bu kapsamda AB ile yürütülen eşleştirme projesi çerçevesinde alınan yazılımın yaygın bir şekilde kullanımına başlanacak. 

-Denetimde uygun ve modern vergi denetim araçları ve teknikleri kullanılacak. Mükelleflerin yasal kayıtlarının, elektronik ortam aracılığı ile vergi denetim elemanlarına aktarımına imkan veren özel bir yazılımın kullanılmasına başlanması suretiyle incelemelere hız ve etkinlik kazandırılacak. 

-KDV iadeleri kapsamında, iadenin tüm aşamalarında riskli görülen mükelleflerin tespitine yönelik olarak KDV iadeleri Risk Analiz Projesi ile iade öncesi ve sonrası riskli mükelleflerin belirlenmesi suretiyle inceleme için seçilen mükelleflerin denetimi sağlanacak. 

Msn'le borç sorgulama devreye girecek 

-Vergiye gönüllü uyumu artırmak için uygulamalarin basitleştirilmesi, işlem sürelerinin kısaltılması, yazılı dokümanlarda anlaşılabilirliğin sağlanması, vergi dairelerine gitmeden işlemlerin tamamlanabilmesi ve mükellef beklentilerine daha kaliteli şekilde cevap verilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek. 

-Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında, "e-VDO" uygulamaları, 301 vergi dairesi ve 585 mal müdürlüğünün gelir servislerine yaygınlaştırılacak. 

-Ankara'da oluşabilecek bir felaket durumunda, bilgilerin bir yedeğinin tutulacağı bir "Felaket Durum Merkezi" kurulması çalışmaları sürecek. -İnteraktif hizmetler çerçevesinde cep telefonu "vergicilik" hizmetinde kullanılacak. Yeni çıkan mevzuat değişikliklerini bildirmek, beyanname ve ödemede son günlere kalmadan mükelleflere yükümlülüklerini hatırlatmak için cep telefonundan kısa mesaj gönderme uygulaması başlayacak. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, "borç sorgulama, borcun bulunmadığına dair yazı isteme, mükellefiyet belgesi talebi ve mobil imza benzeri uygulamalara" başlanılması kapsamında "Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi (KMBS)" projesi için 3 operatörle yapılacak olan işbirliği protokolüne yönelik çalışmalara devam edecek. 

-Stratejik yönetim ve performans yönetiminde Gelir İdaresi Başkanlığının faaliyet sonuçlarının izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve iyileştirilebilmesi için performans izleme ve raporlama sistemi çalışmaları sürecek. 

-"Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Yazılımı Geliştirme Projesi" devam edecek ve "Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı" kamuoyunun bilgisine sunulacak. 

Raporda, idarenin bugüne kadarki faaliyetleri hakkında da bilgi verildi. 

Buna göre, MERNİS sistemi aracılığıyla mevcut gerçek kişi mükelleflerin yüzde 99'unun vergi kimlik numaraları, TC Kimlik Numaraları ile eşleştirildi. Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması giderek yaygınlaştı ve elektronik ortamda beyan oranı yüzde 94'e ulaştı. İnternet ve intranet uygulamaları, bilgi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla elektronik imzanın yaygın olarak kullanılmasına yönelik olarak yeniden düzenlendi. Vergi mevzuatında yapılan değişiklikler ile de Gelir İdaresi, elektronik imza uygulamasına hazır hale getirildi. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi'nin uygulamaya konulmasıyla, elektronik belge olarak düzenlenen faturalarda bulunan bilgilerin elektronik ortamda Başkanlığa aktarılması sonucu, faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamında saklanması zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Akaryakıt satışlarında iş akışını hızlandırmak ve doğru bilgi girişini temin etmek amacıyla "Taşıt Kimlik Birimi" uygulamasına ilişkin çalışmalar devam ederken, mükelleflerin otomasyon öncesine ait borçlarının bilgisayar ortamına aktarılması projesinin de tamamlandı. ÖTV gelirlerinde hedef tutmayacak Vergi gelirleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunulan rapora göre, ocak-haziran döneminde toplam vergi gelirleri, kurumlar vergisi, mülkiyet üzerinden alınan vergiler ve uluslararası ticaretten alınan vergilerdeki artış sonucu hedefin üzerinde gerçekleşti. Raporda, bu konuyla ilgili şu analize yer verildi: 

"2008 yılı Ocak-Mayıs döneminde işalatta yüzde 36,9 oranında gerçekleşen artıştan anlaşılacağı gibi işalatta artış sürmektedir ve buna bağlı olarak, işalatta alınan KDV'de artış gerçekleşmiş, dolayısıyla uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergilerde artış görülmüştür. 

Dahilde alınan KDV, tüketim talebinde görülen azalmaya ve ihracat artışına bağlı KDV iadelerindeki artışa bağlı olarak bir önceki yıl artış oranı ile kıyaslandığında daha düşük artış göstermiştir. Diğer taraftan akaryakıt üzerinden alınan ÖTV'de ise Kasım 2007'de yapılan gelir artırıcı uygulamaların, 2008 yıl sonu için bütçede tahmin edilen ÖTV gelirlerini gerçekleştirebilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir." 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap