15 °C

OECD: Türkiye büyümede Hindistan'ı sollayacak

OECD: Türkiye büyümede Hindistan'ı sollayacak

OECD: Türkiye büyümede Hindistan'ı sollayacak

ANKARA - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü (OECD) ile Dünya Tarım Örgütü'nün (FAO) ortak hazırladıkları "2008-2017 Tarımsal Görünüm Raporu"nda Türkiye'nin gelecek yıllarda Çin ve Hindistan'ın ardından en yüksek büyüme sağlayan ülke olacağı, 2017 yılına doğru, Hindistan'ı da sollayıp ikinciliğe yerleşeceği tahminine yer verildi. "2008-2017 Tarımsal Görünüm Raporu"nun özet bölümüne göre, Türkiye 2002-2006 arasında yılda ortalama yüzde 7.2 büyüdü. 2008 yılı için yüzde 5.4, gelecek yılda ise yüzde 5.7 büyüme öngörüldü. Raporda Türkiye'nin 2010-2017 yılları arasında ise yıllık ortalama yüzde 5.5 büyüme sağlayacağı tahmin edildi. Türkiye'yi Rusya izleyecek Bu rakamlara göre, Türkiye önümüzdeki 10 yılda Batılı parlamenter rejimle kalkınma yolunu seçmiş OECD ülkeleri ve Çin arasında yapılan sıralamada, Çin ve Hindistan'dan sonra en fazla büyümeyi sağlayacak ülke olacak. Hindistan 2014'e kadar yıllık ortalama olarak Türkiye'nin üzerinde bir büyüme sağlayacak ancak ondan sonra büyümesi yıllık yüzde 5.3'e inecek yani Türkiye daha yüksek rakamla büyümesini sürdürecek. Türkiye'yi büyüme artışında Rusya izleyecek. Çin'in reel GSYİH büyümesinin 2010'dan sonra yüzde 10'lu rakamlardan yüzde 8.2'e ineceği tahminine de yer verildi. Çocuk yapma oranı düşecek Raporda 2017'ye kadar nüfus artış oranları tahminleri de yer aldı. Buna göre kalkınma rekortmeni ülkelerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "üç çocuk yapın" önerisini tartıştıracak nüfus artış hızı düşüşleri olacağı tahmin edildi. Kalkınma ve nüfus rekortmenlerinden Hindistan'da bu yıl yüzde 1.50 olan nüfus artış hızı, 2017'de yüzde 1.22'ye düşecek. Çin'de ise yüzde 0.63'lük artış hızının arada küçük yükselişler kaydetmekle birlikte 2017'de de aynı düzeyde olacağı tahmin edildi. En çarpıcı nüfus artışı düşüşlerinden biri de Kore'de yaşanacak. Kore'de binde 36'lık nüfus artış hızının 2017'de binde 9'a düşeceği tahmini yapıldı. Türkiye'nin bu yıl yüzde 1.28 olacağı tahmin edilen nüfus artış oranı giderek azalacak ve 2017'de yüzde 1.01'e inecek. OECD Bakanlar Konseyi bugün OECD Bakanlar Konseyi'nin bugün Paris'te başlayacak toplantısında Türkiye'yi, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan başkanlığındaki bir heyet temsil edecek. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre heyette, Dışışleri ve Maliye bakanlıkları ile Merkez Bankası, DPT, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıklarından temsilciler yer alacak. OECD'ye üye 30 ülkenin yanı sıra Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Şili, İsrail ve Güney Afrika'dan bakanların da katılacağı toplantıya, Fransa Ekonomi, Sanayi ve İstihdam Bakanı Christine Lagarde başkanlık edecek. OECD Bakanlar Konseyi toplantısında, mevcut küresel ekonomik durum, iklim değişikliğinin ekonomik boyutu, yapısal reformların ekonomi politiği, kamu serveti fonları, büyüme ve refah önündeki engeller ile çok taraflı ticaret sistemi konuları ele alınacak.