20 °C

"Rektörler suç işliyor"

"Rektörler suç işliyor"

"Rektörler suç işliyor"

(16:00)ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Son anayasa değişikliğine rağmen üniversitelerde öğrenim özgürlüğünün hukuka aykırı olarak engellendiğini" söyledi. Fırat, "Rektör de olsanız, profesör de olsanız sizin suç işleme özgürlüğünüz, bu ülkede kimsenin suç işleme özgürlüğü diye bir özgürlük yoktur. Anayasa'da böyle bir şey yazmıyor. Dolayısıyla onların da böyle bir özgürlüğü yok. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla suç işliyorlar. Görev alanı da Cumhuriyet savcılarınındır aslında. Yargıya aittir" dedi. Devlet ile klan arasındaki temel farklılığın, "hukuk" olduğunu ifade eden Fırat, anayasaların hukuk hiyerarşisinin en üstünde bulunduğunu, kanunların anayasaya aykırı olamayacağını ifade etti. Dengir Mir Mehmet Fırat, şöyle konuştu: "Her türlü kişi, kurum, kuruluş, anayasa emirlerine uymak mecburiyetindedir. Anayasanın çok açık hükümlerine rağmen Anayasayı, kanunları ve evrensel hukuk kaidelerinin ihlal edilerek kanunca yasaklanmamış olmasına rağmen, örf ve adetlere aykırı olmayan ve genç kızlarımızın giyim kuşamlarından dolayı üniversitelerde eğitim ve öğretim haklarından mahrum bırakılması, hukuk tanımazlık, aymazlık ve ceberut anlayışın sonucu olup, Anayasayı ihlal suçu dahil Türk Ceza Kanunu'nun bir çok maddesinin ihlali anlamına gelmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararının gerekçesi mesnet gösterilerek bir temel hakkın ortadan kaldırılabilmesi hukuksuzluktur, hukuk tanımazlıktır." "Görev alanı Cumhuriyet savcılarının" Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Fırat, "Bugün Üniversitelerarası Kurul toplandı. Kurul Başkanı, 28 Şubat'a da atıfta bulunarak laikliğin ciddi derecede tehlikede olduğunu söyledi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Gayriciddi buluyorum. Görevlerinin ne olduğunu, kendilerine yasayla tanınmış olan yetki alanlarının ne olduğunu, yani kendi yasalarından dahi habersiz konuşulduğu kanısındayım. Türkiye bir hukuk devletidir. O beyler de bu hukukla sınırlıdır. Kendi yasalarını açıp baktıkları zaman laiklik konusunun izahının, tarifinin onlara düşmediğini, onların görev alanları içerisinde olmadığını zaten biliyorsunuz. Bunu, YÖK Başkanı da söylüyor. Üniversitelerarası kurulun görevinin ne olduğu belirtilmiştir. Bir de Anayasa'nın amir hükmü var. Anayasa ve kanunlardan alınmamış olan bir yetkiyi hiçbir merci kullanamaz. Kullanırsa, o suçtur. Yani rektör de olsanız, profesör de olsanız, sizin suç işleme özgürlüğünüz, bu ülkede kimsenin suç işleme özgürlüğü diye bir özgürlük yoktur. Anayasa'da böyle bir şey yazmıyor. Dolayısıyla onların da böyle bir özgürlüğü yok. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla suç işliyorlar. Görev alanı da Cumhuriyet savcılarınındır aslında. Yargıya aittir."