Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseliyor

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mart ayı sonunda bir önceki yıl sonuna göre 202 milyon dolar artarak 138,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 202 milyon dolar artarak 138,5 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası 2013 yılı mart ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ait gelişmeleri yayımladı. Mart sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 202 milyon dolar artarak 138,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 556 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar dolar arttığı, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının ise 529 milyon dolar azaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalar ise 692 milyon dolar azalış kaydetti.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, mart sonu itibariyle tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,4'ünü oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar dolar, yüzde 9,6'sını oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 190 milyon dolar azaldığı gözlendi.
Finansal olmayan kuruluşların, 2013 yılı mart sonu itibariyle Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2012 yıl sonuna göre 324 milyon dolar azalarak 20,9 milyar dolar, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler 381 milyon dolar azalarak 38,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 138,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59'u dolar, yüzde 34,4'ü avro ve yüzde 6,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektör 1 yıl içinde 69,7 milyar dolar anapara ödemesi yapacak

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, mart sonu itibariyle sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 60,7'sini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 84,1 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 59,9'u hizmetler sektörü, yüzde 39,4'ü sınai sektörler ve yüzde 0,7'si de tarım sektörü tarafından kullanıldı.
Mart sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2012 yıl sonuna göre 5,2 milyar dolar artarak 36,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2012 yıl sonuna göre 5,4 milyar dolar artış, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 182 milyon dolar azalış gösterdi.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibariyle kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.