Noter ücretleri zamlandı

2014 yılı noterlik ücret tarifesi belirlendi. İşlemlerden alınan harçların % 30’u oranında alınan noter ücreti, bugün itibariyle bir noterlik işleminde 2,70 kuruştan az olamayacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA – Adalet Bakanlığı 2014 yılı noterlik ücret tarifesini belirledi. Yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında noter ücreti alan noterlerin bu ücreti bugünden itibaren bir noterlik işleminde 2,70 kuruştan az olamayacak. 2013 yılında bu tutar 2 lira 50 kuruş olarak uygulanıyordu. 

Adalet Bakanlığı’nın belirlediği 2014 yılı noterlik ücret tarifesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında noter ücreti alan noterlerin bu ücreti bugünden itibaren bir noterlik işleminde 2,70 kuruştan az olamayacak. 2013 yılında bu tutar 2 lira 50 kuruş olarak uygulanıyordu. Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 122 lira düzenleme ücret alacak. Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi 122 lira’nin üçte biri oranında olacak. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret geçerli olacak. Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 3,70 kuruş yazı ücreti talep edecek. Fotokopilerde de aynı ücret geçerli olacak. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti istenmeyecek. 

Çevirtilen her sayfaya 30 lira 60 kuruş çevirme ücreti alınacak

Noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 30,60 lira çevirme ücreti alınacak. Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 3,70 kuruş ücret istenecek. Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,15 kuruş tescil ücreti alınacak. 
Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 8,55 kuruş ücret isteyecek. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alabilecek. 

Onanan her imzaya 3 lira 10 kuruş ödenecek

Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olursa alınması gereken harcın yüzde 10’u oranında noter ücreti alacak. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 3 lira 10 kuruş ücret talep edecek. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3 lira 10 kuruş ücret alınacak. 

Defterlerin açılış onaylamasından, 100 sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1 lira 15 kuruş, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 43 kuruş onaylama ücreti alınacak. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olursa ücret alınmayacak. 50 ve daha fazla olursa 43 kuruş ücret alınacak. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 43 kuruş ücret alınacak. 

Her yazı için 1 lira 15 kuruş bildirim yazı ücreti ödenecek

Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1 lira 15 kuruş bildirim yazı ücreti alacaklar. Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanununun 55’inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 14 lira 65 kuruş yol ödeneği alacak. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak, tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 134 lira 20 kuruş yol ödeneği talep edecek. Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 83 kuruş aracılık ücreti alacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir