18 °C

Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülleri sahiplerini buldu

Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülleri sahiplerini buldu

Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - DÜNYA Gazetesi tarafından organize edilen ve iki yıl önce kaybettiğimiz Prof. Dr. Işın Demirkent adına ilk kez düzenlenen Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülleri, bilim dünyasında heyecanla karşılandı. Tarih çalışmalarını özendirmek, değerli eserler ile eser sahiplerini kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülü'ne iki çalışma layık görüldü. Ödülü, 'Abdülhamit'in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi, 1895-1908' kitap projesi ile Abdülhamit Kırmızı ve 'Osmanlı Toplumunda Çingeneler' adlı tez projesiyle İsmail Altınöz aldı. Ödülleri sahiplerine Pof. Dr. Işın Demirkent'in kızı, DÜNYA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent verdi. Ödül töreninde konuşan Didem Demirkent, Türkiye'de tarih alanında yeterince teşvik edici organizasyon bulunmadığına, işaret ederek bu alanda kalıcılık yaratmak için tarih ödülleri yarışması düzenlendiğini belirtti. Demirkent, "Bu ödülün değeri umarım ki yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Türkiye'de tarih alanında böyle bir çalışmaya yön verdiğimiz için çok mutluyum" dedi. DÜNYA, tarih ödülü ile ekol yaratacak Osmanlı Toplumunda Çingeneler' adlı tez projesiyle ödül alan Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr.İsmail Altınöz duygularını şöyle ifade etti: "Bu ödül akademisyenler açısından çok önemli. DÜNYA Gazetesi'nin tarih alanında böyle bir ekol başlatmış olması bu ödüllerin devamını getirecektir. Bu gibi tarih alanındaki çalışmalar ekol halini alırsa doktora yapmış sosyal bilimcileri daha da onure ederek ileriki kuşaklara taşıyacaktır." 'Abdülhamit'in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi, 1895-1908' kitap projesi ile ödül alan Dr. Abdülhamit Kırmızı da ödülün özendirici niteliğine vurgu yaparak, "Tarih alanında böyle bir marifetin iltifata tabi olması marifet sahiplerini çoğaltacaktır. Genç akademisyenlerin tarih alanında bu gibi teşviklere ihtiyaçları var. Bu ekolü devam ettirerek yeni kuşaklara taşımak bizi de sevindirecektir" dedi. Tarihten anlamak, toplumdan anlamaktır Törende İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın da bir konuşma yaptı ve ödülün tarih çalışmalarını teşvik edici özelliğini dile getirerek şunları söyledi: "Her fırsatta, Türkler'in "Bizans'ın mirasçısı" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Işın Demirkent'in en büyük arzusu, Anadolu Türk Tarihi açısından da büyük önem taşıyan Bizans kroniklerinin Türkçe'ye kazandırılmasıydı. Ona göre, tarihimizin tam olarak açıklığa kavuşturulabilmesi, Türk kaynaklarının yanı sıra, Bizans tarih yazarlarının eserlerinin de kullanılması ile mümkün olabilirdi. Hocamız bu amaçla, bir yandan asıl çalışma alanı olan Haçlı Seferleri konusunda eserler verirken, diğer yandan da, çağdaş Bizans tarihçilerinin kroniklerini Türkçe'ye tercüme ederek notlar ve açıklamalarla yayımlamaya karar vermiş ve çalışma hayatının son yıllarını bu çabaya adamıştı. Prof. Dr. Işın Demirkent, Türk tarihini tam olarak anlayabilmemiz için, Haçlı Seferleri tarihiyle birlikte Bizans tarihini de çok iyi bilmemiz gerektiğine inanıyordu. Bize, her zaman, "Bizans'ın mirasçısı" olduğumuzu, atalarımızın asırlar boyunca iç içe, aynı coğrafyada birlikte yaşadığını, bunun tabii sonucu olarak, birbirimizden etkilendiğimizi, bu sebeple Anadolu Türk tarihini tam olarak öğrenebilmek için, Bizans'ı iyi anlamak zorunda olduğumuzu söylerdi. Hocamız, bu düşünceyle Haçlı Seferleri yanında, Bizans tarihine de çok önem verdi ve bütün Ortaçağ boyunca hüküm sürmüş olan bu büyük imparatorluk hakkında önemli çalışmalar yaptı. Türk bilim hayatına katkılarından dolayı hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz." Törende DÜNYA Şirketler Grubu yöneticileriyle birlikte, üniversitelerin tarih anabilim dallarına mensup öğretim üyeleri de hazır bulundu. Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülleri jürisi Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülleri jürisi şu isimlerden oluştu: DÜNYA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Oltaylı, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın. DÜNYA Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat, DÜNYA Gazetesi yazarı ve Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülü Genel Sekreteri Rüştü Bozkurt. "Prof. Dr. Işın Demirkent'in Anısına" adlı kitap yayımlandı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Prof. Dr. Işın Demirkent'in Anısına" adlı kitap, yayımlanarak bilim dünyasına kazandırıldı. Tarihin insanlık için anlamını bilimsel yönleriyle ortaya koyan kitabın amacı, tarihin değerini anlatıp önemini vurgulayarak bu alana ilgiyi yaygınlaştırmak. Harita, resim, gravür ve krokilerle desteklenen kitap, tarih alanında akademik usullere uygun bilimsel çalışma niteliği taşıyor. İçinde 50'den fazla makalenin yer aldığı kitapta tarihin hemen tüm aşamalarına ilişkin ayrıntılar anlatılıyor. Hem Türkçe, hem İngilizce anlatımların yer aldığı, fotoğraflarla desteklenen ana kitabında, yeni tarihçilere, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de ufuk açıcı deneyimler aktarılıyor. DÜNYA Yayıncılık AŞ tarafından yayımlanan kitap 740 sayfadan oluşuyor. Prof.Dr. Işın Demirkent: Tarih dünyasının büyük kaybı 1938'de İzmir'de doğdu. İlkokulu İzmir'de, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. 1961-1965 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü'nde yüksek öğrenimini tamamladı. 1967'de aynı kürsüde asistan, 1972'de doktor, 1981'de doçent ve 1988'de profesör unvanlarını aldı. 1983-2001 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu asli üyeliği yaptı. 2001'den itibaren Bizans/Doğu Roma İncelemeleri Türkiye Milli Komite Başkanı ve Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) üyesi oldu. 1994 yılından 2005 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü. 18 Ocak 2005'ta emekliye ayrıldı. 3 Şubat 2006'da vefat etti. Haçlı Seferleri, Haçlı Devletleri ve Bizans İmparatorluğu tarihi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş olan Prof. Dr. Işın Demirkent muhtelif zamanlarda yurtiçi ve yurtdışında kongre ve sempozyumlara katılarak tebliğler sundu. Bu konularda yayımlanmış pek çok eseri ve makalesi bulunan Prof.Dr. Işın Demirkent'in bazı eserleri şunlar: Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1146) 2 cilt, Mikhail Psellos'un Khronographiası, Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, Haçlı Seferleri (1095-1291), Ioannes Kinnamos'un Historiası (1118-1176), Son Dönem Bizans İmparatorluğu Tarihi Bibliyografyası (1261-1453), Niketas Khoniates'in Historiası (1195-1206) İstanbul'un Haçlılar Tarafından Zaptı ve Yağmalanması, Bizans Tarihi Yazıları (Makaleler-Bildiriler-İncelemeler). Abdülhamit Kırmızı 28 Kasım 1971'de Zonguldak/Çaycumalı bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da doğdu. Ortaöğretimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi (1995). "Osmanlı Bürokrasisinde Gayrimüslimler, 1876-1909" teziyle Hacette Üniversitesi Tarih Bölümü'nde yüksek lisans, "Rulers of the Provincial Empire: Ottoman Governors and the Administration of Provinces, 1895-1908" (Taşra İmparatorluğunu Yönetenler: Osmanlı Valileri ve Vilayetlerin İdaresi) teziyle de Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktora derecesi aldı (2005). Bu arada İGDAŞ, Etibank, Server, Dade Behring Diagnostics, Orient-İnstitut, İBB, BTC ve SETA'da çalıştı. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) Yayın Kurulu Üyesi'dir. İsmail Altınöz İsmail Altınöz, 1967 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. Yüksek öğrenimine Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği'nde başladı (1986). Bir yıl burada eğitim gördükten sonra, 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1992'de mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Ana Bilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans çalışmasını, "Dulkadir Beylerbeyiliğinin Teşekkülü ve Gelişmesi" adlı teziyle 1995'te bitirdi. Bunu takip eden yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'nde başladığı doktora eğitimini "Osmanlı Toplumunda Çingeneler" teziyle İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayarak Dr. unvanını aldı. Osmanlı Toplumsal Tarihi konusunda yurtiçi ve yurtdışı yayınları bulunan Altınöz'ün kalite konusunda da çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri var. Özellikle Osmanlı'da Kalite konusu, araştırma sahası. Evli ve üç çocuk babası olan Altınöz, halen Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.