"OSB'ler eğitim fonu oluşturmalı"

I. OSB Eğitim Zirvesi'nin sonuç raporuna göre, mesleki eğitim için OSB'ler tarafından "eğitim fonu" oluşturulmalı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
 
 
ANKARA  - I. OSB Eğitim Zirvesi'nin sonuç raporunda, mesleki eğitimin gelişmesi için Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından "eğitim fonu" adı altında bir fon oluşturulması önerildi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Nurettin Özdebir, 6-7 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen "I. OSB Eğitim Zirvesi" sonuç raporunu açıkladı.
I. OSB Eğitim Zirvesi'nde oluşturulan 5 ayrı çalıştayda yapılan çalışmaların çok verimli geçtiğini, sorunlar ve çözüm önerilerinin rapor haline getirildiğini anlatan Özdebir, "Bunu en kısa zamanda ilgili bakanlıklarımıza ileteceğiz" dedi.
Mesleki eğitimde OSB'lerin aktif hale getirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Özdebir, OSB'ler gibi başta sanayi veya ticaret odaları olmak üzere diğer mesleki kuruluşların da mesleki eğitimde etkin, yaygın görev almalarını, maddi katkıda bulunmalarını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini vurguladı.
Nitelikli eleman sıkıntısını vurgulayan Özdebir, "Eğer 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek zorundayız. Bunu sağlamak için Ar-Ge'ye yatkın, inovatif nitelikli bir işgücüne sahip olmalıyız" diye konuştu.
 
Sorunlar ve çözüm önerileri
[PAGE]
Sorunlar ve çözüm önerileri
 
 
Özdebir, raporda yer alan bazı sorunlar ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:
"Mesleki eğitim müfredat programları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile uyumlu, sektör temsilcilerinin görüşleri çerçevesinde sanayinin ve gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına paralel olarak sürekli güncellenmeli.
-Eğitim kurumlarında kullanılan makine ve ekipmanlar, piyasa gerçeklerine ve teknolojiye uygun olarak yenilenmeli, güncel halde tutulmalı.
-Ülke genelinde işgücü planlaması yapılarak üniversiteler ve meslek okullarındaki mesleki dağılımlar buna göre düzenlenmeli.
-Mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi amacıyla üniversitede okumak isteyenlerin avantajlı olarak yüksek öğrenime geçebilmeleri sağlanmalı, üniversite dahil mesleki eğitimin her seviyesinde yatay ve dikey geçiş olanağı sağlanmalı ve işgücüne katılım özendirilmeli.
-OSB'lerde kurulan ve kurulacak eğitim tesislerinin yatırım ve işletme döneminde eğitim kalitesinden ödün vermeden sürekli geliştirerek finansmanının sağlanması amacıyla OSB'ler tarafından 'eğitim fonu' adı altında bir fon oluşturulmalı ve salt eğitim faaliyetlerinde kullanılacak fon için OSB gelirlerinden belli bir pay ayrılarak aidatlar buna göre tespit edilmeli.
-TRT, KOSGEB gibi kamu kurumlarına yapılan ödemelerin bu fona aktarılması amacıyla yasal düzenleme yapılmalı.
-OSB'lerde kurulacak mesleki eğitim yatırımlarına hayırsever kişi ve kuruluşların desteğinin alınabilmesi amacıyla OSB'lere vakıf kurma ve işletme yetkisi verilmeli, döner sermaye işletmeleri kurulmasına izin verilerek sağlanan gelirler vergiden muaf olmalı.
-OSB'lerin KDV alacaklarının eğitim yatırımlarında kullanılmak şartıyla iadesi sağlanmalı, OSB'lerin eğitim yatırım ve işletme harcamalarına KDV istisnası tanınması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmalı.
-OSB'lerde kurulacak mesleki eğitim okullarında, sanayicinin ihtiyacı olan meslek dallarında meslek eğitim kursları ve yeterlilik belgesi verme yetkisi tanınmalı.
-OSB kira gelirlerinin mesleki eğitime aktarılması halinde bu gelir stopaj ve vergiye tabi tutulmamalı.
-OSB'lerdeki meslek liselerinde okuyup staj yapan öğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanmalı.
-Türkiye'de çağdaş ve güncel bakış açısı ile mesleki eğitim ve ara eleman olarak çalışma konusundaki olumsuz algının değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, MYK kriterlerine göre unvanların yeniden düzenlemesi yapılmalı.
-Geçmişte olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, eğer mümkün değilse YÖK tarafından "Teknik Öğretmen Okulu" modeli gibi bir model yeniden hayata geçirilmeli."
Bu konularda ilginizi çekebilir