22 °C

'Perakende'den olumlu sinyal

Geçtiğimiz ay yüzde 3,9 oranında azalarak 99,9 değerine gerileyen perakende ticaret sektörü güven endeksi, yılın son ayında yüzde 0,7'lik artışla tekrar referans değerin üzerine çıktı. Hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerinde ise azalış sürdü.

'Perakende'den olumlu sinyal

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin 'sektörel güven endeksleri' raporunu açıkladı.

Geçen ay referans değerin altına inen perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 0,7 artış göstererek 100,6 değerine çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksinde ise düşüş sürdü.

TÜİK: Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Hizmet sektörü güven endeksi 96,2 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 99,7 iken, Aralık ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 96,2 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,2, yüzde 4,7 ve yüzde 0,8 azaldı.

Perakendede satışların artması bekleniyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 100,6 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 2,1 artarken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1,1 azaldı.

Finansal hizmetlere güven azaldıFinansal hizmetlere güven azaldı

İnşaat sektörü güven endeksi 81,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 82,4 iken, aralık ayında yüzde 1 oranında azalarak 81,6 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 3,5 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 0,8 arttı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap