OSB’lere bedelsiz arsa tahsisine düzenleme talebi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Diyarbakır’ın yeniden yatırım çekmesi için Hükümetin ve Bakanlar Kurulu’nun arsa tahsileri konusunda yeni kararlar alması gerektiğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MAHİR SOLMAZ

DİYARBAKIR - Diyarbakır’ın yatırım için daha cazip hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Aziz Odabaşı üretimin, istihdamın ve ihracatın ancak yeni yatırımlarla artacağını söyledi. Diyarbakır’da, Organize Sanayi Bölgesi olarak bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için tüm güçleriyle çalışma arzusunda olduklarını ifade eden Odabaşı, şöyle devam etti: “Hükümetimizin 2011’de yürürlüğe koyduğu ve içinde Diyarbakır’ın da yer aldığı OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi uygulaması 2017’de sona erdirilmiş, 9 Şubat 2018’de yayımlanan 'Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik' ile arsa tahsisleri Bakanlar Kurulu kararına bırakılmıştı. 14 Nisan 2018’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile de organize sanayi bölgelerinde yapılacak tahsislerin, OSB’lerin içinde kurulduğu ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösteren indirim oranları ile yatırımcılara tahsis edilmesine karar verilmişti. Bu kararla ilçeler gelişmişlik düzeylerine göre altı kademeye ayrıldı. Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz, ikinci kademe gelişmiş ilçelerde %40, üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde %60, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde %80, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde %100 indirimli olarak tahsis edilmesi Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanmıştı. Yenişehir ilçesi sınırları içinde yer alan Diyarbakır OSB’de 2011’den beri bedelsiz tahsisler yapılıyor. Bakanlar Kurlunun bu kararı ile OSB’mizin içinde olduğu Yenişehir ilçesi ikinci kademe ilçeler arsında yer aldığından, yapılacak tahsisler %40 indirimle yapılacak. Bu kararla Yenişehir ilçesi ve burada kurulu OSB, ülkemizin metropollerindeki ilçeler ve OSB’lerle eşdeğer hale getirildi. Ancak Diyarbakır Yenişehir ilçesinin ve OSB’nin; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Konya gibi illerde bulunan ilçeler ve OSB’lerle eşdeğer olması mümkün değil. Ayrıca Yenişehir OSB’ye ek olarak tahsis edilen ve Diyarbakır’ın Eğil ilçesi sınırları içerisinde kalan OSB alanlarımız mevcut. Eğil ilçesi altıncı kademe gelişmiş ilçe olmasına ve bedelsiz arsa tahsisi yapılabilmesine rağmen, Bakanlar Kurulu kararının 1. maddesinin, 2. fıkrası gereği Eğil ilçesi de %40’lık indirim dilimi içerisine alındı. İlgili maddede 'Organize Sanayi Bölgelerinin birden fazla il veya ilçenin sınırları içerisinde yer alması halinde, OSB’nin en fazla alanının olduğu yerin indirim oranı uygulanır' hükmü yer almaktadır.Dolayısıyla Eğil sınırları içerisinde bulunan ve alanı Yenişehir’den az olan ek OSB’lerin indirim oranları, Yenişehir ilçesi baz alınarak %40 olarak öngörülmektedir.”

"Bu uygulama ile yatırımcı çekmemiz güçleşecek"

Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde kurulan ve Diyarbakır’da özellikle istihdam alanı oluşturması açısından büyük heyecan yaratan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi için de benzer bir durum söz konusu olduğunun altını çizen Aziz Odabaşı “Henüz arsa tahsisleri yapılmayan Tekstil OSB’de, yatırımcılar bu kararla endişe duyar hale geldi. Benzer şekilde Diyarbakır’ın Kayapınar ve Bağlar ilçeleri de üçüncü kademe gelişmiş ilçeler arasında yer almakta. Bu ilçeler için tahsis indirim oranı ise %60 olarak belirlenmiş. Kayapınar ilçesinde yer seçimi tamamlanan ve imar çalışmaları devam eden OSB için belirlenen bu %60’lık indirim oranı, yatırımların önünde önemli bir engel teşkil ediyor. Mevcut durumda dahi yatırımcı çekmekte zorlandığımız Diyarbakır’da, bu uygulama ile yeni yatırımcıları çekmemiz ve yatırım oranını artırmamız güçleşecektir” dedi.

"Hükümetten yeni adımlar atmasını bekliyoruz"

Odabaşı, Diyarbakır’ın Ergani ve Sur ilçelerinin beşinci kademe, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Hani Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinin ise altıncı kademe gelişmiş ilçeler arasında yer aldığını belirterek, “Bu ilçelerde yapılacak tahsislerde %100 indirim yapılması kararlaştırılmıştır. Kabul etmek gerekir ki; Diyarbakır’ın merkez ilçesi olan Yenişehir’de bulunan mevcut OSB’de bile hala altyapı, ulaşım, lojistik, pazara erişim, nitelikli iş gücü ve benzeri sorunlar devam ederken beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçeler olarak ifade edilen Diyarbakır’ın diğer ilçelerinde OSB kurmak ve bahsi geçen sorunları bertaraf ederek yatırımcı çekmek çok daha zor olacaktır. OSB yönetimi olarak ülkenin kalkınmasında katkısı olacak, üretimi, istihdamı ve ihracatı geliştirerek toplumun gelir düzeyini ve refahını artıracak her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Hükümetten ve Bakanlar Kurulu’ndan yapacağımız çalışmalara destek vermesini, OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi yapılması konusunda yeni kararlar almasını, Diyarbakır’ın yatırım için daha cazip hale getirilmesi amacıyla yeni adımların atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu konularda ilginizi çekebilir