17 °C

Öğrenim harçları zamlanacak

Öğrenim harçları zamlanacak

Öğrenim harçları zamlanacak

İSTANBUL - Hükümetin belirlediği 2008 yılı tedbirlerine göre, özel okulların yaygınlaştırılması, vakıf üniversitelerinin yükseköğretimdeki payının artırılması ve üniversite öğrencilerinden alınan harçların yükseltilmesi planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) idari yapısı eğitimde kalite, rekabet ve verimliliği artırmaya yönelik olarak yeniden düzenleniyor. MEB özel okulların yaygınlaştırılmasını teşvik edecek. Bu amaçla özel örgün eğitim veren kurumların teşviki için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapılacak. Okul yapımında kamu-özel sektör işbirliğine gitmeyi planlayan MEB, özel sektörün okul açması için arsa tahsisi, vergi indirimi ve sübvansiyon gibi teşvikler sağlayacak.