16 °C

"Leasingdeki vergi 'eşitlik'i zedelediyordu"

"Leasingdeki vergi 'eşitlik'i zedelediyordu"

"Leasingdeki vergi 'eşitlik'i zedelediyordu"

(14:00)ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, finansal kiralama işlemlerindeki düşük vergi uygulamasına, vergide eşitlik ve adalet ilkesini zedelediği gerekçesiyle, 30 Aralık 2007'de son verildiğini belirtti. CHP İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in soru önergesini yanıtlayan Unakıtan, ilgili kararnamenin yayınladığı 2007'ye kadar, finansal kiralama işlemlerinde, KDV'nin yüzde 1 olarak uygulandığını bildirdi. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan satışların, prensip olarak vadeli satışlardan bir farkı bulunmadığına işaret eden Unakıtan, ''Dolayısıyla aynı ürünü finansal kiralama yoluyla alanlar, bu yöntemle almayanlara göre hem oran hem de vade farkı nedeniyle büyük avantajlar sağlamaktaydı'' dedi. Bakan Unakıtan, yatırım amaçlı ürünler yerine, doğrudan tüketime yönelik ürünlerin de finansal kiralama yoluyla satın alındığı, dolayısıyla sistemin kötüye kullanıldığı bilgisine ulaşıldığını ve teşvik için öngörülen düzenlemenin vergide eşitlik ve adalet ilkesini zedelediğinin anlaşıldığını ifade etti. Sistemin yerleştirilmesi amacıyla geçici olarak getirilen finansal kiralama işlemlerindeki düşük vergi uygulamasına, 30 Aralık 2007'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, kazanılmış olan hakları korumak kaydıyla son verildiğini anımsatan Unakıtan, Devlet Yardımları Hakkında Kanun uyarınca, Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin KDV'den istisna edildiğini kaydetti.