17 °C

"İyi mükellefin" teminatlarının çözüm işlemine kolaylık

"İyi mükelleflerin" ithalat sırasında verdikleri teminatların yüzde 80'inin çözümü işlemleri vergi incelemesi sonucunu beklenilmeksizin yerine getirilecek

"İyi mükellefin" teminatlarının çözüm işlemine kolaylık

ANKARA - Maliye Bakanlığı, borcunu zamanında ödeyen, belirli bir kapasiteye sahip olan ve bazı suçlardan dolayı cezası olmayan sanayicilerin ithalat sırasında verdikleri teminatın çözümüne kolaylık getirdi. Erken Teminat Çözümü Sertifikasına (ETÇS) sahip olan mükelleflerin ithalat sırasında verdikleri teminatların yüzde 80'inin çözümü işlemleri vergi incelemesi sonucunu beklenilmeksizin yerine getirilecek. 

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre, petrol ürünleri için, ithalatta gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri genel olarak tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılacak.

 ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesini talep edebilecekler

Buna karşın, ithal edilen söz konusu malların ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde tahakkuk eden ÖTV'lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesinin talep edilmesi de mümkün olacak ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, ÖTV iade alacaklarının vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, mahsuben ödeme üzerine değil, vergi incelemesi sonucuna göre gerçekleştirilecek. 

Kalan yüzde 20'sinin çözümü işlemleri devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilecek

Bununla birlikte, Tebliğin ekinde yer alan Erken Teminat Çözümü Sertifikası sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının yüzde 80'inin çözümü işlemleri, ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan yüzde 20'sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilecek. 

Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300 bin lirayı, diğer iller için ise 100 bin lirayı aşması halinde ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık onayının alınması üzerine, teminat çözümü işlemleri yapılacak.

İmalatçıların müracaat şartları ve sertifika talebi

ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların başvuru tarihi itibarıyla hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma gibi bazı cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları gerekecek. 

Öte yandan, söz konusu başvuruda imalatçılarda, imalatta kullanılan mallardan kaynaklı iade taleplerine yönelik en az bir vergi incelemesinin sonuçlanması ve bu inceleme sonucunun olumlu olması, KDV açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması, imalat işinde en az 35 işçi çalıştırması gibi unsurlar da aranacak. 

ETÇS almak isteyen imalatçıların, TSE markasına haiz olması, başvuru tarihinden önceki son 3 takvim yılı itibarıyla petrol ürünlerine ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması, gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması da gerekecek.  

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap