16 °C

Oda gelirlerinin binde 5'i iç ticareti geliştirmeye

Oda gelirlerinin binde 5'i iç ticareti geliştirmeye

Oda gelirlerinin binde 5'i iç ticareti geliştirmeye

ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç ticaret hizmetlerini geliştirmek amacıyla odalar, borsalar ve birlik bütçelerinden her yıl binde 5 oranında pay ayrılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Odalar, borsalar ve birlik, her yıl bütçelerinin binde 5'ini, birlik yönetim kurulunun belirleyeceği bir banka hesabına ocak ve eylül aylarında 2 eşit taksitte yatıracak. Pay, büro ve işyeri donatımı ve döşenmesinde kullanılacak eşyaların alımı, hizmetin gerektirdiği inşaat, tadilat, plan, bilgisayar, yazıcı ve yazılım alınması, matbu kağıt, belge ve broşürlerin temini, yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yollukları ve gündelikleri, piyasa araştırmaları, teknik inceleme, araştırma ve istatistik bilgi toplama çalışmaları ile yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek diğer harcamaların karşılanmasında kullanılacak. Paydan harcamalar birlik tarafından yapılacak ve harcamada Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın onayı aranacak.