8 °C

Nakliyecilerin MTV borçlarİna af geliyor

Nakliyecilerin MTV borçlarİna af geliyor

Nakliyecilerin MTV borçlarİna af geliyor

KONYA - Ulaştİrma Bakanlİğİ Kara Ulaştİrmasİ Genel Müdürü Talat Aydİn, 1972 ve üstü kamyonlarİn hurdaya çİkarİlmasİnda istenilen başarİyİ sağlayamadİklarİnİ, bunun için nakliyecilerin motorlu taşİtlar vergisi (MTV) borcunun affİ için yasal düzenleme hazİrlİğİnda olduklarİnİ açİkladİ. Aydİn, Konya'da TÜVTURK bünyesinde kurulan ve yeni hizmete başlayan araç muayene istasyonunun tanİtİmİ için Konya Dedeman Otel'de düzenlenen toplantİda yaptİğİ konuşmada, muayene istasyonlarİnİn özel sektöre devredilmesi çalİşmasİnİn 2004 yİlİnda tamamlandİğİnİ ancak, mahkeme süreci nedeniyle uygulamaya 2006 yİlİnİn sonralarİna doğru başlanabildiğini söyledi. Türkiye'de bu tür yeniliklerin zor kabul gördüğünü ancak, aynİ sistemin, Almanya, Finlandiya, Üngiltere ve Danimarka gibi AB ülkelerinin çoğunda uygulanmakta olduğunu belirten Aydİn, uygulamanİn başarİyla devam ettiğini, Konya'ya da, bakanlİk denetiminde çalİşan TÜVTURK'un, en büyük muayene istasyonlarİndan birini kurduğunu belirtti. Aydİn, bugüne kadar trafikte seyreden araçlarİn teknik donanİmlarİnİn yetersiz olduğunun tahmin edildiğini ancak, elde bu bilgiyi doğrulayacak veri bulunmadİğİna işaret ederek, "Bu yeni uygulama sayesinde araçlar muayene istasyonlarİnda 100'den fazla noktadan teknik kontrolleri yapİlİp, AB kriterlerine uygun, sağlİklİ şekilde seyretmeleri sağlanacak. Ayrİca, tutulacak olan istatistikler, 'trafikte seyreden araçlarİn genel kusurlarİ, en fazla nerelerinden arİza verdikleri' gibi somut arşiv bilgilerine ulaşmamİzİ sağlayacak" diye konuştu. 60 bin aracİn ancak 350'si hurdaya çİktİ Türkiye'deki karayollarİnİn kullanİm ömrünü tamamlamİş yaşlİ araçlardan kurtarİlmasİ için başlattİklarİ hurdaya ayİrma uygulamasİna da değinen Aydİn, şunlarİ kaydetti: "Bu durumda trafikte 60 bin araç olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak uygulamadan bugüne kadar 350 civarİnda araç yararlandİ. Bu tür araçlarİ hurda toplama merkezlerimize teslim eden kişilere, aracİn kilogramİ başİna 80 YKr ve ekstra bin 500 YTL açİktan ödeme yapİyoruz. 1972 ve üstü kamyon, çekici, otobüs ve tankerlerin hurdaya çİkarİlmasİnda istediğimiz oranda başarİ sağlayamadİk. Bunun nedenini araştİrdİğİmİzda karşİmİza, nakliyecilik sektöründe çalİşanlarİn vergi borcu çİktİ. Kamyoncu esnafİnİn, borçlarİ nedeniyle eski aracİnİ hurdaya ayİrİp yeni araç alamadİğİnİ gördük. Bu sorunu aşmak, hurdaya ayrİlmalarİ teşvik etmek için nakliyecilerin motorlu taşİtlar vergisi borcunun affİnİ sağlayamaya hazİrlanİyoruz. Bu konuda bir yasa teklifi hazİrlİğİmİz devam ediyor."